Tot 1 november gratis dagloonberekening ZW

9 september 2013 | Door redactie

Is uw werkgever eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ZW), dan zal hij willen weten wat het dagloon is van de uitkeringsgerechtigde werknemers. UWV berekent tot 1 november 2013 kosteloos het dagloon van deze werknemers. De uitkeringsinstantie verlengt deze service daarmee met twee maanden. UWV berekent het dagloon gratis omdat werkgevers weinig tijd hebben om zich voor te bereiden op de nieuwe rekenregels die sinds 1 juni 2013 gelden. Het dagloon is de basis van de ZW-uitkering.

Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet wilt u natuurlijk weten wat uw organisatie kwijt is aan ZW-uitkeringen voor zieke (ex-)werknemers. Die uitkeringen zijn gebaseerd op het dagloon van de werknemer. Sinds de inwerkingtreding van het ‘nieuwe dagloonbesluit werknemersverzekeringen’ op 1 juni 2013 zijn er nieuwe regels voor de berekening van het dagloon. Omdat werkgevers weinig tijd hebben om zich voor te bereiden op de nieuwe rekenregels die sinds 1 juni 2013 gelden, heeft UWV deze gratis service verlengd met twee manden tot 1 november 2013.

Uitkering is gebaseerd op laatstverdiende salaris

U kunt de dagloonberekening aanvragen via de website van UWV. Let erop dat de berekening alleen gratis is als het gaat om daglonen waarvoor de nieuwe regels gelden. Anders betaalt u € 70 per werknemer waarvoor u een berekening vraagt.
Door het nieuwe dagloonbesluit wordt de uitkering gebaseerd op het laatstverdiende salaris. Tot 1 juni 2013 was het gemiddelde loon van de dienstbetrekking in het afgelopen jaar de basis van de uitkeringen.