Uitzendbureaus betalen niet bij ziekte

18 mei 2012 | Door redactie

Uitzendbureaus hoeven het loon van zieke uitzendkrachten toch niet twee weken lang door te betalen. Op advies van de Raad van State schrapte minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de loondoorbetaling uit de aanpassing van de Ziektewet. Bij de zogenoemde vangnetters speelt hun arbeidsverleden straks een grotere rol. Deze bepaalt de hoogte en duur van de Ziektewetuitkering.

Minister Kamp wil de Ziektewet hervormen zodat mensen met een tijdelijk dienstverband, uitzendkrachten en werklozen sneller aan de slag gaan. Deze groep is namelijk verantwoordelijk voor een grote instroom in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Het plan om uitzendbureaus bij ziekte van een uitzendkracht een doorbetalingsplicht van twee weken op te leggen, is één van de aanpassingen die de instroom zou moeten beperken. Op advies van de Raad van State is de loondoorbetalingsverplichting van twee weken voor uitzendbureaus uit de plannen geschrapt.
Na één jaar ziekte beoordeelt UWV straks of iemand die zijn eigen werk niet meer kan doen, misschien wel andere passende werkzaamheden kan verrichten. Op dit moment vindt die beoordeling pas na twee jaar plaats. Door de aanscherping van de Ziektewet moeten uitzendbureaus en UWV beter gaan samenwerken om uitzendkrachten na hun ziekte weer eerder aan het werk te krijgen.

Maximaal 24 maanden Ziektewetuitkering

Door de aanpassing van de regels wordt de ZW-premie straks afhankelijk van het aantal werknemers dat instroomt in de Ziektewet. Daarnaast worden de hoogte en de duur van de Ziektewetuitkering vanaf 1 januari 2013 afhankelijk van hoe lang iemand gewerkt heeft. De maximale duur van de Ziektewetuitkering is 24 maanden.
Het voorstel voor de hervorming van de Ziektewet ligt nu bij de Tweede Kamer. Het is nog de vraag wat de val van het kabinet betekent voor deze plannen.