Zwangere werkneemster eerder ziek melden

23 april 2012 | Door redactie

Werkneemsters die tijdens de zwangerschap of na de bevalling ziek worden, moet u sinds dit jaar in sommige gevallen binnen vier dagen ziek melden bij UWV in plaats van binnen zes weken. Dit doet u als de werkneemster ziek wordt of is tijdens de zogenoemde flexibiliseringsperiode en na het zwangerschapsverlof. Doet u dit niet op tijd, dan krijgt u een boete van maximaal € 455.

Wordt een werkneemster ziek in de aanloop naar haar zwangerschapsverlof, dan heeft zij recht op een Ziektewet-uitkering. U moet haar dan binnen zes weken ziek melden. Is ze ziek tijdens het verlof, dan krijgt zij gewoon een zwangerschapsuitkering (100% van het dagloon). U hoeft dit dan niet bij UWV te melden. Bij ziekte na het zwangerschapsverlof ontvangt ze (weer) een Ziektewet-uitkering.

Andere regels tijdens flexibiliseringsperiode

Wordt uw zwangere werkneemster ziek tijdens de flexibiliseringsperiode, dan moet u haar binnen vier dagen ziek melden bij UWV.  De flexibiliseringsperiode vindt plaats tussen de zes en vier weken voor de uitgerekende bevallingsdatum. De ziektedagen tijdens deze periode worden door UWV van het zwangerschapsverlof afgetrokken, waardoor het verlof eerder is afgelopen. Was zij al ziek en heeft u haar nog niet ziek gemeld, dan moet dat alsnog binnen vier dagen als de flexibiliseringsperiode tijdens ziekte ingaat. U moet uw werkneemster ook binnen vier dagen ziek melden als zij na haar zwangerschapsverlof ziek is door haar bevalling of zwangerschap. Verzuimt u om op tijd de ziekmelding door te geven aan UWV, dan krijgt u dus een boete van maximaal € 455.