Wat kunnen we doen tegen de regelmatige ziekmeldingen van sommige werknemers?

2 juli 2020

Op een bepaalde afdeling melden werknemers zich vrij regelmatig ziek. De verzuimduur is steeds kort en dus lastig te controleren. Wat kunnen we doen?

Bij kortdurend verzuim is het moeilijk om te achterhalen of de werknemer echt ziek is of dat er iets anders aan de hand is. Als een werknemer zich vaak kort ziek meldt, kan dit bijvoorbeeld ook liggen aan onvrede over zijn functie of aan omstandigheden in de privésfeer.

Oorzaak achterhalen

Bij veelvuldig kort ziekteverzuim is het zaak de oorzaak te achterhalen. Dit kan de leidinggevende doen door met de werknemer in gesprek te gaan over bijvoorbeeld zijn werkplezier. Misschien heeft hij behoefte aan meer verantwoordelijkheid of uitdaging.

Het kan ook zijn dat hij te weinig positieve feedback krijgt. Als de oorzaak van het verzuim in de privésfeer ligt, kunt u meedenken bij het vinden van een oplossing. Mogelijk is de zorg voor zieke kinderen de reden van het verzuim. Denk dan bijvoorbeeld aan zorgverlof.

Ontstaat het verzuim door fysieke klachten, dan zijn ergonomische maatregelen misschien een oplossing. Kijk ook kritisch naar de rol van leidinggevenden. Het verzuim kan namelijk ook ontstaan door een verstoorde werkrelatie op de afdeling of een symptoom zijn van een verslaving.

De leidinggevende kan ook zelf eens langsgaan bij de zieke werknemer met een bos bloemen. Door deze blijk van belangstelling zal het niet moeilijk zijn om eens te vragen of de werknemer het nog wel naar zijn zin heeft op het werk.