Ziektewet

De Ziektewet (ZW) regelt dat zieke werknemers, in gevallen waarbij de loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever bij ziekte niet van toepassing is, recht hebben op een uitkering van UWV. Daarbij gaat het om werknemers die geen werkgever (meer) hebben, onder de no-riskpolis vallen of ziek zijn als gevolg van een zwangerschap.

De hoogte van de ZW-premie wordt voor grote, middelgrote en kleine werkgevers op verschillende manieren bepaald. Over het algemeen geldt: hoe meer (ex-)werknemers een beroep doen op een Ziektewetuitkering, hoe hoger de premie voor een werkgever is. Werkgevers kunnen ook eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet. Dan hoeven ze de werkgeverspremie niet te betalen, maar komen de ZW-uitkeringen én de inspanningen voor re-integratie op hun eigen bordje terecht.

Nieuws

Rekenpremie Werkhervattingskas stijgt per 2025

04-07-2024

Voor 2025 gebruikt UWV een rekenpremie voor de Werkhervattingskas (Whk) van 1,25%. Dat is een hogere premie dan de huidige Whk-premie van 1,...

Wetsvoorstel moet verschil werknemer en zzp'er verkleinen

13-06-2024

Op internetconsultatie.nl is het conceptvoorstel voor de Wet basisverzekering arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen (BAZ) gepubliceerd. H...

De AOW-gerechtigde werknemer in de loonheffingen

13-06-2024

Als een werknemer de AOW-leeftijd bereikt, verandert er het een en ander voor de aangifte loonheffingen. Zo blijft de werknemer wel verzeker...

Altijd Whk-loon in loonaangifte voor eigenrisicodrager

12-06-2024

Het is belangrijk dat eigenrisicodragers de rubrieken voor het Whk-loon in de aangifte loonheffingen invullen, ook al is de Whk-premie 0%. V...