163 resultaten voor 'preventiemedewerker'

OR heeft flinke vinger in de pap bij keuze preventiemedewerker

Verdiepingsartikelen | Preventiemedewerker | 25-11-2019

Sinds vorig jaar heeft uw OR instemmingsrecht op de invulling, omvang en de positie van de functie van de preventiemedewerker én op de persoon. Als coördinator op het...

Preventiemedewerker selecteren

Tools | Checklist | Preventiemedewerker | 13-08-2019

Vind aan de hand van deze tool een geschikte preventiemedewerker binnen uw organisatie.

Preventiemedewerker controleert of hittemaatregelen voldoen

Nieuws | Arbo | 23-07-2019

Het kwik loopt deze week op tot ver boven de 30 graden. De preventiemedewerker doet er bij een hittegolf goed aan om een extra rondje te maken door de organisatie. Het...

Organisatie moet preventiemedewerker hebben

Nieuws | Arbo | 28-03-2019

Elke organisatie moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben. Slechts de helft van de Nederlandse organisaties voldoet echter aan deze eis. Hieronder de...

Stem OR bepaalt positie preventiemedewerker

Nieuws | OR | 11-02-2019

De Arbowet bepaalt dat de preventiemedewerker zijn werk zelfstandig en onafhankelijk uitvoert. De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht op de inhoud, omvang en...

Preventiemedewerker goed voorbereid gesprek over arbo in

Nieuws | Arbo | 18-10-2018

De preventiemedewerker heeft regelmatig gesprekken met de werkgever over de arbeidsomstandigheden in de organisatie. Het is belangrijk dat hij zich goed voorbereidt en...

Preventiemedewerker steeds meer adviserende rol bij arbobeleid

Nieuws | Arbo | 28-09-2018

Sinds de laatste wijziging van de Arbowet hebben preventiemedewerkers nadrukkelijk een rol gekregen als adviseur van werkgever en arbodienstverlener. Dat gaat niet elke...

Tools over samenwerking voor preventiemedewerker

Nieuws | Arbo | 15-02-2018

De preventiemedewerker helpt de werkgever bij het uitvoeren van het arbobeleid. Daarvoor moet hij samenwerken met verschillende partijen. Dat gaat niet vanzelf. Een nieuwe...

Preventiemedewerker en OR werken samen aan beleid

Nieuws | Arbo | 26-04-2018

De OR kan ervoor kiezen om alleen een controlerende rol in te nemen en na te gaan of de bestuurder zich wel aan de wet houdt wat betreft arbeidsomstandigheden. Preventiemedewerker...

Preventiemedewerker als adviseur van de OR

Nieuws | Arbo | 18-04-2018

De preventiemedewerker heeft de wettelijke taak om de werkgever te ondersteunen bij zijn arbotaken. Daarnaast werkt de preventiemedewerker nauw samen met de OR en geeft...