176 resultaten voor 'preventiemedewerker'

Preventiemedewerker selecteren

Tools | Checklist | Preventiemedewerker | Publicatiedatum 13-08-2019

Vind aan de hand van deze tool een geschikte preventiemedewerker binnen uw organisatie.

Preventiemedewerker controleert of hittemaatregelen voldoen

Nieuws | Arbo | Publicatiedatum 23-07-2019

Het kwik loopt deze week op tot ver boven de 30 graden. De preventiemedewerker doet er bij een hittegolf goed aan om een extra rondje te maken door de organisatie. Het...

Organisatie moet preventiemedewerker hebben

Nieuws | Arbo | Publicatiedatum 28-03-2019

Elke organisatie moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben. Slechts de helft van de Nederlandse organisaties voldoet echter aan deze eis. Hieronder de...

Stem OR bepaalt positie preventiemedewerker

Nieuws | OR | Publicatiedatum 11-02-2019

De Arbowet bepaalt dat de preventiemedewerker zijn werk zelfstandig en onafhankelijk uitvoert. De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht op de inhoud, omvang en...

Preventiemedewerker goed voorbereid gesprek over arbo in

Nieuws | Arbo | Publicatiedatum 18-10-2018

De preventiemedewerker heeft regelmatig gesprekken met de werkgever over de arbeidsomstandigheden in de organisatie. Het is belangrijk dat hij zich goed voorbereidt en...

Preventiemedewerker steeds meer adviserende rol bij arbobeleid

Nieuws | Arbo | Publicatiedatum 28-09-2018

Sinds de laatste wijziging van de Arbowet hebben preventiemedewerkers nadrukkelijk een rol gekregen als adviseur van werkgever en arbodienstverlener. Dat gaat niet elke...

Tools over samenwerking voor preventiemedewerker

Nieuws | Arbo | Publicatiedatum 15-02-2018

De preventiemedewerker helpt de werkgever bij het uitvoeren van het arbobeleid. Daarvoor moet hij samenwerken met verschillende partijen. Dat gaat niet vanzelf. Een nieuwe...

Preventiemedewerker en OR werken samen aan beleid

Nieuws | Arbo | Publicatiedatum 26-04-2018

De OR kan ervoor kiezen om alleen een controlerende rol in te nemen en na te gaan of de bestuurder zich wel aan de wet houdt wat betreft arbeidsomstandigheden. Preventiemedewerker...

Preventiemedewerker als adviseur van de OR

Nieuws | Arbo | Publicatiedatum 18-04-2018

De preventiemedewerker heeft de wettelijke taak om de werkgever te ondersteunen bij zijn arbotaken. Daarnaast werkt de preventiemedewerker nauw samen met de OR en geeft...

Nieuwe video met tips voor de preventiemedewerker

Nieuws | Arbo | Publicatiedatum 01-02-2018

Een van de grootste uitdagingen voor de preventiemedewerker is om gezond en veilig werken in de organisatie op de kaart te zetten. TNO heeft een nieuw filmpje gemaakt...