Google Calendar vertoont vreemde kuren

De Engelstalige versie van Google Calendar heeft een vreemde bug. In sommige gevallen kunnen personen die u helemaal niet wilt uitnodigen, toch een invitatie via Google Calendar krijgen. Dat kan tot lastige situaties leiden.

27 januari 2014 | Door redactie

Bent u desktopgebruiker van de Engelstalige versie van Google Calendar, dan kunt u te maken krijgen met een probleem. Als u in de naam van een item een e-mailadres verwerkt, bijvoorbeeld als herinnering dat u die betreffende relatie wilt benaderen, dan wordt dit soms zichtbaar in diens agenda. Dit werkt ongeacht of u die relatie nu uit wilde nodigen of niet. Lastig als u zoiets geformuleerd had als ‘Pieterse op het matje roepen’. Deze vreemde fout is een softwarebug, waar u zelf geen invloed op heeft. Voor de oplossing ervan bent u afhankelijk van Google, maar dat studeert nog op het probleem.

Geen e-mailadressen in de itemnaam

Tot de zoekgigant met een fix voor deze bug komt, is het dus raadzaam geen e-mailadressen in de itemnaam te zetten. Is dat toch nodig, dan kunt u e-mailadressen zo noteren dat ze voor de software onherkenbaar zijn als e-mailadres. U bereikt dit bijvoorbeeld door twee extra spaties toe te voegen: johan @ bedrijfsnaam.nl. Ook kunt aan schrijfwijzen denken als johan add bedrijfsnaam.nl.