Discriminatie vanwege zwangerschap neemt toe

27 mei 2013 | Door redactie

Het College voor de Rechten van de Mens meldt een flinke stijging van het aantal zaken over zwangerschapsdiscriminatie. Bijna de helft van de werkende moeders heeft te maken gehad met discriminatie vanwege hun zwangerschap of jong moederschap. U mag zwangere werkneemsters of jonge moeder niet nadelig behandelen tijdens de sollicitatieprocedure of het werk.

Uit het jaarverslag van het College voor de Rechten van de Mens blijkt dat er in 2012 sprake was van een stijging van bijna 60% van zaken over zwangerschapsdiscriminatie. Per jaar komen ongeveer 65.000 vrouwen in aanraking met discriminatie vanwege hun zwangerschap of jong moederschap. Het is verboden om vrouwen die zwanger zijn of jonge kinderen hebben anders te behandelen dan uw overige werknemers. Dat verbod op discriminatie is vastgesteld in verschillende wetten, zoals de Algemene wet gelijke behandeling. Zorg ervoor dat u uw zwangere werkneemsters of jonge moeders niet anders behandelt dan uw andere werknemers. U mag de verlofdagen van een zwangere werkneemster bijvoorbeeld niet als vakantiedagen afboeken.

Weinig vrouwen melden discriminatie

Het college heeft een onderzoek laten uitvoeren waaruit bleek dat 45% van de vrouwen op de arbeidsmarkt is geconfronteerd met discriminatie vanwege hun zwangerschap, moederschap of kinderwens. Bij 38% van de ondervraagden die een contract wilden tekenen, werd het contract gewijzigd of ingetrokken vanwege deze reden. Andere voorbeelden van discriminatie zijn het niet terug kunnen komen in de oude functie na de bevalling en het mislopen van een salarisverhoging wegens de zwangerschap. In het geval van discriminatie maakt slechts 10% hiervan melding.