Helft zwangeren loopt ernstige risico’s tijdens het werk

28 juni 2022 | Door redactie

Hoewel werkgevers wettelijk verplicht zijn extra beschermingsmaatregelen te nemen, moet de helft van de zwangere werkneemsters haar werk doen onder onveilige arbeidsomstandigheden. Hierdoor lopen zij risico op complicaties en gezondheidsschade.

Uit onderzoek van de afdeling Verloskunde van Amsterdam Universitair Medisch Centrum blijkt dat de helft van de zwangere vrouwen geen veilige arbeidsomstandigheden heeft. Hun werkgevers hebben geen of onvoldoende beschermingsmaatregelen genomen om te voorkomen dat de zwangere en het ongeboren kind schade lijden. Het onderzoek vond plaats onder een groep van 269 vrouwen die representatief zijn voor de Nederlandse zwangere werkneemsters: gezonde zwangere vrouwen met een laag risico op complicaties. Gedurende de zwangerschap zijn op verschillende momenten gedetailleerd de arbeidsomstandigheden in kaart gebracht. Bij de helft van de groep werden de wettelijke regels en (medische) richtlijnen niet nageleefd op het werk.

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen

De arbeidsrisico’s die tijdens het onderzoek zijn gerapporteerd, zijn: fysiek belastend werk, lange en onregelmatige werktijden, blootstelling aan lawaai, biologische agentia (kunnen infectieziekten veroorzaken) of chemische stoffen en stress. Werkneemsters met een lager opleidingsniveau (tot MBO) en werkneemsters in de bouw, horeca, industrie, kinderopvang, onderwijs, schoonmaak en de zorg lopen de meeste risico’s. Doordat de arbeidsomstandigheden in deze sectoren relatief zwaar zijn en de arboregels niet goed worden nageleefd, hebben ze meer kans op een miskraam, een vroeggeboorte en andere complicaties. Ook de vrouwen zelf lopen gezondheidsrisico’s, zoals een hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap. 

Slechts 15% werkgevers geeft voorlichting over risico’s

Werkende zwangeren worden beschermd door regels uit de Arbowet en de Arbeidstijdenwet. Er zijn onder meer restricties aan het gewicht dat een zwangere mag tillen, het aantal uren dat ze mag werken en de tijden waarop ze mag werken. Zo is het verrichten van nachtarbeid tijdens de zwangerschap verboden en heeft de zwangere werkneemster recht op extra pauzes. Werkgevers moeten ook instructies geven voor gezond en veilig werken tijdens zwangerschap, en voorlichting geven over de risico’s van het werk voor de gezondheid en de zwangerschap. Uit het onderzoek blijkt dat dit in slechts 15% van de gevallen is gebeurd. Daarnaast moeten ze de risico’s opnemen in de RI&E en maatregelen in het plan van aanpak.

Het volledige onderzoek is online in te zien.