Herziene richtlijn voor zwangerschap en werk

27 februari 2018 | Door redactie

De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde heeft de richtlijn voor zwangerschap en werk herzien. De vernieuwde richtlijn gaat in op de preventieve rol van de bedrijfsarts en de aanpak van arborisico’s op de werkvloer voor zwangeren.

Door de wijzigingen in de Arbowet (tool) per 1 juli 2017 heeft de bedrijfsarts nadrukkelijker een rol gekregen bij de preventie van beroepsziekten. Ook moet de werkgever werknemers vrije toegang tot de bedrijfsarts (tool) bieden en hen de mogelijkheid geven om preventief de bedrijfsarts te bezoeken. Voor zwangere werkneemsters kan zo’n preventief consult extra belangrijk zijn. Daarom heeft de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) de Richtlijn Zwangerschap, Postpartumperiode en Werk (pdf) herzien. Hierin staat het belang van het preventief consult centraal.

Preventief consult bij bedrijfsarts

Preventie kan helpen om de gezondheid van zwangere werkneemsters en hun ongeboren kind te verbeteren. Tijdige aanpassingen in het werk, bijvoorbeeld aanpassing van de arbeidstijden (vermindering van uren), verlichting van taken of vervangend werk, kunnen ziekteverzuim tijdens de zwangerschap(tools) voorkomen. Maar ook na de zwangerschap, bij het combineren van het geven van borstvoeding en werk, moeten werkgever en werkneemster risicovolle situaties vermijden.

Advies werkgever over arbeidsomstandigheden

De werkgever is volgens de Arbowet verplicht maatregelen te nemen als de arbeidsomstandigheden risico’s meebrengen voor de zwangere of het ongeboren kindje. De bedrijfsarts kan advies geven over de te nemen maatregelen. Risicovolle arbeidsomstandigheden voor zwangeren zijn: gevaarlijke stoffen, hoge fysieke belasting (tool), onregelmatige werktijden, stress, infectiegevaar en lawaai. Deze risico’s moeten ook in de risico-inventarisatie en -evaluatie zijn opgenomen. De werkgever is verplicht alle gevaren voor het ongeboren kind weg te nemen.