Lagere prestatiebonus bij zwangerschapsverlof

27 juni 2014 | Door redactie

Een individuele prestatiebonus hoeft u niet volledig uit te keren aan een zwangere werkneemster. Haar periode van afwezigheid vanwege zwangerschaps- of bevallingsverlof mag u met de bonus verrekenen. Bij een winstuitkering kunt u daarentegen geen lagere bonus uitkeren.

In principe mag een werkgever bij de toekenning van arbeidsvoorwaarden geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen. Op dit principe maakt de wet in artikel 7:629 van het Burgerlijk Wetboek een uitzondering voor loon tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof. Onderdeel van dit loon is een eventuele bonusregeling die gekoppeld is aan een individuele prestatie. Behaalt een werkneemster een mindere prestatie vanwege haar zwangerschap en betaalt u daarom een lagere bonus, dan discrimineert u niet. U heeft tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof ook geen loondoorbetalingsplicht. Meestal betaalt UWV aan uw organisatie een uitkering die u vervolgens uitkeert aan de werkneemster.

Zwangere vrouw heeft wel recht op winstuitkering

De zojuist beschreven uitzondering geldt niet voor de winstuitkering waarbij een individuele prestatie niet doorslaggevend is. Zo’n winstuitkering valt namelijk niet onder het loonbegrip zoals omschreven in artikel 7:629 van het Burgerlijk Wetboek. Dit betekent dat winstregelingen wel onder de arbeidsvoorwaarden vallen. Zoals gezegd mag u bij de arbeidsvoorwaarden geen onderscheid in sekse maken. Kortom, een lagere bonus vanwege zwangerschapsverlof is alleen toegestaan als de bonus onder het loonbegrip valt.