Mogelijk regeling voor betaald verlof na miskraam op komst

Demissionair minister Koolmees gaat laten onderzoeken of er betaald verlof ingevoerd moet worden voor ouders die hun baby door een miskraam zijn kwijtgeraakt. Tot nu toe bestaat zo’n regeling nog niet in Nederland.

13 april 2021 | Door redactie

Nieuw-Zeeland heeft onlangs een wet aangenomen waarin geregeld wordt dat ouders na een miskraam recht hebben op drie dagen betaald verlof. In Nederland bestaat zo’n wet nog niet. Enkele kamerleden hebben daarom gevraagd of een dergelijke aanpak ook in Nederland tot de mogelijkheden behoort. Demissionair minister Koolmees heeft toegezegd dat te zullen laten onderzoeken. Dat past goed bij een eerder voornemen om na te gaan hoe het gesteld is met rouwverwerking (tool) op de werkvloer en de mogelijkheid tot het opnemen van rouwverlof. Minister Koolmees verwacht tegen het einde van het jaar de resultaten bekend te kunnen maken.

Vrije dagen opnemen of ziekmelden

Miskraam is in dit verband een medische term: het gaat dan om een spontaan afgebroken zwangerschap van een kindje dat nog niet levensvatbaar is. Doorgaans ligt die grens bij ongeveer 24 weken. Is een kindje wél levensvatbaar – een arts stelt dit vast – dan is er medisch gezien sprake van een bevalling. Daarvoor bestaan wel verlofregelingen, maar voor een miskraam dus nog niet. Ouders die dit laatste meemaken, moeten in principe gewoon naar hun werk. Als ze daar niet toe in staat zijn, moeten ze in de huidige situatie vrije dagen opnemen of zich ziekmelden. Hiervoor kan een werkgever bij UWV een Ziektewetuitkering (ZW-uitkering) aanvragen. Een werkgever kan natuurlijk ook besluiten bijzonder verlof (tool) toe te kennen.