Ongelijke behandeling voor vrouwen en ouderen

21 juni 2012 | Door redactie

Vorig jaar had bijna een kwart van de oordelen van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) betrekking op discriminatie op grond van leeftijd. Dat blijkt uit het jaarverslag van de CGB over 2011. Discriminatie op grond van geslacht komt ook nog steeds veel voor (17%), met name als het gaat om discriminatie vanwege zwangerschap of jong moederschap. Nog eens 17% van de oordelen heeft te maken met een handicap of chronische ziekte.

In het jaarverslag 2011 van de CGB (pdf) staat dat er in 2011 meer oordelen waren waarbij sprake was van verboden onderscheid (56%) dan in 2010 (52%). Discriminatie van vrouwen blijkt nog vaak voor te komen, niet alleen vanwege zwangerschap, maar ook doordat vrouwen vaak minder betaald krijgen dan hun mannelijke collega’s. Om de discriminatie van vrouwen aan het licht te brengen, startte de CGB in 2011 de campagne ‘Flauwekulexcuus', waarover u eerder heeft gelezen in het bericht ‘Discriminatie bij kinderwens en carrière’. Bij leeftijdsdiscriminatie zijn het vaak werknemers tussen de 50 en 69 jaar oud die een verzoek indienen. Volgens ouderenbond ANBO zijn werkgevers wel iets positiever over oudere werknemers, maar kan het nog steeds beter.

Voorkomen van discriminatie in de Arbowet

Discriminatie op het werk is in de Arbowet opgenomen. Daarom moet de bestuurder de risico’s in kaart brengen en er zoveel mogelijk aan doen om discriminatie te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan een preventieplan of protocol voor het indienen van klachten over discriminatie. Controleer dus vanuit uw OR of de bestuurder beleid voert op het gebied van discriminatie op de werkvloer.