Ook kersverse moeder moet vakantie nemen

28 juli 2011 | Door redactie

Met de komst van de nieuwe vakantiewetgeving per 2012 komen nieuw opgebouwde wettelijke vakantiedagen al een half jaar na het jaar van opbouw te vervallen. Wie met zwangerschapsverlof is, moet de opgebouwde dagen dus snel daarna opnemen om te voorkomen dat ze vervallen. Er komt volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor deze groep géén uitzonderingsregel.

Zwangere werkneemsters die met verlof zijn, bouwen gedurende die periode gewoon vakantiedagen op. Opnemen van die dagen is tijdens het verlof echter niet mogelijk, aangezien zij tijdens hun zwangerschaps- en bevallingsverlof vanuit de Wet arbeid en zorg een uitkering krijgen ter grootte van hun normale loon.

Vakantie nemen tijdens ziekte kan wel

Dit is anders bij langdurige ziekte. Werknemers bouwen vanaf 2012 over hun hele periode van arbeidsongeschiktheid vakantiedagen op, maar krijgen ook de mogelijkheid om tijdens hun ziekte vakantie te nemen. Gedurende die vakantie is de zieke werknemer dan even vrijgesteld van re-integratieverplichtingen en krijgt zo de ruimte om hiervan te herstellen of uit te rusten.
In de nieuwe vakantiewetgeving is geen uitzondering op de vervaltermijn van zes maanden opgenomen voor werkneemsters met zwangerschapsverlof. Zwangerschap is niet benoemd als situatie waarin de werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn wettelijke vakantiedagen op te nemen.

Ruimte voor individuele afspraken

De wet biedt wel ruimte om individuele afspraken te maken die ervoor zorgen dat de kersverse moeder haar vakantiedagen niet verliest. En anders kan zij – zoals veel werkneemsters toch al doen – haar vakantie direct aan haar bevallingsverlof plakken.