Recht op kolven op werk niet altijd nageleefd

8 augustus 2016 | Door redactie

Vrouwen die na hun zwangerschapsverlof weer aan het werk gaan en borstvoeding geven, krijgen lang niet altijd waar ze recht op hebben: namelijk een kwart van hun werktijd om te kolven. Sommige werkgevers houden zelfs loon in. Dat blijkt uit recent onderzoek.

Werkgevers hebben niet alleen een zorgplicht voor zwangere werkneemsters, ook werkende moeders die borstvoeding geven mogen niet aan arbeidsrisico’s blootstaan en moeten in staat gesteld worden te voeden of kolven. Hoewel werkende moeders in Nederland het recht hebben een kwart van hun werktijd aan kolven te besteden, komt lang niet elke werkgever dit na. Uit onderzoek van online community 24Baby.nl blijkt dat 12% van de ondervraagde moeders geen loon doorbetaald krijgt als zij moet kolven of voeden. De 1.667 ondervraagde respondenten werken allemaal in loondienst en gaven ten tijde van het onderzoek borstvoeding of hebben dit het afgelopen jaar gedaan.  

Werkgever houdt loon in voor kolftijd

Niet alleen zijn er werkgevers die loon inhouden om de tijd die vrouwen aan kolven besteden te compenseren, ook is er niet altijd een geschikte ruimte om te kolven. 84% van de respondenten geeft aan dat de kolfruimte in de eigen organisaties niet aan de wettelijke voorschriften voldoet. 20% van de respondenten heeft op het werk zelfs helemaal geen aparte kolfruimte tot haar beschikking. Een kolfruimte moet veilig en schoon zijn, afgesloten kunnen worden, er moet een koelkast staan en een mogelijkheid om rustig te zitten of liggen.

Kwart van werktijd voor kolven of voeden

In de Arbeidstijdenwet staan bepalingen (tool) voor werk- en rusttijden van zwangeren en werkneemsters die borstvoeding geven. Die laatsten mogen een kwart van hun werktijd besteden aan het voeden van hun baby of aan het kolven. Zij hebben dit recht gedurende de eerste negen levensmaanden van het kind en de wettelijk beschikbare tijd die zij hieraan besteden, moet de werkgever gewoon doorbetalen.  Hoe de werkneemster die tijd verdeelt, mag zij zelf bepalen. Vrouwen mogen ook op een andere locatie dan het werk kolven. Ze mogen ook naar huis of naar de crèche om te voeden of te kolven. De werkgever moet hiertoe gelegenheid geven.