Ruimere regels voor verlof in zicht

1 september 2011 | Door redactie

De ministerraad wil de regels versoepelen voor het opnemen van zwangerschapsverlof, adoptieverlof, ouderschapsverlof en langdurig zorgverlof. Daarom heeft minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kortgeleden een wetsvoorstel ingediend om de Wet arbeid en zorg (WAZO) aan te passen. De wetswijziging is een feit zodra de Tweede en Eerste Kamer akkoord gaan met de nieuwe plannen.

Eerder las u in het bericht ‘Aanvraag tot minder werken straks makkelijker’ dat de ministerraad de regelingen voor verlof en arbeidstijden flexibeler wil maken, zodat het makkelijker wordt om werk en privé te combineren. Onderdeel van het wetsvoorstel zijn ook aanpassingen in de Wet arbeid en zorg (WAZO). Zo willen de ministers de regels voor ouderschapsverlof versoepelen. Ouders moeten in de toekomst zelf kunnen bepalen hoe zij het verlof willen opnemen. Daarnaast hoeft een werknemer straks niet meer minimaal één jaar bij uw onderneming in dienst te zijn om gebruik te kunnen maken van ouderschapsverlof. Ook de regels voor opname van langdurend zorgverlof worden verruimd.

Verlenging van bevallingsverlof

In het wetsvoorstel staat verder dat het bevallingsverlof wordt verlengd voor moeders van wie het kind na de bevalling of gedurende het bevallingsverlof in het ziekenhuis wordt opgenomen. Uitgangspunt is dat een moeder na ontslag uit het ziekenhuis de gelegenheid moet hebben om tien weken thuis door te brengen met haar baby.

Regels van kracht na wetswijziging

Om uw organisatie niet met onvoorziene extra verlofrechten op te zadelen, gaat de nieuwe regelgeving alleen gelden voor werkneemsters die met zwangerschapsverlof gaan na ingang van de wetswijziging en werknemers die ouderschapsverlof aanvragen nadat de nieuwe wet is ingegaan.