Voorkom een boete bij ziekmelden zwangere

23 mei 2012 | Door redactie

Heeft u een zwangere werkneemster die ziek is als gevolg van zwangerschap of een bevalling? Dan heeft zij recht op een uitkering volgens de Ziektewet. Maar als uw werkneemster in de periode van zes tot vier weken vóór de uitgerekende datum tot de gekozen datum van het zwangerschapsverlof ziek wordt, moet u haar al binnen vier dagen ziek melden bij UWV. Anders riskeert u een boete van maximaal € 455.

In de meeste gevallen gaat uw werkneemster vier tot zes weken vóór de vermoedelijke bevallingsdatum met zwangerschapsverlof. De periode vóór de uitgerekende datum tot de gekozen ingangsdatum van het zwangerschapsverlof, is de flexibiliseringsperiode. Normaal gesproken geldt voor een ziekmelding als gevolg van de zwangerschap of een bevalling een termijn van zes weken. Sinds 1 januari 2012 zijn er echter een aantal situaties waarin u de ziekte van de zwangere werkneemster al eerder - uiterlijk op de vierde dag van de ziekte - moet melden bij UWV:

  • Als uw zwangere werkneemster ziek wordt in de flexibiliseringsperiode.
  • Als uw zwangere werkneemster ziek is als gevolg van haar zwangerschap, maar u heeft haar nog niet ziek gemeld bij UWV (dit mag namelijk binnen zes weken). Zodra de flexibiliseringsperiode begint, moet u haar binnen vier dagen ziek melden bij UWV.
  • Als uw werkneemster ziek is als gevolg van haar zwangerschap of bevalling na afloop van haar zwangerschapsverlof.

Zwangerschapsverlof mogelijk eerder ten einde

Het moment waarop u uw zwangere werkneemster ziek moet melden bij UWV hangt dus af van het tijdstip waarop zij ziek wordt. De ziektedagen van een zwangere werkneemster die in de flexibiliseringsperiode zit, trekt UWV af van het zwangerschapsverlof. Dit betekent dat haar verlof dan waarschijnlijk eerder is afgelopen. Als u te laat bent met de ziekmelding, loopt u het risico op een boete van maximaal € 455.