Zwangere werkneemster op tijd ziek melden

26 april 2012 | Door redactie

Als een werkneemster ziek wordt door haar zwangerschap of bevalling, moet u haar in principe binnen zes weken ziek melden bij UWV. Sinds 1 januari 2012 moet u in sommige situaties een zwangere werkneemster die ziek is echter al binnen vier dagen ziek melden bij UWV.

Een zwangere werkneemster mag vier tot zes weken vóór haar vermoedelijke bevallingsdatum met zwangerschapsverlof gaan. De periode van zes weken vóór de uitgerekende datum tot de gekozen ingangsdatum van het zwangerschapsverlof, is de flexibiliseringsperiode. Als een zwangere werkneemster in deze flexibiliseringsperiode ziek wordt, heeft ze recht op een Ziektewetuitkering van UWV. Het doet er dan niet toe of haar ziekte het gevolg is van de zwangerschap. Normaal gesproken moet u een werkneemster die arbeidsongeschikt wordt als gevolg van haar zwangerschap binnen zes weken ziek melden bij UWV. Er zijn echter een aantal situaties waarin u de ziekte van de zwangere werkneemster al uiterlijk op de vierde dag bij UWV moet melden. Deze vindt u in onderstaande afbeelding.

Boete bij te laat ziek melden

Op welk moment u een zwangere werkneemster moet ziek melden bij UWV, hangt dus af van het tijdstip waarop zij ziek wordt. Voor de ziektedagen van een zwangere werkneemster die in de flexibiliseringsperiode vallen, krijgt de werkneemster een Ziektewetuitkering. UWV  trekt deze ziektedagen af van het zwangerschapsverlof. Dat betekent dat haar verlof waarschijnlijk eerder is afgelopen.
Bent u te laat met de ziekmelding, dan kan UWV u een boete van maximaal € 455 opleggen.

Ziek melden zwangere werkneemster