Zwangere werkneemsters op het werk extra beschermen

Tijdens de zwangerschap en na de bevalling heeft een werkneemster het recht op aanpassing van de werkplek en werktijden om te voorkomen dat zwangerschap of borstvoeding geven gevaar lopen tijdens de uitvoering van haar werk.

27 november 2020 | Door redactie

Zwangere vrouwen moeten gezond en veilig kunnen werken. Daarvoor zijn er allerlei wettelijke regels en:

  • hebben zij recht op aangepast werk en een aangepaste werkplek als de werkgever mogelijke gevaren niet of onvoldoende kan wegnemen;
  • hebben zij recht op aangepaste werk- en rusttijden en zwangerschapsverlof (infographic);
  • mogen zij geen werk doen dat schadelijk kan zijn voor henzelf of hun ongeboren kind;
  • mag een werkgever een werknemer niet ontslaan omdat zij zwanger is of zwanger wil worden. De werkgever mag ook geen contractverlenging weigeren.

Extra aandacht gevaarlijke stoffen

Werkneemsters mogen geen arbeidsrisico’s lopen die gevaar opleveren voor henzelf en voor hun ongeboren kind. De werkgever moet daarom extra aandacht besteden aan werken met gevaarlijke stoffen, processen en omstandigheden. De werkgever moet:

  • voorlichting geven over de risico’s van blootstelling;
  • stoffen registreren die schadelijk zijn voor de voortplanting;
  • stoffen registreren die kankerverwekkend en mutageen zijn.

De regels hiervoor staan in artikel  4 van het Arbobesluit. Maar ook zware fysieke arbeid kan risico’s met zich meebrengen.

Risico’s zwangerschap in de RI&E

De werkgever moet in de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) een passage opnemen over de specifieke risico’s die zwangere en pas bevallen vrouwen lopen tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. Ook moet hij aangeven welke maatregelen hij neemt om deze risico’s weg te nemen. Hij geeft voorlichting over deze risico’s en verstrekt ook een kopie van dit deel van de RI&E aan de zwangere werkneemster zodat zij dit kan nalezen. De werkneemster kan dan ook zelf opletten dat de gezondheid van haar ongeboren kindje niet in gevaar komt. De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft een uitgebreide Handreiking zwangerschap en werk gepubliceerd.