Zwangerschap leidt niet tot loonsverlaging

7 juli 2010 | Door redactie

U mag een werkneemster die vanwege zwangerschap niet kan werken of tijdelijk een andere functie vervult niet een lager basissalaris toekennen. Dat betekent niet altijd dat haar beloning gelijk moet blijven. Specifieke looncomponenten die verbonden zijn aan taken die ze vóór haar zwangerschap deed kunt u namelijk wel schrappen. Dat is de kern van een recente beslissing van het Europees Hof van Justitie.

Het Europees Hof van Justitie sprak zich uit over zwangere werkneemsters naar aanleiding van twee rechtszaken. De eerste zaak kwam uit Finland, waar een stewardess vanwege zwangerschap tijdelijk een baan op de grond had gekregen tegen een lager salaris. In de tweede zaak uit Oostenrijk kreeg een doktersassistente ook minder betaald toen ze door zwangerschap niet meer kon werken. Zij kreeg geen toeslag meer voor het op afroep beschikbaar zijn. Het Europees Hof besloot uiteindelijk dat vrouwen die door zwangerschap tijdelijk geen werk kunnen verrichten of ander werk moeten doen daardoor geen verlaging van hun basissalaris mogen krijgen. Alleen extra beloningen die ze krijgen voor specifieke taken mogen vervallen. In het geval van de Oostenrijkse vrouw was dat dus de toeslag voor het op afroep beschikbaar zijn; dat was ze immers niet meer.

Uitspraak geldt ook in Nederland

Het Europees Hof van Justitie is het hoogste rechtsorgaan in de Europese Unie. Alle EU-landen moeten zich houden aan de uitspraken van het Europees Hof. Vandaar dat deze uitspraak ook in Nederland bindend is.