Zwangerschapsdiscriminatie geen fabeltje

28 april 2014 | Door redactie

Je gelooft het niet als je het niet zelf hebt meegemaakt: discriminatie op het werk vanwege zwangerschap. Toch komt zwangerschapsdiscriminatie veel voor in Nederland. Uit onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens blijkt dat meer dan 45% van de werkende vrouwen negatieve ervaringen heeft op dit gebied.

Bijna de helft van de zwangere of pas bevallen medewerksters heeft negatieve ervaringen op het werk die op zwangerschapsdiscriminatie kunnen wijzen. Het College voor de Rechten van de Mens dringt er daarom bij minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op aan om de positie van zwangere vrouwen op het werk opnieuw op de agenda te zetten. Aanleiding hiervoor zijn vier uitspraken van het College over zwangerschapsdiscriminatie. In de vier zaken werd het contract van de zwangere medewerksters niet verlengd toen bleek dat ze zwanger waren.

Contract niet verlengen vanwege zwangerschap

In Nederland is het verboden om een contract niet te verlengen vanwege zwangerschap en moederschap. Het Arbobesluit bepaalt bovendien dat een werkgever ervoor moet zorgen dat het werk geen gevaar oplevert voor de gezondheid van vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven. Ook mag de zwangerschap of borstvoeding niet nadelig worden beïnvloed door het werk of de arbeidsomstandigheden. Als aanpassingen van de werkzaamheden niet mogelijk is, moet uw werkgever zorgen voor vervangende werkzaamheden. In het uiterste geval moet hij de medewerkster tijdelijk vrijstellen van werk.