Loods uw werkneemster door haar zwangerschap

Als een werkneemster aangeeft dat ze in verwachting is, krijgt de werkgever er in één klap een aantal verantwoordelijkheden bij. Zwangere werkneemsters zijn immers extra kwetsbaar. En ook na de geboorte van de baby zijn er nog bijzondere regels. Met deze toolbox weet u wat er allemaal om de hoek komt kijken tijdens de zwangerschap van een werkneemster.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Loods uw werkneemster door haar zwangerschap

  De rechten en plichten van werkgevers bij zwangerschap en werk

  Wat zijn de regels rondom zwangere werkneemsters van 9 maanden vóór tot 9 maanden na de bevalling? Deze toolbox leidt u langs alle bijzondere regels en aandachtspunten.

 • 2

  De werkneemster deelt haar nieuws

  Voorlichting bij zwangerschap

  Tool Zwangerschap Publicatiedatum: 13-08-2019

  Door middel van deze tool leert u wat u moet doen als een werkneemster meldt dat zij zwanger is.


  Heeft een zwangere werkneemster recht op andere werktijden?

  Vraag & Antwoord Zwangerschap Publicatiedatum: 24-07-2019

  Wij hebben net gehoord dat één van onze werkneemsters zwanger is. Moeten we haar arbeidstijden aanpassen tijdens de zwangerschap?


  Gedragsregels voor omgaan met zwangere werkneemsters

  Tool Zwangerschap Publicatiedatum: 11-11-2019

  Het is slim om de gedragsregels voor het omgaan met zwangere en pas bevallen werkneemsters op te nemen in het personeelshandboek.


  Nachtdienst tijdens zwangerschap alleen bij dringende reden

  Nieuws Zwangerschap Publicatiedatum: 10-05-2019

  Uw organisatie mag zwangere medewerksters in principe niet verplichten om tussen 00.00 uur en 06.00 uur te werken. Om de medewerkster toch een nachtdienst te laten draaien, moet de werkgever aannemelijk maken dat het werk anders ernstig in het gedrang komt.


  Mogen zwangerschapscontroles tijdens werktijd plaatsvinden?

  Vraag & Antwoord Zwangerschap Publicatiedatum: 22-07-2019

  Mogen zwangerschapscontroles van een werkneemster tijdens werktijd plaatsvinden? Behoudt ze tijdens een controle het recht op loon?


  Mag een zwangere werkneemster nooit ontslagen worden?

  Vraag & Antwoord Opzegverboden Publicatiedatum: 09-10-2019

  De samenwerking met een werkneemster die in verwachting is, verloopt helemaal niet soepel. Betekent het feit dat zij zwanger is dat onze organisatie haar niet kan ontslaan tot na haar bevallingsverlof?


 • 3

  Ziek tijdens de zwangerschap

  Wat zijn de regels bij ziekte door zwangerschap?

  Vraag & Antwoord Zwangerschap Publicatiedatum: 22-07-2019

  Een werkneemster heeft zich een tijd geleden ziek gemeld. Onlangs bleek dat de ziekte verband houdt met haar zwangerschap. Welke gevolgen heeft dit?


  Wie betaalt het loon als een zwangere werkneemster ziek wordt?

  Verdiepingsartikel Zwangerschap Publicatiedatum: 23-01-2023

  Als een zwangere werkneemster ziek wordt, hoeft uw organisatie niet altijd haar loon volledig door te betalen. Het hangt af van het moment van ziekmelding uit welk potje de werkneemster betaald krijgt. Daarnaast maakt het uit of de ziekte veroorzaakt wordt door de zwangerschap of daar geen verband mee houdt. Wat zijn de precieze regels?


 • 4

  Zwangerschaps- en bevallingsverlof

  Zwangerschaps- en bevallingsverlof

  Infographic Zwangerschap Publicatiedatum: 13-08-2019

  Een werkneemster heeft rond haar bevalling recht op minimaal zestien weken zwangerschaps- en bevallingsverlof.


  Aanvraagformulier zwangerschaps- en bevallingsverlof

  Tool Zwangerschap Publicatiedatum: 09-12-2022

  Laat uw werknemer dit kant-en-klare aanvraagformulier gebruiken voor het aanvragen van zwangerschaps- en bevallingsverlof.


  Bevestiging aanvraag zwangerschaps- en bevallingsverlof

  Tool Zwangerschap Publicatiedatum: 21-10-2019

  Uw werkneemster vraagt zwangerschapsverlof aan. Vergeet het verzoek niet schriftelijk aan haar te bevestigen. Dat kan met deze brief.


  Moet de werkgever de zwangerschapsverklaring bewaren?

  Vraag & Antwoord Zwangerschap Publicatiedatum: 09-10-2022

  Om de UWV-uitkering van een zwangere werkneemster aan te vragen, hebben we haar vermoedelijke bevallingsdatum nodig. Moeten we de zwangerschapsverklaring waar die op staat, in de administratie bewaren?


  Zwangerschapsuitkering aanvragen voor werkneemster

  Tool Zwangerschap Publicatiedatum: 08-11-2019

  In deze checklist vindt u alles wat de werkgever nodig heeft voor de aanvraag van een zwangerschapsuitkering.


 • 5

  Bijzondere situaties

  Per 1 april 2016 langer zwangerschapsverlof bij meerling

  Nieuws Zwangerschap Publicatiedatum: 17-03-2016

  Voor werkneemsters die een meerling verwachten geldt per 1 april 2016 een nieuwe verlofvorm: het meerlingenverlof. Dit komt voort uit de gewijzigde Wet arbeid en zorg.


  Wanneer is er sprake van couveuseverlof?

  Vraag & Antwoord Zwangerschap Publicatiedatum: 17-10-2022

  De baby van een werkneemster heeft na de geboorte 3 weken in de couveuse gelegen. Wat zijn de gevolgen voor het verlof van de werkneemster?


  Wat voor uitkering bij mislukte zwangerschap?

  Vraag & Antwoord Zwangerschap Publicatiedatum: 06-11-2019

  Als de zwangerschap van een werkneemster niet goed afloopt, komt de werkneemster dan in aanmerking voor een UWV-uitkering? 


 • 6

  Na het verlof

  Hoge drempel na zwangerschapsverlof

  Nieuws Zwangerschap Publicatiedatum: 02-02-2011

  Uit onderzoek blijkt dat veel vrouwen angstig zijn om na hun zwangerschapsverlof weer aan de slag te gaan. Deze angst heeft te maken met mogelijke reacties van collega's en klanten op hun lichaam. Vrouwen geven aan dat zij minder tijd en energie hebben hun lichaam te verzorgen. De meeste energie gaat uit naar het verzorgen van hun kind.


  Welke speciale arboregels gelden na het bevallingsverlof?

  Vraag & Antwoord Zwangerschap Publicatiedatum: 06-11-2022

  Eén van onze werkneemster heeft een dochtertje gekregen. Met welke arboregels moet ik rekening houden als ze na haar zwangerschaps- en bevallingsverlof weer aan het werk gaat?


  Wat zijn de wettelijke regels voor kolven op het werk?

  Vraag & Antwoord Zwangerschap Publicatiedatum: 24-07-2019

  Twee werkneemsters komen binnenkort terug van hun bevallingsverlof. Wat zijn hun rechten op het gebied van kolven op het werk?


  Kolven en voeden op het werk

  Infographic Zwangerschap Publicatiedatum: 30-07-2019

  Zwangere en pas bevallen werkneemsters vormen een bijzondere groep werknemers. Ze hebben daarom ook bijzondere rechten. Zo moeten ze de gelegenheid hebben om op het werk en onder werktijd hun baby te voeden. Hiervoor moet een zogenoemde kolfruimte zijn ingericht.


  Een aantal veelgestelde vragen over ouderschapsverlof op een rij

  Verdiepingsartikel Ouderschapsverlof Publicatiedatum: 29-09-2022

  Een werknemer met een kind tot 8 jaar oud kan een verzoek bij u indienen om ouderschapsverlof op te nemen. De werknemer neemt dan voor een gedeelte van zijn arbeidsduur verlof op, om de zorg voor het kind beter te kunnen combineren met het werk. Sinds 2 augustus 2022 is een deel van het ouderschapsverlof betaald. Wat moet u allemaal weten over deze verlofvorm?