Mogen zwangerschapscontroles tijdens werktijd plaatsvinden?

22 juli 2019

Mogen zwangerschapscontroles van een werkneemster tijdens werktijd plaatsvinden? Behoudt ze tijdens een controle het recht op loon?

Een zwangere werkneemster moet af en toe naar een verloskundige (of andere specialist) om de ontwikkeling van het kindje te laten controleren. Misschien kan zo’n zwangerschapscontrole alleen tijdens werktijd plaatsvinden. Uw organisatie moet de werkneemster hiervoor dan de mogelijkheid bieden, zo bepaalt de wet. In de Arbeidstijdenwet (ATW) staat namelijk dat de werkgever de zwangere werkneemster in de gelegenheid moet stellen om noodzakelijke zwangerschapsonderzoeken te ondergaan. Als het zwangerschapsonderzoek de werkneemster verhindert om haar werk uit te voeren, behoudt de werkneemster de aanspraak op haar loon (artikel 4:5 lid 6 ATW). Kortom: zwangerschapscontroles mogen tijdens werktijd plaatsvinden en u moet het loon tijdens die controles (en de bijbehorende reis) gewoon doorbetalen.

Afwijken van wet

Staat er in een cao, bedrijfsreglement of arbeidsovereenkomst een regel die hiervan afwijkt – bijvoorbeeld dat de werkneemster vakantie-uren moet opnemen voor de controle – dan is deze bepaling nietig. De wet sluit uit dat uw organisatie mag afwijken van de regels van de ATW voor zwangerschapscontroles.Meer informatie over de rechten en plichten van werkgevers bij zwangerschap en werk vindt u in de toolbox Loods uw werkneemster door haar zwangerschap.