Wat voor uitkering bij mislukte zwangerschap?

6 november 2019

Als de zwangerschap van een werkneemster niet goed afloopt, komt de werkneemster dan in aanmerking voor een UWV-uitkering? 

Niet iedere zwangerschap mondt helaas uit in een gezonde baby. Soms is er sprake van een miskraam, abortus of vroeggeboorte of overlijdt het kindje vlak voor, tijdens of vlak na de geboorte. De uitkering die de werkneemster vervolgens krijgt, hangt dan af van het moment waarop de zwangerschap is geëindigd.

Binnen 24 weken

Als de werkneemster een miskraam of abortus krijgt in de eerste 24 weken van haar zwangerschap, komt haar recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering op grond van de Wet arbeid en zorg (WAZO) te vervallen. Als de werkneemster zich als gevolg van de afgebroken zwangerschap ziek meldt bij uw organisatie, heeft zij wel recht op een Ziektewet-uitkering. Bij de aanvraag van de Ziektewet-uitkering moet de werkgever  op het formulier vermelden dat het om een miskraam of abortus gaat.

Na 24 weken

Is de zwangerschap van de werkneemster na 24 weken geëindigd door een vroeggeboorte of is de baby bij de bevalling overleden? Dan heeft de werkneemster vanaf de dag daarna recht op een bevallingsuitkering. De uitkering duurt 16 weken. Als het zwangerschaps- en bevallingsverlof van de werkneemster al was aangevraagd, kunt u de gewijzigde ingangsdatum van het verlof aan UWV doorgeven met het formulier 'Doorgeven wijzigingen werknemers met Ziektewet- of WAZO-uitkering'. Moest de uitkering nog worden aangevraagd, dan doet de werkgever dat alsnog via het formulier ‘Aanvraag WAZO-uitkering’. Er is sprake van een bijzondere situatie, daarom kan deze laatste aanvraag niet via het werkgeversportaal van UWV.

Werkneemster overleden

Als de werkneemster zelf komt te overlijden bij de bevalling en de baby niet, dan heeft haar partner recht om het bevallingsverlof (maximaal 10 weken) van de werkneemster over te nemen. De partner krijgt tijdens het overgenomen verlof zijn loon doorbetaald; zijn werkgever kan de kosten bij UWV claimen.Meer informatie over de rechten en plichten van werkgevers bij zwangerschap en werk vindt u in de toolbox Loods uw werkneemster door haar zwangerschap.