Wat zijn de regels bij ziekte door zwangerschap?

22 juli 2019

Een werkneemster heeft zich een tijd geleden ziek gemeld. Onlangs bleek dat de ziekte verband houdt met haar zwangerschap. Welke gevolgen heeft dit?

De werkneemster is ziek als gevolg van haar zwangerschap. Zij heeft daarom recht op een Ziektewetuitkering (ZW-uitkering) via UWV. Uw organisatie draait dus niet op voor de volledige loondoorbetaling. Deze uitkering loopt vanaf de eerste ziektedag: de 1ste werkdag waarop de werkneemster ziek was. Nadat u de ziekmelding heeft doorgegeven aan UWV, ontvangt uw organisatie de ZW-uitkering en kunt u deze verrekenen met de loondoorbetaling.

Melden bij UWV

De regel is dat u de werkneemster uiterlijk op de 4e ziektedag ziek moet melden bij UWV. U heeft pas later ontdekt dat de ziekte verband houdt met de zwangerschap en dus niet binnen die 4 dagen contact opgenomen met UWV. Gelukkig geldt daar een bijzondere regel voor: was op het moment van de ziekmelding niet duidelijk dat er recht bestond op een ZW-uitkering, dan heeft u vanaf het moment dat die duidelijkheid er wel was, alsnog 4 dagen de tijd om dit door te geven aan UWV. Bent u volgens UWV te laat met het doorgeven van de ziekmelding, dan krijgt uw organisatie wel gewoon de ZW-uitkering met terugwerkende kracht uitbetaald. UWV kan echter een boete van maximaal € 455 opleggen, omdat u niet op de juiste wijze aan uw meldplicht heeft voldaan.

Hersteld

Soms bent u niet verwijtbaar en kan UWV geen of een lagere boete opleggen, bijvoorbeeld bij een langdurige storing van het systeem Digipoort of het werkgeversportaal van UWV. Overigens staat u nog meer te wachten: u heeft ook een meldplicht zodra de werkneemster met ZW-uitkering hersteld is of haar arbeidsongeschiktheidspercentage verandert. U moet dit binnen 2 dagen doorgeven aan UWV.Meer informatie over de rechten en plichten van werkgevers bij zwangerschap en werk vindt u in de toolbox Loods uw werkneemster door haar zwangerschap.