Wat zijn de wettelijke regels voor kolven op het werk?

24 juli 2019

Twee werkneemsters komen binnenkort terug van hun bevallingsverlof. Wat zijn hun rechten op het gebied van kolven op het werk?

Als een werkneemster na haar zwangerschaps- en bevallingsverlof weer bij uw organisatie aan het werk gaat, heeft zij tot negen maanden na haar bevalling het recht om maximaal een kwart van haar werktijd aan voeden en kolven te besteden. Uw organisatie moet haar loon gedurende deze tijd doorbetalen. Dit is geregeld in de Arbeidstijdenwet.

Eisen aan een kolfruimte

De werkneemster kan deze tijd gebruiken om thuis de baby te voeden of om te kolven. De werkgever is verplicht om voor het kolven een geschikte ruimte beschikbaar te stellen. Deze kolfruimte moet:

  • van binnen uit op slot kunnen;
  • voldoende privacy bieden;
  • geschikt zijn om uit te rusten (bijvoorbeeld op een (opvouwbaar) bed);
  • voldoende verse lucht en voorzieningen voor klimaatbeheersing hebben.

De werkneemster moet ook beschikken over koelkastruimte om de afgekolfde melk te bewaren en de mogelijkheid hebben om haar handen te wassen. In de praktijk blijkt dit bij lang niet alle organisaties goed is geregeld. Werkgevers die zich niet houden aan deze eisen, maken zich daarmee schuldig aan zwangerschapsdiscriminatie.Meer informatie over de rechten en plichten van werkgevers bij zwangerschap en werk vindt u in de toolbox Loods uw werkneemster door haar zwangerschap.