Welke speciale arboregels gelden na het bevallingsverlof?

6 november 2019

Eén van onze werkneemster heeft een dochtertje gekregen. Met welke arboregels moet ik rekening houden als ze na haar zwangerschaps- en bevallingsverlof weer aan het werk gaat?

De arbeid die een pas bevallen werkneemster verricht, moet u toespitsen op haar specifieke situatie. Sowieso mag ze tot 6 weken na de bevalling niet werken, maar is ze nog met bevallingsverlof. Tot 6 maanden na de geboorte is zij niet verplicht om nachtdiensten te draaien. In plaats daarvan moet u haar ander werk of andere werktijden aanbieden. Tenzij u aannemelijk kunt maken dat dit redelijkerwijs niet van uw organisatie kan worden verwacht. Het zal lastig zijn om dat aan te tonen en vermoedelijk wilt u dat ook niet.

Borstvoeding geven of kolven

Een werkneemster die moeder is geworden mag haar werk onderbreken om borstvoeding te geven of te kolven. Dit mag zo vaak en zo lang als zij wil, maar niet langer dan een kwart van haar arbeidstijd en u moet haar een geschikte ruimte aanbieden. Voor de kolfruimte bestaan richtlijnen. Zo moet de werkneemster de ruimte van binnenuit kunnen afsluiten, moet de ruimte hygiënisch zijn, is privacy een vereiste en behoort in de ruimte een bed of rustbank te staan. In de tijd dat de werkneemster kolft of voedt, betaalt u het loon door. Op de dag dat haar kind 9 maanden wordt, vervalt dit recht. In overleg kan ze dan door blijven kolven of voeden, maar u hoeft haar op die momenten niet meer te betalen.

Regelmatige arbeidstijden

De kersverse moeder heeft na haar verlof het recht om te werken in een constant en regelmatig arbeids- en rusttijdenpatroon, zodat ze op een gezonde manier haar werk weer kan oppakken. 
Een volwassen werkneemster (18 jaar of ouder) mag geen werkdagen maken die langer zijn dan 10 uur. Haar werkweek mag niet meer dan gemiddeld 45 uur beslaan voor elke periode van 16 aaneengesloten weken. En ze mag extra pauzes inlassen, maar deze mogen niet langer zijn dan 1/8 van haar arbeidstijd per dienst.Meer informatie over de rechten en plichten van werkgevers bij zwangerschap en werk vindt u in de toolbox Loods uw werkneemster door haar zwangerschap.