Zwangerschap

Als een werkneemster aangeeft dat ze in verwachting is, krijgt de werkgever er in één klap een aantal verantwoordelijkheden bij. Zwangere werkneemsters moet u goed in de gaten houden. Zij zijn gevoeliger voor mentale en fysieke arbeidsrisico’s en u moet het ongeboren kindje beschermen. Er is dan ook veel wet- en regelgeving als het gaat om zwangerschap en werk. Die moet u als werkgever kennen, want het is aan u een werkneemster voor te lichten over de risico’s en haar rechten tijdens haar zwangerschap! En ook na de geboorte van de baby zijn er nog bijzondere regels. 

Een zwangere werkneemster heeft recht op 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Gedurende die periode betaalt UWV een uitkering op grond van de Wet arbeid en zorg (WAZO). Meestal is het praktisch als UWV de uitkering naar uw organisatie overmaakt en uw organisatie gewoon het loon doorbetaalt. 

Nieuws

Nieuwe arbeidsvoorwaarde: eicellen invriezen

25-07-2023

Vanuit de Verenigde Staten is een nieuwe arbeidsvoorwaardelijke ‘trend’ aan komen vliegen: het vergoeden van het invriezen van eicellen van...

Werkgever moet eerlijke werving stap voor stap aantonen

13-04-2023

Het voorstel voor de ‘Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie’ verplicht werkgevers om een anti-discriminatiebeleid te hebben vo...

Ouderschapsverlof alleen wijzigen met zwaarwegende reden

02-03-2023

Vraagt een werknemer ouderschapsverlof aan, dan mag de werkgever de invulling hiervan alleen wijzigen als hij hiervoor een zwaarwegend bedri...

Duizenden aanvragen voor uitkering bij ouderschapsverlof

08-11-2022

Werknemers maken volop gebruik van de mogelijkheid om een uitkering te ontvangen tijdens ouderschapsverlof. In de eerste tien weken van deze...