Zwangerschap

Zwangere werkneemsters moet u goed in de gaten houden. Zij zijn gevoeliger voor mentale en fysieke arbeidsrisico’s en u moet het ongeboren kindje beschermen. Er is dan ook veel wet- en regelgeving als het gaat om zwangerschap en werk. Die moet u kennen, want het is aan u een werkneemster voor te lichten over de risico’s en haar rechten tijdens haar zwangerschap!

Uitgelicht

Voorlichting bij zwangerschap

Als een werkneemster meldt dat ze zwanger is, komt er nogal wat op haar af. En op u. De werkgever is verplicht om werknemers...

Checklist
PDF bestand
Publicatiedatum: 13-08-2019

Heeft een zwangere werkneemster recht op andere...

Wij hebben net gehoord dat één van onze werkneemsters zwanger is. Moeten we haar arbeidstijden aanpassen tijdens...

Vraag en antwoord
Door redactie Arbo
Publicatiedatum: 24-07-2019

Gedragsregels voor omgaan met zwangere werkneemsters

Werkneemsters van uw organisatie moeten als ze zwanger worden geen gezondheidsrisico’s lopen op het werk. Het is slim om...

Reglement
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 11-11-2019

 

Toolboxen

Loods uw werkneemster door haar zwangerschap

Zwangerschap Publicatiedatum 07-11-2019

Als een werkneemster aangeeft dat ze in verwachting is, krijgt de werkgever er in één klap een aantal verantwoordelijkheden bij. Zwangere werkneemsters zijn immers...

Tools

Verdiepingsartikelen

Opzegverboden: wanneer mag u niet zonder meer ontslaan?

Opzegverboden 6 minuten | 02-07-2020

Het kan zijn dat u het dienstverband met een werknemer wil beëindigen. Misschien omdat hij niet goed functioneert of omdat hij boventallig w...

Voorwaarden en regels van aanvullend geboorteverlof

Zwangerschap 5 minuten | 19-05-2020

Een baby in de wieg én extra verlof. Werknemers van wie de partner is bevallen, hebben sinds vorig jaar recht op betaald geboorteverlof van...

Wie betaalt het loon als een zwangere werkneemster ziek wordt?

Zwangerschap 4 minuten | 06-11-2019

Als een zwangere werkneemster ziek wordt, hoeft uw organisatie niet altijd haar loon volledig door te betalen. Het hangt af van het moment v...

Infographics

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Zwangerschap Publicatiedatum 13-08-2019

Een werkneemster heeft rond haar bevalling recht op minimaal zestien weken zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Kolven en voeden op het werk

Zwangerschap Publicatiedatum 30-07-2019

Zwangere en pas bevallen werkneemsters vormen een bijzondere groep werknemers. Ze hebben daarom ook bijzondere rechten. Zo moeten ze de gelegenheid hebben om op het werk...

Vraag en antwoord

Klopt het dat wij soms mogen afwijken van de Arbeidstijdenwet?
In de Arbeidstijdenwet (ATW) staan regels over de werktijden, pauzes en rusttijden van werknemers. In het Arbeidstijdenbesluit (ATB) staan uitzonderingen, aanvullende regels en afwijkingen op de ATW. Voor veel daarvan geldt echter dat toepassing pas mogelijk is na een cao-akkoord daarover. Het... Lees het hele antwoord