De tarieven voor de loonheffingen in 2016

16 september 2015 | Door redactie

In de begrotingen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd, staan al heel wat tarieven die in 2016 moeten gaan gelden. Wat is er allemaal al – onder voorbehoud – bekend?

Traditiegetrouw worden op Prinsjesdag – naast het Belastingplan, de Miljoenennota, de Macro economische verkenning en de Overige fiscale maatregelen – ook de begrotingen voor de diverse ministeries voor het komende kalenderjaar gepresenteerd. Uit deze stukken vallen al heel wat tarieven voor de loonheffingen voor 2016 te destilleren. Denk aan de tarieven en schijflengtes voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de ontwikkeling van de heffingskortingen en de percentages die gelden voor de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW).

Nieuwe tarieven nog niet definitief

Omdat de Prinsjesdagstukken nog niet door de Tweede en Eerste Kamer zijn afgehamerd (tool), kunnen er nog wel veranderingen in de tarieven optreden. Hieronder vindt u de Prinsjesdagberichten met deze informatie overzichtelijk onder elkaar:
Tarieven inkomstenbelasting gaan omlaag
Algemene heffingskorting gaat steiler naar nul
Arbeidskorting extra verhoogd in 2016
Hoe hoog zijn de heffingskortingen in 2016?
Werkgeversheffing ZVW per 2016 naar 6,75%
Sociale premies 2016 bekend