Sociale verzekeringen

Over het inkomen van werknemers worden socialeverzekeringspremies berekend. De werkgever draagt deze af via de aangifte loonheffingen. Op deze pagina vindt u over dit onderwerp links naar het laatste nieuws, antwoorden op veelgestelde vragen en infographics. Ook vindt u tools, zoals stappenplannen, voorbeeldreglementen, standaardbrieven en nog veel meer, zodat u snel met dit onderwerp aan de slag kunt in uw organisatie. De actuele premies vindt u in het overzicht Belastingtarieven.

Voor meer specifieke informatie over sociale verzekeringen kunt u terecht op de volgende pagina’s:

Wie betaalt er voor de sociale verzekeringen?

De werknemer betaalt – naast loonbelasting – voor de premie volksverzekeringen. Die premie bevat onder meer een premiedeel voor de AOW. De werkgever neemt voor alle werknemers die hij in dienst heeft de premies werknemersverzekeringen voor zijn rekening. Die verzekeren werknemers tegen inkomensverlies als ze werkloos (WW), arbeidsongeschikt (WAO/WIA) of ziek (ZW) worden. Veel socialeverzekeringspotjes worden aangevuld met een rijksbijdrage.
Daarnaast is er nog de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet die via de loonheffingen wordt voldaan. Dat is meestal een werkgeversheffing, maar in specifieke situaties is het een werknemersbijdrage.

 

Geldt het uitzendbeding nu wel of niet bij ziekte?

Uitzendkrachten & gedetacheerden | Publicatiedatum 07-03-2023

Het staat al zo’n 20 jaar in de uitzend-cao: de regel dat het contract van een uitzendkracht kan eindigen bij ziekte. Lange tijd is hierover geen discussie geweest....

Geldt de hoge of lage premie Awf bij wachtdiensten?

Sociale verzekeringen | Publicatiedatum 06-02-2023

We hebben werknemers in dienst die wachtdiensten draaien en vooraf niet weten hoeveel uur ze zullen werken. Moeten wij voor hen de hoge of de lage premie WW/Awf toepassen?

Wat is het verschil tussen AOW en pensioen?

Pensioen via de werkgever | Publicatiedatum 27-01-2023

We hebben meerdere werknemers in onze organisatie die binnenkort de AOW-leeftijd bereiken. Krijgen die allemaal pensioen? Wat is het verschil tussen AOW en pensioen precies?

Verwerk de aangifte loonheffingen in zeven stappen

Aangifte loonheffingen Publicatiedatum 14-02-2023

Werkgevers moeten over loon van de werknemers loonheffingen berekenen en die via de aangifte loonheffingen aangeven en afdragen. Slaat uw organisatie daarbij de...

Als organisatie zelf het risico dragen voor ZW en WGA in...

Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA Publicatiedatum 27-01-2023

Uw organisatie kan eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet en de WGA. U hoeft dan minder premies werknemersverzekeringen aan de Belastingdienst af te dragen, maar...

Zo regelt u doorwerken of ontslag AOW’er

AOW Publicatiedatum 29-12-2022

Er zijn vele redenen waarom werkgevers graag oudere werknemers in dienst houden of nemen. Ze willen de kennis en ervaring van de werknemer nog niet missen of ze kampen...

De gevolgen van de Wet arbeidsmarkt in balans

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Publicatiedatum 02-01-2020

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) heeft gevolgen voor vrijwel iedere werkgever en werknemer. Wat verandert er en wat betekent dit in de praktijk? Deze toolbox zet het...

De inzet van AOW-gerechtigden heeft zo z’n voordelen

AOW 5 minuten | 02-03-2023

Gaat u op zoek naar een nieuwe werknemer, dan heeft u doorgaans een bepaald profiel voor ogen waar de kandidaat aan moet voldoen. Werkgevers...

Waar moet u op letten bij de sectorindeling van uw organisatie?

Sociale verzekeringen 5 minuten | 28-02-2023

Voor de werknemersverzekeringen is het bedrijfsleven verdeeld in sectoren. Uw organisatie is verplicht aangesloten bij één van de sectoren....

Wie betaalt het loon als een zwangere werkneemster ziek wordt?

Zwangerschap 4 minuten | 23-01-2023

Als een zwangere werkneemster ziek wordt, hoeft uw organisatie niet altijd haar loon volledig door te betalen. Het hangt af van het moment v...

Keuze voor eerder uittreden en pensioengeld

Pensioenakkoord Publicatiedatum 19-01-2023

In het pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt over nieuwe regels voor keuzemogelijkheden voor eerder uittreden en de besteding van pensioengeld.

Aangiftetijdvakken loonheffingen 2023

Aangifte loonheffingen Publicatiedatum 12-12-2022

Over het loon van de werknemers van uw organisatie moeten loonheffingen worden ingehouden. Voor de door u ingehouden en verschuldigde bedragen moet u periodiek aangifte...

Regeling onwerkbaar weer

Werkloosheidswet (WW) Publicatiedatum 18-08-2022

Als het heel hard waait of streng vriest, is er in sommige sectoren sprake van zogenoemd onwerkbaar weer: werknemers kunnen door het extreme weer niet veilig aan het...

Aan de slag met de stagiair

Stagiairs en leerbanen Publicatiedatum 02-08-2022

Een stagiair kan op basis van drie ‘constructies’ bij uw onderneming stage lopen. In de infographic ziet u deze constructies.

Heeft u een vraag over Sociale verzekeringen?

Hans Kennis
Hans Kennis
Senior consultant
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Sociale verzekeringen?

Hans Kennis
Hans Kennis
Senior consultant
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie