Sociale verzekeringen

Over het inkomen van werknemers worden socialeverzekeringspremies berekend. De werkgever draagt deze af via de aangifte loonheffingen. De actuele premies vindt u in het overzicht Belastingtarieven.

De werknemer betaalt – naast loonbelasting – voor de premie volksverzekeringen. Die premie bevat onder meer een premiedeel voor de AOW. De werkgever neemt voor alle werknemers die hij in dienst heeft de premies werknemersverzekeringen voor zijn rekening. Die verzekeren werknemers tegen inkomensverlies als ze werkloos (WW), arbeidsongeschikt (WAO/WIA) of ziek (ZW) worden. Veel socialeverzekeringspotjes worden aangevuld met een rijksbijdrage.
Daarnaast is er nog de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet die via de loonheffingen wordt voldaan. Dat is meestal een werkgeversheffing, maar in specifieke situaties is het een werknemersbijdrage.

Nieuws

De verwachte tarieven in de loonheffingen voor 2024

20-09-2023

Gisteren zijn op Prinsjesdag de plannen voor het komende kalenderjaar gepresenteerd en die bevatten al heel wat tarieven die gaan gelden van...

Daling van werkgeversheffing ZVW per 2024

19-09-2023

De Zorgverzekeringswet (ZVW) valt ook in 2024 weer goedkoper uit voor werkgevers. De werkgeversheffing ZVW daalt namelijk van 6,68% naar 6,5...

Tarieven voor de IB 2024: lage tarief wat hoger

19-09-2023

Belastingbetalers moeten in 2024 36,97% inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen gaan afdragen tot een bedrag van € 75.624, iets meer du...

Wat zijn de sociale premies in 2024?

19-09-2023

De hoogte van de premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen voor 2024 zijn op Prinsjesdag bekendgemaakt. Het blijkt dat d...