Belastingtarieven 2021 en 2022

Veel bedragen en percentages die de Belastingdienst hanteert, veranderen jaarlijks of zelfs tweemaal per jaar. Ondernemers en werkgevers moeten met de juiste ondergrenzen, normbedragen en vrijstellingen rekenen, anders kan dat tot vervelende boetes en naheffingen leiden.

Op deze pagina vindt u de definitieve tarieven voor 2021, 2022 en 2023 van de meest voorkomende belastingen en premies. 

Mist u iets of klopt er iets niet? Stuur dan een mail naar redactie@rendement.nl.

Laatst bijgewerkt op: 6 september 2022


 1. Inkomstenbelasting
 2. Loonheffingen
 3. Salarisadministratie
 4. Auto van de zaak
 5. Vennootschapsbelasting
 6. Investeringsaftrek
 7. BTW
 8. Successiewet/erven en schenken
 9. Overdrachtsbelasting
 10. Pensioen
  Rendie weet het

Inkomstenbelasting (IB)

Tarieven IB

Inkomstenbelasting voor werknemers die de AOW-leeftijd nog hebben niet bereikt

 20212022
Tarief eerste schijf 37,10% 37,07%
waarvan inkomstenbelasting 9,45% 9,42%
waarvan volksverzekeringen 27,65% 27,65%
Lengte eerste schijf € 35.129 € 35.472
Tarief tweede schijf 37,10% 37,07%
waarvan inkomstenbelasting 37,10% 37,07%
Lengte tweede schijf € 33.378 € 33.926
Tarief derde schijf 49,50% 49,50%
waarvan inkomstenbelasting 49,50% 49,50%
Lengte derde schijf restant restant

Ondernemersaftrek

Tarieven per jaar

 20212022
Zelfstandigenaftrek    
Aftrek € 6.670 € 6.310
Maximale tarief voor aftrek 43% 40%
Startersaftrek    
Aftrek € 2.123 € 2.123
Stakingsaftrek     
Aftrek (eenmalig) € 3.630 € 3.630
Aftrek speur- en ontwikkelingswerk    
Aftrek voor S&O  € 13.188  € 13.360
 Extra S&O-aftrek voor starters  € 6.598  € 6.684

Meewerkaftrek

Aantal meegewerkte urenAftrek
minder dan 525 geen aftrek
525 - 875 1,25% van de winst
875 - 1.225 2% van de winst
1.225 - 1.750 3% van de winst
1.750 of meer 4% van de winst

Mkb-winstvrijstelling

In 2021 is de mkb-winstvrijstelling 14% van de winst, na vermindering met de ondernemersaftrek. De aftrek van de mkb-winstvrijstelling is beperkt tot maximaal 43%.

In 2022 is de mkb-winstvrijstelling 14% van de winst, na vermindering met de ondernemersaftrek. De aftrek van de mkb-winstvrijstelling is beperkt tot maximaal 40%.

Oudedagsreserve

De maximale toevoeging aan de oudedagsreserve bedraagt voor 2021 9,44% van de winst uit onderneming, maar niet meer dan € 9.395.

De maximale toevoeging aan de oudedagsreserve bedraagt voor 2022 9,44% van de winst uit onderneming, maar niet meer dan € 9.632.

De toevoeging mag niet hoger zijn dan het ondernemingsvermogen aan het einde van het kalenderjaar, verminderd met de stand van de reserve aan het begin van het kalenderjaar.

Lijfrenteaftrek

 20212022
Maximale jaarruimte (% van premiegrondslag) 13,3 13,3
Maximale jaarruimte € 13.236 € 13.570
Maximale inhaalruimte (langer dan 10 jaar voor AOW) € 7.489 € 7.587
Maximale inhaalruimte (10 jaar of minder voor AOW) € 14.785 € 14.978
Franchisebedrag voor premiegrondslag € 12.672 € 12.837
Inkomensgrens box 1 voor premiegrondslag € 112.189 € 114.866
Maximale jaaruitkering tijdelijke oudedagslijfrenten € 22.443 € 22.735
Maximale bedrag voor afkoop lijfrente vrij van revisierente € 4.547 € 4.607

Lijfrente bij stakingswinst

Staakt u (een deel van) uw onderneming? Dan is de extra ruimte van de lijfrentepremieaftrek afhankelijk van uw situatie.
De maximumbedragen voor extra lijfrentepremieaftrek:

Situatie20212022
 • overdracht door een ondernemer met een leeftijd van
  61 jaar en 4 maanden of ouder
 • overdracht door een invalide ondernemer
 • staken van de onderneming door overlijden
€ 474.517 € 480.686
 • overdracht door een ondernemer met een leeftijd tussen
  51 jaar en 4 maanden en 61 jaar en 4 maanden
 • overdracht door een ondernemer als de lijfrente-uitkering
  direct ingaat
€ 237.267 € 240.352
 • overige gevallen
€ 118.640 € 120.183

Aftrek voor gemengde kosten

De maximale aftrek voor gemengde kosten in 2021 is € 4.700. In 2022 is dit € 4.800. In plaats van deze drempel mogen ondernemers voor de inkomstenbelasting 80% van deze kosten aftrekken in hun aangifte. Dat percentage geldt ook voor degenen die inkomsten uit overig werk hebben.

Eigen woning

Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van de eigen woning die uw hoofdverblijf is.

Eigenwoningforfait

WOZ-waarde20212022
€ 0 tot € 12.500 0% 0%
€ 12.500 tot € 25.000 0,20% 0,20%
€ 25.000 tot € 50.000 0,30% 0,30%
€ 50.000 tot € 75.000 0,40% 0,40%
€ 75.000 tot grens 0,50% 0,45%
vanaf grens € 5.500 + 2,35% van de waarde
van de woning boven grens
€ 5.085 + 2,35% van de waarde
van de woning boven grens
grens WOZ-waarde € 1.110.000 € 1.130.000

Hillenregeling (aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld)

Als uw eigenwoningforfait hoger is dan de aftrekbare kosten voor uw eigen woning, heeft u recht op een aftrek omdat u geen of een kleine eigenwoningschuld hebt.

In 2021 krijgt u 90% van het verschil tussen uw eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten voor uw eigen woning als aftrek.

In 2022 krijgt u 86,67% van het verschil tussen uw eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten voor uw eigen woning als aftrek.

Reisaftrek openbaar vervoer

2021

Afstand enkele reis4 of meer
reisdagen per week
3 reisdagen
per week
2 reisdagen
per week
1 reisdag
per week
0 km tot 10 km € 0 € 0 € 0 € 0
10 km tot 15 km € 471 € 354 € 236 € 118
15 km tot 20 km € 626 € 470 € 313 € 157
20 km tot 30 km € 1.045 € 784 € 523 € 262
30 km tot 40 km € 1.296 € 972 € 648 € 324
40 km tot 50 km € 1.689 € 1.267 € 845 € 423
50 km tot 60 km € 1.879 € 1.410 € 940 € 470
60 km tot 70 km € 2.083 € 1.563 € 1.042 € 521
70 km tot 80 km € 2.155 € 1.617 € 1.078 € 539
80 km tot 90 km € 2.185 € 1.639 € 1.093 € 547
90 km en meer € 2.185 * * *

* De reisaftrek is in dit geval € 0,24 per kilometer van de afstand enkele reis maal het aantal dagen dat u in 2021 hebt gereisd. De aftrek is maximaal € 2.185.

2022

Afstand enkele reis4 of meer reisdagen
per week
3 reisdagen
per week
2 reisdagen
per week
1 reisdag
per week
tot 10 km € 0 € 0 € 0 € 0
10 km tot 15 km € 478 € 359  € 239  € 120 
15 km tot 20 km € 635 € 477  € 318  € 159 
20 km tot 30 km € 1.059 € 795  € 530  € 265 
30 km tot 40 km € 1.313 € 985  € 657  € 329 
40 km tot 50 km € 1.711 € 1.284  € 856  € 428 
50 km tot 60 km € 1.904 € 1.428  € 952  € 476 
60 km tot 70 km € 2.111 € 1.584  € 1.056  € 528 
70 km tot 80 km € 2.184 € 1.638  € 1.092  € 546 
80 km tot 90 km € 2.214 € 1.661  € 1.107  € 554 
90 km en meer € 2.214 * * *

* De reisaftrek is in dit geval € 0,24 per kilometer van de afstand enkele reis maal het aantal dagen dat u in 2022 hebt gereisd. De aftrek is maximaal € 2.214.

Tarief box 2

Het tarief voor box 2 van de IB is 26,9%. Dit blijft in 2022 ongewijzigd.

Tarief en vrijstellingen box 3

Er zijn 3 schijven voor het berekenen van het fictief rendement. Over het berekende fictieve rendement betaalt u 31% inkomstenbelasting.

2021

Heffingsvrij vermogen: € 50.000

SchijfUw (deel van de) grondslag sparen en beleggenPercentage 0,03%Percentage 5,69%Percentage gemiddeld rendement
1 tot € 50.001 67% 33% 1,898%
2 vanaf € 50.001 tot € 950.001 21% 79% 4,501%
3 vanaf € 950.001 0% 100% 5,69%

2022

Heffingsvrij vermogen: € 50.650

SchijfUw (deel van de) grondslag sparen en beleggenPercentage -0,01%Percentage 5,53%Percentage gemiddeld rendement
1 tot € 50.651 67% 33% 1,82%
2 vanaf € 50.651 tot € 962.350 21% 79% 4,37%
3 vanaf € 962.350 0% 100% 5,53%

Vrijstellingen vermogensrendementsheffing in box 3

 20212022
Uitvaartverzekering € 7.348 € 7.444
Bestaande kapitaalverzekeringen € 123.428 € 123.428
Bestaande kapitaalverzekeringen met fiscale partner € 246.856 € 246.856
Contant geld € 552 € 560
Contant geld met fiscale partner € 1.104 € 1.120

Heffingskortingen

Voor 2021 en 2022 zijn de bedragen en percentages van de heffingskortingen als volgt:

Heffingskortingen 2021 2022
Maximale algemene heffingskorting onder AOW-leeftijd € 2.837 € 2.888
Afbouwpercentage algemene heffingskorting 5,977% 6,007%
Minimale algemene heffingskorting € 0 € 0
Maximale arbeidskorting € 4.205 € 4.260
Maximaal afbouwpercentage arbeidskorting 6,00% 5,86%
Minimale arbeidskorting € 0 € 0
Inkomensdrempel inkomensafhankelijke combinatiekorting € 5.153 € 5.219
Maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting € 2.815 € 2.534
Jonggehandicaptenkorting € 761 € 771
Inkomensgrens ouderenkorting € 37.970 € 38.464
Ouderenkorting (lagere inkomens) € 1.703 € 1.726
Ouderenkorting (hogere inkomens) € 0 € 0
Alleenstaande-ouderenkorting € 443 € 449
Heffingskorting voor groene beleggingen in box 3 € 60.429 € 61.215
Heffingskorting voor groen beleggen (% van vrijstelling) 0,7% 0,7%

Verblijfskosten eigen rijders

Transportondernemers die meerdaagse of op meer dagen internationale ritten maken, mogen onder voorwaarden als verblijfskosten een vast bedrag per gereden dag ten laste van hun winst brengen. Deze regeling geldt voor transportondernemers (eigen rijders) die hun winst aangeven in de IB. Voor 2022 is dit bedrag vastgesteld op € 41,50 (2021: € 39,50).

Grenzen IB

 20212022
Aanslaggrens € 48 € 48
Teruggaafgrens € 15 € 15

Terug naar boven


Loonheffingen

Tarieven LB

Voor werknemers die de AOW-leeftijd nog hebben niet bereikt

 20212022
Tarief eerste schijf 37,10% 37,07%
waarvan inkomstenbelasting 9,45% 9,42%
waarvan volksverzekeringen 27,65% 27,65%
Lengte eerste schijf € 35.129 € 35.472
Tarief tweede schijf 37,10% 37,07%
waarvan inkomstenbelasting 37,10% 37,07%
Lengte tweede schijf € 33.378 € 33.926
Tarief derde schijf 49,50% 49,50%
waarvan inkomstenbelasting 49,50% 49,50%
Lengte derde schijf restant restant

Voor artiesten en topsporters

  2021 2022
Artiest die in Nederland woont 37,10% 37,07%
Artiest die in het buitenland woont 20% 20%
Buitenlandse groep en buitenlandse beroepssporters uit een niet-verdragsland  20% 20%

Sociale premies

Premie202120222023
Ouderdomsfonds (AOW) 17,90% 17,90%  
Nabestaandenfonds 0,10% 0,10%  
Algemeen werkloosheidsfonds (Awf)      
  Awf-laag 2,70% 2,70%  
  Awf-hoog 7,70% 7,70%  
Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) 0,68%  0,68%  
Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) 7,03%    
  Aof-laag   5,49%  
  Aof-hoog   7,05%  
Uniforme opslag kinderopvang (Aof) 0,50% 0,50%  
Werkhervattingskas (Whk)      
  Gemiddelde premie ZW 0,58% 0,68% 0,66%
  Gemiddelde premie WGA 0,78% 0,84% 0,87%
Werkgeversgrootte op basis van loonsom      
Gemiddeld premieplichtig loon twee jaar eerder € 34.600 € 35.300 € 36.200
Bovengrens kleine werkgever € 346.000 € 882.500 € 905.000
Bovengrens middelgrote werkgever € 3.460.000 € 3.530.000 € 3.620.000
Grote werkgever > € 3.460.000 > € 3.530.000 > € 3.620.000

Zorgverzekeringswet (ZVW)

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW)20212022
Werkgeversheffing 7,00% 6,75%
Werknemersbijdrage 5,75% 5,50%
     
Geraamde gemiddelde nominale premie voor de zorgverzekering € 1.473 € 1.522

Maximumpremieloon en maximumbijdrageloon 

 20212022
Dag € 224,27 € 229,63
Week € 1.121,36 € 1.148,19
4 weken € 4.485,46 € 4.592,76
Maand € 4.859,25 € 4.975,50
Kwartaal € 14.577,75 € 14.926,50
Jaar € 58.311,00 € 59.706,00

Terug naar boven


Salarisadministratie

Wettelijk minimumloon

Eerste helft 2021

Leeftijd Percentage Per maand Per week Per dag
21 jaar en ouder 100% € 1.684,80 € 388,80 € 77,76
20 jaar 80% € 1.347,85 € 311,05 € 62,21
20 jaar BBL 61,5% € 1.036,15 € 239,10 € 47,82
19 jaar 60% € 1.010,90 € 233,30 € 46,66
19 jaar BBL 52,5% € 884,50 € 204,10 € 40,82
18 jaar 50% € 842,40 € 194,40 € 38,88
18 jaar BBL 45,5% € 766,60 € 176,90 € 35,38
17 jaar 39,5% € 665,50 € 153,60 € 30,72
16 jaar 34,5% € 581,25 € 134,15 € 26,83
15 jaar 30% € 505,45 € 116,65 € 23,33

Tweede helft 2021

LeeftijdPercentagePer maandPer weekPer dag
21 jaar en ouder 100% € 1.701,00 € 392,55 € 78,51
20 jaar 80% € 1.360,80 € 314,05 € 62,81
20 jaar BBL 61,50% € 1.046,10 € 241,40 € 48,28
19 jaar 60% € 1.020,60 € 235,55 € 47,11
19 jaar BBL 52,50% € 893,05 € 206,10 € 41,22
18 jaar 50% € 850,50 € 196,30 € 39,26
18 jaar BBL 45,50% € 773,95 € 178,60 € 35,72
17 jaar 39,50% € 671,90 € 155,05 € 31,01
16 jaar 34,50% € 586,85 € 135,45 € 27,09
15 jaar 30% € 510,30 € 117,75 € 23,55

Eerste helft 2022

LeeftijdPercentagePer maandPer weekPer dag
21 jaar en ouder 100% € 1.725,00 € 398,10 € 79,62
20 jaar 80% € 1.380,00 € 318,50 € 63,70
20 jaar BBL 61,50% € 1.060,90 € 244,85 € 48,97
19 jaar 60% € 1.035,00 € 238,85 € 47,77
19 jaar BBL 52,50% € 905,65 € 209,00 € 41,80
18 jaar 50% € 862,50 € 199,05 € 39,81
18 jaar BBL 45,50% € 784,90 € 181,15 € 36,23
17 jaar 39,50% € 681,40 € 157,25 € 31,45
16 jaar 34,50% € 595,15 € 137,35 € 27,47
15 jaar 30% € 517,50 € 119,45 € 23,89

Tweede helft 2022

LeeftijdPercentagePer maandPer weekPer dag
21 jaar en ouder 100% € 1.756,20 € 405,30 € 81,06
20 jaar 80% € 1.404,95 € 324,25 € 64,85
20 jaar BBL 61,50% € 1.080,05 € 249,25 € 49,85
19 jaar 60% € 1.053,70 € 243,20 € 48,64
19 jaar BBL 52,50% € 922,00 € 212,80 € 42,56
18 jaar 50% € 878,10 € 202,65 € 40,53
18 jaar BBL 45,50% € 799,05 € 184,40 € 36,88
17 jaar 39,50% € 693,70 € 160,10 € 32,02
16 jaar 34,50% € 605,91 € 139,85 € 27,97
15 jaar 30% € 526,85 € 121,60 € 24,32

Heffingskortingen

  2021 2022
Maximale algemene heffingskorting onder AOW-leeftijd € 2.837 € 2.874
Maximale algemene heffingskorting vanaf AOW-leeftijd € 1.469 € 1.487
Afbouwpercentage algemene heffingskorting 5,977% 5,977%
Minimale algemene heffingskorting € 0 € 0
Maximale arbeidskorting € 4.205 € 4.260
Maximaal afbouwpercentage arbeidskorting 6,00% 5,86%
Minimale arbeidskorting € 0 € 0
Maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting € 2.815 € 2.534
Jonggehandicaptenkorting € 761 € 771
Ouderenkorting (lagere inkomens) € 1.703 € 1.726
Ouderenkorting (hogere inkomens) € 0 € 0
Alleenstaande-ouderenkorting € 443 € 449

Eindheffingen

Voor werknemers jonger dan de AOW-leeftijd én die inwoner zijn van Nederland, België, Aruba of Suriname

Tabeltarief 2021

Jaarloon Zonder loonheffingskortingMet loonheffingskorting
€ 0 tot en met € 7.646 58,90% 0,00%
€ 7.647 tot en met € 35.129 58,90% 58,90%
€ 35.130 tot en met € 68.507 58,90% 58,90%
€ 68.508 of meer 98,00% 98,00%

Tabeltarief 2022

Jaarloon Zonder loonheffingskortingMet loonheffingskorting
€ 0 tot en met € 7.790 58,90% 0,00%
€ 7.791 tot en met € 35.472 58,90% 58,90%
€ 35.473 tot en met € 69.398 58,90% 58,90%
€ 69.399 of meer 98,00% 98,00

Enkelvoudig tarief 2021

Jaarloon Zonder loonheffingskortingMet loonheffingskorting
€ 0 tot en met € 7.646 37,10%% 0,00%
€ 7.647 tot en met € 35.129 37,10%% 37,10%
€ 35.130 tot en met € 68.507 37,10%% 37,10%
€ 68.508 of meer 49,50% 49,50%

Enkelvoudig tarief 2022

Jaarloon 2022Zonder loonheffingskortingMet loonheffingskorting
€ 0 tot en met € 7.790 37,07%% 0,00%
€ 7.791 tot en met € 35.472 37,07%% 37,07%
€ 35.473 tot en met € 69.398 37,07%% 37,07%
€ 69.399 of meer 49,50% 49,50%

Pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoedingen

  2021 2022
Grens excessieve vertrekvergoeding boven  € 568.000 € 576.000

Vrije ruimte WKR

  2021 2022
Verhoogd percentage van het fiscaal loon voor berekening van de vrije ruimte 3,0% 1,7%
Grensbedrag verhoogd percentage € 400.000 € 400.000
Percentage vrije ruimte over het meerdere 1,18% 1,18%
Door werkgever verschuldigde eindheffing bij overschrijding vrije ruimte 80% 80%

Gebruik ook de rekentool Vrije ruimte WKR berekenen en toetsen

Normbedragen

Vergoeding of verstrekking

 20212022
Vrijgestelde zakelijke-kilometervergoeding € 0,19 € 0,19
Vrijgestelde vergoeding voor thuiswerkkosten per dag n.v.t. € 2,00
Belaste waarde van maaltijd in bedrijfskantine € 3,35 € 3,35
Belaste dagwaarde van inwoning en huisvesting op de werkplek € 5,70 € 5,75
Vrijgestelde vergoeding verhuiskosten € 7.750 € 7.750
Vrijgestelde vrijwilligersvergoeding per maand € 180 € 180
Vrijgestelde vrijwilligersvergoeding per jaar € 1.800 € 1.800
Vrijgestelde vergoeding voor ziektekostenregelingen € 27 € 27

Salariseis kennismigranten

  2021 2022
Salariseis voor kennismigranten jonger dan 30 jaar (excl. 8% vakantiegeld) € 3.484 € 3.549
Salariseis voor kennismigranten vanaf 30 jaar (excl. 8% vakantiegeld) € 4.752 € 4.840
Verlaagd salariscriterium voor kennismigranten die na afstuderen, promotie of wetenschappelijk onderzoek binnen drie jaar in Nederland aan het werk gaan (excl. 8% vakantiegeld) € 2.497 € 2.543

Inkomensgrens 30%-regeling 

  2021 2022
Minimaal belastbaar jaarloon (exclusief de vrijstelling) voor ingekomen werknemers met specifieke deskundigheid € 38.961 € 39.467
Minimaal belastbaar jaarloon (exclusief de vrijstelling) voor werknemers tot 30 jaar met een masterdiploma € 29.616 € 30.001

LKV en (jeugd-)LIV

Loonkostenvoordeel (LKV)

Doelgroep LKVBedrag per uurMaximum per jaarMaximale duur
56-plus uitkeringsgerechtigde € 3,05 € 6.000 3 jaar
arbeidsgehandicapte € 3,05 € 6.000 3 jaar
herplaatste arbeidsgehandicapte € 3,05 € 6.000 1 jaar
doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerde € 1,01 € 2.000 3 jaar

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Voor 2021 en 2022 bedraagt het LIV € 0,49 per verloond uur, met een maximumbedrag van € 960. Bij de volgende uurlonen komen werknemers (onder voorwaarden) voor deze tegemoetkoming in aanmerking:

 20212022
Ondergrens per uur (100% minimumloon) € 10,48 € 10,73
Bovengrens per uur (125% minimumloon) € 13,12 € 13,43

Jeugd-LIV

2021

Leeftijd op 31 december 2020Ondergrens per uurBovengrens per uur
20 jaar € 8,43 € 10,48
19 jaar € 6,32 € 9,38
18 jaar € 5,27 € 7,04

2022

Leeftijd op 31 december 2021Ondergrens per uurBovengrens per uur
20 jaar € 8,67 € 10,73
19 jaar € 6,50 € 9,65
18 jaar € 5,42 € 7,24

Gebruik ook de rekentools LIV en jeugd-LIV berekenen en Loonkostenvoordelen berekenen

Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)

 20212022
Tarief afdrachtvermindering S&O eerste schijf 40% 32%
Tarief eerste schijf voor starters 50% 40%
Grens van de eerste schijf € 350.000 € 350.000
Tarief afdrachtvermindering S&O tweede schijf 16% 16%

Maximumdagloon

Deze maximumbedragen gelden voor de berekening van de uitkeringen vanuit de Ziektewet (ZW), de Werkloosheidswet (WW), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Wet arbeid en zorg (WAZO).

 eerste helft 2021tweede helft 2021eerste helft 2022tweede helft 2022
maximumdagloon € 223,40 € 225,57 € 228,76 € 232,90
maximummaandloon € 4.858,95 € 4.906,15 € 4.975,53 € 5.065,58

Beslagvrije voet

Hoeveel een werknemer bij loonbeslag overhoudt om in zijn levensonderhoud te voorzien, hangt af van zijn persoonlijke situatie.

  eerste helft 2021 tweede helft 2021 eerste helft 2022 tweede helft 2022
voor een alleenstaande € 1.661,40 € 1.664,51 € 1.691,66 € 1.701,27
voor een alleenstaande ouder € 1.779,52 € 1.782,62 € 1.814,73 € 1.822,06
voor gehuwden zonder kinderen € 2.199,34 € 2.203,77 € 2.236,89 € 2.250,62
voor gehuwden met één of meer kinderen € 2.317,45 € 2.321,89 € 2.262,98 € 2.274,43

Gebruikelijk loon

  2021 2022
Minimumbedrag gebruikelijk loon voor aandeelhouders met aanmerkelijk belang € 47.000 € 48.000

Terug naar boven


Auto van de zaak

Bijtelling

2021

Het bijtellingspercentage is 22%.

Voor elektrische auto’s geldt in 2021 voor de eerste € 40.000 van de cataloguswaarde een bijtellingspercentage van 12% en voor het bedrag daarboven een percentage van 22%. Voor auto’s op waterstof en voor auto's die volledig worden aangedreven door geïntegreerde zonnecellen geldt een bijtelling van 12% over de volledige waarde.

2022

Het bijtellingspercentage is 22%.

Voor elektrische auto’s geldt in 2021 voor de eerste € 35.000 van de cataloguswaarde een bijtellingspercentage van 16% en voor het bedrag daarboven een percentage van 22%. Voor auto’s op waterstof en voor auto's die volledig worden aangedreven door geïntegreerde zonnecellen geldt een bijtelling van 16% over de volledige waarde.

Gebruik ook de rekentool Bijtelling auto van de zaak berekenen

Terug naar boven


Vennootschapsbelasting

Tarieven VPB

2021

Belastbaar bedragTarief
t/m € 245.000 15%
meer dan € 245.000 25%

2022

Belastbaar bedragTarief
t/m € 395.000 15%
meer dan € 395.000 25,8%

Innovatiebox

In 2021 en 2022 is het tarief voor de innovatiebox 9%.

Bronbelasting

Het tarief van de bronbelasting is gelijk aan het hoogste tarief van de vennootschapsbelasting. In 2021 is dat 25%, in 2022 is dat 25,8%.

Gemengde kosten in de VPB

Een onderneming die belastingplichtig is voor de VPB kan er in 2022 voor kiezen om een vast bedrag van € 4.800 (in 2021: € 4.700) niet in aftrek te brengen, of 0,4% van de loonsom van de VPB-plichtige onderneming als dit hoger is. De VPB-onderneming kan er ook voor kiezen om standaard 73,5% van de gemengde kosten in aftrek te brengen. 

Terug naar boven


Investeringsaftrek

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

 20212022
Percentage aftrek 28% 28%
KIA opbouw als investering tussen € 2.400 - € 59.170 € 2.400 - € 59.939
KIA maximum € 16.568 € 16.784
KIA afbouw als investering hoger dan € 109.574 € 110.998
KIA afbouwpercentage 7,56% 7,56%
KIA is nul als investering hoger is dan € 328.721 € 332.994

Energie-investeringsaftrek (EIA)

 20212022
Percentage aftrek 45,5% 45,5%

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

 20212022
Maximumpercentage 36% 45%
Middenpercentage 27% 36%
Minimumpercentage 13,5% 27%

Terug naar boven


BTW

Tarieven

Het BTW-tarief is 21%. Dit geldt voor alle goederen en diensten, tenzij ze vrijgesteld zijn of onder het 9%- of 0%-tarief vallen. Bekijk het overzicht met goederen en diensten die niet onder het 21%-tarief vallen.

Kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling (KOR) is gekoppeld aan de omzet van een BTW-ondernemer. Ondernemingen die in een jaar minder dan € 20.000 (2021 en 2022) omzet draaien kunnen gebruikmaken van de KOR.

Terug naar boven


Successiewet/erven en schenken

Tarieven erfbelasting

U betaalt pas erfbelasting als de waarde van uw erfenis hoger is dan uw vrijstelling

2021

Waarde erfenis Partner of (pleeg- of stief)kind Kleinkinderen en verdere afstammelingen Overige erfgenamen zoals een broer, zus of ouders
€ 0 - € 128.750 10% 18% 30%
€ 128.751 en meer 20% 36% 40%

2022

Waarde erfenis Partner of (pleeg- of stief)kind Kleinkinderen en verdere afstammelingen Overige erfgenamen zoals een broer, zus of ouders
€ 0 - € 130.425 10% 18% 30%
€ 130.426 en meer 20% 36% 40%

Tarieven schenkbelasting

U betaalt pas schenkbelasting als de waarde van de schenking hoger is dan uw vrijstelling

2021

Waarde schenking Partner of (pleeg- of stief)kind Kleinkinderen en verdere afstammelingen Overige erfgenamen zoals een broer, zus of ouders
€ 0 - € 128.750 10% 18% 30%
€ 128.751 en meer 20% 36% 40%

2022

Waarde erfenis Partner of (pleeg- of stief)kind Kleinkinderen en verdere afstammelingen Overige erfgenamen zoals een broer, zus of ouders
€ 0 - € 130.425 10% 18% 30%
€ 130.426 en meer 20% 36% 40%

Vrijstellingen erfbelasting

 20212022
Partner € 671.910 € 680.645
Kind € 21.282 € 21.559
Ziek of gehandicapt kind € 63.836 € 64.666
Kleinkind € 21.282 € 21.559
Ouder € 50.397 € 51.053
Overige € 2.244 € 2.274

Vrijstellingen schenkbelasting

 20212022
Kind standaard € 6.604 € 5.677
Kind verhoogde vrijstelling 18-40 € 26.881 € 27.231
Tbv eigen woning (geldt ook voor derden) € 105.302 € 106.671
Kind tbv eigen woning + verhoogde vrijstelling 18-40 € 55.996 € 56.724
Kleinkind € 3.244 € 2.274
Ouder € 3.244 € 2.274
Partner € 3.244 € 2.274
Overige € 3.244 € 2.274

Vrijstelling bedrijfsopvolgingsfacilteit

De bedrijfsopvolgingsfacilteit (BOF) werkt met een grensbedrag. Tot die grens betalen kinderen die (aandelen in) een onderneming geschonken krijgen of erven helemaal geen schenk- of erfbelasting.

Het grensbedrag voor 2021 is € 1.119.845.

Het grensbedrag voor 2022 is € 1.134.403.

Terug naar boven


Overdrachtsbelasting

Tarieven

De overdrachtsbelasting voor een woning waarin u zelf voor langere tijd gaat wonen is 2% van de waarde van de woning. Kopers die nog geen 35 jaar zijn betalen geen overdrachtsbelasting zolang de woningwaarde niet hoger is dan € 400.000. Anders is deze ook 2%.

Voor kopers die niet zelf in de woning gaan wonen, zoals beleggers en investeerders, is de overdrachtsbelasting 8% van de waarde.

Terug naar boven


Pensioen

AOW-leeftijd

2021: 66 jaar en 4 maanden

2022: 66 jaar en 7 maanden

Pensioengevend loon en AOW-franchise

In 2021 bedraagt het maximaal pensioengevend loon € 112.189 en de AOW-franchise voor de middelloonregeling is € 14.544.

In 2022 bedraagt het maximaal pensioengevend loon € 114.866 en de AOW-franchise voor de middelloonregeling is € 14.802.

Afkoopbedrag kleine pensioenen

In 2021 bedraagt de bovengrens voor het afkopen van kleine pensioenen € 503,24.

In 2022 bedraagt de bovengrens voor het afkopen van kleine pensioenen € 520,35.

RVU-drempelvrijstelling

In 2021 bedraagt het maandbedrag van de drempelvrijstelling voor een regeling voor vervroegde uittreding € 1.847.

In 2022 bedraagt het maandbedrag van de drempelvrijstelling voor een regeling voor vervroegde uittreding € 1.874.

Terug naar boven