OR en arbeidsomstandigheden

Elke werkgever moet ervoor zorgen dat alle werknemers gezond en veilig kunnen werken. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet. De OR heeft de taak om te bevorderen dat de bestuurder de regels en voorschriften op dit gebied naleeft (artikel 28, lid 1 WOR). De OR heeft vaak een beter beeld van de risico's die op de werkvloer spelen en is dus een belangrijk klankbord voor de bestuurder.

Daarnaast heeft de OR instemmingsrecht als de bestuurder regelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim of re-integratie wil invoeren, wijzigen of intrekken (artikel 27, lid 1d WOR). Denk aan het opstellen of actualiseren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het bijbehorende plan van aanpak of andere instrumenten die de bestuurder inzet om aan zijn zorgplicht te voldoen.

Nieuws

OR aan zet na sneuvelen ‘thuiswerkwet’

29-09-2023

Eerder deze week stemde de Eerste Kamer tegen het voorstel voor de Wet werken waar je wilt. (Gedeeltelijk) thuiswerken blijft dus een kwesti...

OR kan angstcultuur ombuigen

28-08-2023

De ondernemingsraad (OR) is bij uitstek een partij die een verandering kan realiseren in een organisatie waarin een angstcultuur heerst. De...

Functie preventiemedewerker en rol OR juist nu cruciaal

23-06-2023

De preventiemedewerker speelt een cruciale rol bij het arbobeleid in de organisatie en is daarom misschien wel belangrijker dan ooit. Hybrid...

Rol OR bij rapportageplicht m/v-balans in bedrijfstop

05-06-2023

Dit jaar moeten Nederlandse bedrijven voor het eerst rapporteren over de man/vrouw-verhouding in de (sub)top en laten zien hoe zij zorgen vo...