Ondernemingsrecht

Uw onderneming kan niet onder overeenkomsten uit. Dit zijn bindende afspraken die tussen twee partijen of meer partijen worden gemaakt, waarbij beide partijen met de gemaakte afspraken instemmen. Bij veel overeenkomsten speelt de transactie van producten of diensten een voorname rol. De verkoper van het product of de dienst stemt door middel van deze overeenkomst in met de levering, de verkoper tot het afnemen van het product of de dienst tegen een bepaalde prijs. Als de partijen het niet eens kunnen worden over wat er precies is afgesproken, komt het ondernemingsrecht om de hoek kijken.

Uitgelicht

Ook arboplichten werkgever voor ingehuurde flexwerkers

Het lijkt wel of de Arbowet alleen van toepassing is op werkgevers en werknemers die een arbeidsovereenkomst met elkaar hebben afgesloten....

Nieuws
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 06-12-2019

Verschil tussen contracting, uitzending en payrolling

Een werkgever kan gebruikmaken van verschillende arbeidsconstructies met externe partijen, zoals contracting, uitzending en payrolling....

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 07-01-2020

Voorbeeld geheimhoudingsverklaring

In veel overeenkomsten wordt wel een clausule opgenomen dat informatie vertrouwelijk moet worden behandeld. Maar als deze clausule...

Overeenkomst
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 06-11-2019

Wie mag zijn handtekening zetten?

Wie er precies contracten mag tekenen, hangt af van de rechtsvorm van een onderneming. In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel...

Infograhpic
Door redactie BV Rendement
Publicatiedatum: 24-12-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Civiele rechter moet afgaan op wat procespartijen te berde brengen

Ondernemingsrecht 6 minuten | 03-07-2020

Hoe wint u een rechtszaak? Op basis van de feiten. U wint een zaak niet met juridische slimmigheidjes of wetsartikelen die alleen uw advocaa...

Papier of digitaal, paraaf of handtekening, maakt dat juridisch uit?

Ondernemingsrecht 5 minuten | 08-06-2020

Hoe zet iemand zonder handen een handtekening? Mag een handtekening ook een grappig getekend symbooltje zijn? En telt een digitale handteken...

Kan een procedure bij de rechtbank ook sneller?

Ondernemingsrecht 5 minuten | 08-06-2020

Treuzelen in de rechtszaal kon jarenlang met een ‘Italiaanse torpedo’. Partijen tegen wie in Nederland een zaak dreigde, begonnen doodleuk z...

Infographics

Wie mag zijn handtekening zetten?

Ondernemingsrecht Publicatiedatum 24-12-2019

Wie er precies contracten mag tekenen, hangt af van de rechtsvorm van een onderneming. In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel kunt u zien wie er bij de rechtsvorm...

E-learning

Werken met overeenkomsten
Videocollege
33 minuten
26-02-2014
Arbeidsovereenkomst
Videocollege
28 minuten
26-02-2014

Vraag en antwoord

Is er een informatieplicht voor webwinkels?
Elke eigenaar van een webwinkel is verplicht om op de website bepaalde informatie te verstrekken aan de bezoeker. Een droge opsomming van de informatie die u moet vermelden vindt u gemakkelijk online. Interessanter is het om te weten wat de precieze bedoeling is van deze informatieplicht,... Lees het hele antwoord