Ondernemingsrecht

Uw onderneming kan niet onder overeenkomsten uit. Dit zijn bindende afspraken die tussen twee of meer partijen worden gemaakt, waarbij beide partijen met de gemaakte afspraken instemmen. Bij veel overeenkomsten speelt de transactie van producten of diensten een voorname rol. De verkoper van het product of de dienst stemt door middel van deze overeenkomst in met de levering, de verkoper tot het afnemen van het product of de dienst tegen een bepaalde prijs. Als de partijen het niet eens kunnen worden over wat er precies is afgesproken, komt het ondernemingsrecht om de hoek kijken.

Uitgelicht

Voorbeeld geheimhoudingsverklaring

In veel overeenkomsten wordt wel een clausule opgenomen dat informatie vertrouwelijk moet worden behandeld. Maar als deze clausule...

Overeenkomst
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 06-11-2019

Doe uw bv een plezier met normaal Nederlands in...

Iedere ondernemer heeft juridische teksten nodig. Denk aan arbeidsovereenkomsten, algemene voorwaarden, maar ook gewoon contracten...

Verdiepingsartikel
Door redactie BV Rendement
Publicatiedatum: 17-11-2020

Zonder ingebrekestelling komen zakenpartners weg...

U kunt op juridisch gebied tamelijk roekeloos te werk gaan zonder dat het dramatische gevolgen heeft. U zult contracten niet uitspellen...

Verdiepingsartikel
Door redactie BV Rendement
Publicatiedatum: 08-12-2020

Wie mag zijn handtekening zetten?

Wie er precies contracten mag tekenen, hangt af van de rechtsvorm van een onderneming. In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel...

Infograhpic
Door redactie BV Rendement
Publicatiedatum: 24-12-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Contracten na corona: wat is nog ‘overmacht’ en ‘onvoorzien’?

Ondernemingsrecht 6 minuten | 27-01-2021

Tot 2020 werden bepalingen over rampscenario’s tamelijk gedachteloos in overeenkomsten geplakt. De opsomming van wat er allemaal verstaan wo...

Juridische aandachtspunten als uw onderneming een ‘nieuwe weg’ inslaat

Ondernemingsrecht 6 minuten | 06-01-2021

Veel ondernemers zijn in de coronacrisis met hun onderneming een andere weg ingeslagen of zijn dat van plan. U ook? Dan bent u waarschijnlij...

Zonder ingebrekestelling komen zakenpartners weg met een wanprestatie

Ondernemingsrecht 5 minuten | 08-12-2020

U kunt op juridisch gebied tamelijk roekeloos te werk gaan zonder dat het dramatische gevolgen heeft. U zult contracten niet uitspellen en a...

Infographics

Wel of geen dienstbetrekking?

Wet DBA Publicatiedatum 06-10-2020

Bij het bepalen of de overeenkomst tussen een opdrachtgever en opdrachtnemer een dienstbetrekking is, spelen drie kenmerken een rol. Zijn deze alle drie aan de orde,...

Wat zet u in de algemene voorwaarden?

Ondernemingsrecht Publicatiedatum 22-09-2020

Bij het sluiten van een overeenkomst kunt u natuurlijk over elk onderdeel van het contract gaan onderhandelen, zoals de betalingstermijn en de garantie. Stukken handiger...

Wie mag zijn handtekening zetten?

Ondernemingsrecht Publicatiedatum 24-12-2019

Wie er precies contracten mag tekenen, hangt af van de rechtsvorm van een onderneming. In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel kunt u zien wie er bij de rechtsvorm...

E-learning

Algemene voorwaarden
Videocollege
31 minuten
26-02-2014
Werken met overeenkomsten
Videocollege
33 minuten
26-02-2014

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen een advocaat en een jurist?
Een jurist is - naar de letterlijke betekenis - iemand die het recht bestudeerd heeft. In de praktijk wordt de term 'jurist'  specifiek gebruikt voor mensen die de studie Rechtsgeleerdheid (Rechten) hebben afgerond aan de universiteit. Meester in de rechten Iemand die met succes... Lees het hele antwoord