Ondernemingsrecht

Uw onderneming kan niet onder overeenkomsten uit. Dit zijn bindende afspraken die tussen twee of meer partijen worden gemaakt, waarbij beide partijen met de gemaakte afspraken instemmen. De verkoper van het product of de dienst stemt door middel van deze overeenkomst in met de levering, de verkoper tot het afnemen van het product of de dienst tegen een bepaalde prijs.

Als de partijen het niet eens kunnen worden over wat er precies is afgesproken, komt het ondernemingsrecht om de hoek kijken.

Nieuws

Prijsverhoging sneller doorgevoerd dan prijsverlaging

11-09-2023

Britse economen hebben voor een aantal sectoren uitgevogeld hoe lang het duurt voordat een prijsverhoging of prijsverlaging door de hele toe...

Contract mag brede interpretatie van rechter uitsluiten

28-08-2023

De Nederlandse rechter kijkt bij het beoordelen van een overeenkomst naar de tekst. Maar daarnaast is ook van belang hoe de contractspartije...

OR op maat met de ondernemingsovereenkomst

21-07-2023

Elke OR ontleent zijn rechten aan de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Toch vult de WOR niet alles voor de OR in: over sommige zaken kan de...

Ondernemer kan makkelijker klagen over aanbesteding

17-07-2023

Nieuwe regelgeving moet de rechtspositie van ondernemers versterken bij geschillen over aanbestedingen. Dat houdt onder meer in dat bijvoorb...