Vraag & antwoord

Wat is een fictieve opzegtermijn?

Ontslag | 22-02-2024

Bij uitdiensttreding van een werknemer houdt UWV voor de betaling van een uitkering een fictieve opzegtermijn aan. Wat bedoelt UWV daarmee? Bij ontslag van een werknemer...

Wat zijn de gevolgen van een loonsverlaging voor werknemers?

Beloning | 19-02-2024

Als werknemers een deel van hun normale loon uitruilen voor bijvoorbeeld extra vakantiedagen, wordt hun loon logischerwijs lager. Wat zijn daar de gevolgen van voor onze...

Hoe verwerk ik betalingen voor dienstreis met zakelijke pas?

Reiskosten | 14-02-2024

Hoe moet ik de reis- en verblijfkosten in de administratie van de onderneming verwerken die door een werknemer met de betaalpas van de zaak zijn betaald? Als een werknemer...

Wanneer is wisselen van BTW-tijdvak een goed idee?

Aangifte BTW | 07-02-2024

Is het slimmer voor mij om van aangiftetijdvak voor de BTW te wisselen als ik bijna altijd geld terugkrijg van de Belastingdienst? Als BTW-ondernemer kunt u per maand,...

Mag de opzegtermijn voor de werknemer worden aangepast?

Ontslag | 07-02-2024

Mogen wij voor een betere overdracht de opzegtermijn in bepaalde functies aanpassen naar twee maanden? Zo ja, kan dit ook voor bestaande contracten? Het is prettig als...

Waarvoor kent de Wet toekomst pensioenen compensatie?

Wet toekomst pensioenen | 05-02-2024

De veranderingen van het nieuwe pensioenstelsel pakken vast niet voor alle werknemers gunstig uit. Ik hoorde dat er compensatiemaatregelen komen. Wat houdt die compensatie...

Moet elke werkgever met de Wet toekomst pensioenen aan de slag?

Wet toekomst pensioenen | 05-02-2024

Ik lees steeds waarschuwingen dat er heel veel verandert door de Wet toekomst pensioenen en dat werkgevers daar nu al mee aan de slag moeten, ook al hoeft de overstap...

Hoe berekenen we de ZVW-heffing over een ontslagvergoeding?

Ontslag | 05-02-2024

We moeten over de ontslagvergoeding die we aan een werknemer gaan uitkeren werkgeversheffing Zorgverzekeringswet betalen. Hoe bereken ik dat? Een ontslagvergoeding is...

Wat is het verschil tussen AI en ChatGPT?

Werken met AI | 01-02-2024

Ik hoor dat steeds meer organisaties AI en ChatGPT gebruiken. Wat zijn dat precies, en wat is het verschil ertussen? Kunstmatige intelligentie, of artificial intelligence...

Mogen wij een deadline stellen voor reiskostendeclaraties?

Reiskosten | 01-02-2024

Werknemers die incidenteel naar een klant of naar een congres reizen met eigen vervoer, kunnen een declaratie indienen voor een reiskostenvergoeding. Mogen wij een vervaltermijn...