Vraag & antwoord

Moeten familiebedrijven ook cijfers overleggen aan de OR?

Familiebedrijven | 21-03-2023

Onze OR ontvangt geen financieel-economische cijfers. Als we daarom vragen is het antwoord dat een familiebedrijf deze niet hoeft te geven. Klopt dat? Een familiebedrijf...

Is een sollicitatieprocedure zonder interne werving toegestaan?

Werving en selectie | 21-03-2023

Bij ons worden regelmatig vacatures vervuld zonder dat de werknemers kunnen solliciteren. Klopt dat en wat kan de OR doen? Er bestaat geen wettelijke verplichting om...

Mag een werkgever mondkapjes verbieden?

Arbeidsvoorwaarden | 16-03-2023

Binnen onze organisatie willen een aantal werknemers een mondkapje dragen. Ondanks dat dit niet nodig is, zijn ze toch bevreesd voor besmetting met een virus. We vinden...

Mag de werkgever vakantie opnemen verplichten?

Vakantiedagen | 16-03-2023

Binnen onze organisatie hebben we werknemers die veel vakantie-uren open hebben staan. Voor de uren zijn we verplicht geld te reserveren. Bij uitdienstreding moeten we...

Hoe voorkomen we dat werknemers allemaal tegelijkertijd vakantie opnemen?

Vakantiedagen | 16-03-2023

In onze organisatie hebben we veel werknemers met schoolgaande kinderen. In de regel willen die allemaal tijdens de zomervakantie vrij nemen om met het gezin op vakantie...

Moet de werkgever zorgen voor veilig vervoer naar het werk?

Arbeidsvoorwaarden | 16-03-2023

Het komt regelmatig voor dat een werknemer niet naar het werk wil komen, vanwege gladheid, sneeuw of storm. Ook andere oorzaken, zoals een staking van het openbaar vervoer,...

Hoe zorgen we voor een goede thuiswerkregeling?

Thuiswerken | 16-03-2023

Aan thuiswerken komt in in onze organisatie geen einde meer. Zowel de werkgever als werknemers hebben ondervonden dat (deels) thuiswerken voordelen heeft. We willen daaarom...

Wat is een 'regeling' volgens de WOR?

Wet op de ondernemingsraden (WOR) | 16-03-2023

Het instemmingsrecht van de ondernemingsraad heeft altijd betrekking op een voorgenomen besluit tot de vaststelling, wijziging of intrekking van een 'regeling'. Wat houdt...

Hoe koud mag het zijn op het werk?

Arbeidsomstandigheden | 14-03-2023

Onze werknemers werken vaak buiten, in open ruimtes en in koelcellen. Nu vragen we ons af wanneer het echt te koud is om onze werknemers veilig en gezond te laten werken....

Mag een werknemer zijn vakantieaanvraag zomaar intrekken?

Vakantiedagen | 13-03-2023

Het komt regelmatig voor dat we een vakantie-aanvraag van een werknemer goedkeuren, maar dat de werknemer die later intrekt of wil wijzigen. Dat kost ons veel tijd, omdat...