Vraag & antwoord

Wie houdt toezicht op buitenlandse donaties?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 24-05-2024

Af en toe krijgen wij donaties vanuit België of Duitsland. Is het nu zo dat onze organisatie ook te maken krijgt met buitenlandse toezichthouders? Als uw organisatie...

Mag de werkgever gegevens van een wearable inzien en verwerken?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 24-05-2024

In het kader van ‘gezonder werken’ heeft de werkgever wearables cadeau gedaan aan zijn werknemers. Mag hij de gegevens daarvan bekijken en gebruiken? Een...

Mag een vakbondslidmaatschap onder de AVG vastgelegd worden?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 24-05-2024

Mag ik onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aan een medewerker vragen of hij lid is van een vakbond? En mag ik dit vastleggen? Voor een werkgever kan...

Is encryptie toegestaan?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 24-05-2024

Bestaat er in Nederland wetgeving die het gebruik van encryptie verbiedt? Er is in Nederland géén wetgeving die het gebruik van encryptie (versleuteling...

Is opnemen van telefoongesprekken AVG-proof?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 24-05-2024

De gesprekken die onze klantenservicemedewerkers voeren, nemen wij soms op voor trainingsdoeleinden. Hoe doen wij dit in lijn met de AVG? Als u op de werkvloer geluidsopnames...

Is een verwerkersovereenkomst verplicht bij opslaan in de cloud?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 24-05-2024

Voldoet onze administratie aan de AVG als wij onze gegevens in de cloud opslaan en moet ik dan ook een verwerkersovereenkomst sluiten? Uw onderneming kan de verwerking...

Mogen loonstroken digitaal verstuurd worden?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 06-05-2024

Onze organisatie verstuurt loonstroken digitaal naar werknemers. Riskeren wij hiermee een boete wegens het overtreden van de AVG? Onder de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)...

Is een Data Privacy Impact Assessment (DPIA) verplicht?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 06-05-2024

Is sinds de invoering van de AVG een Data Privacy Impact Assessment (DPIA) voor mijn organisatie verplicht? Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)...

Mogen de persoonsgegevens van werknemers op de schijf staan?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 30-04-2024

Op ons bedrijfsnetwerk staat een lijst met de namen en telefoonnummers van werknemers. Alle collega’s kunnen hier bij. Is dat in strijd met de AVG? Eén van...

Hoe groot moet onze ondernemingsraad (OR) zijn?

OR-verkiezingen | 26-04-2024

Wij willen een ondernemingsraad oprichten in onze organisatie. Hoeveel mensen moeten er in de ondernemingsraad zitten? Als er in de organisatie in de regel minimaal 50...