Arbeidsomstandigheden

De arbeidsomstandigheden van een onderneming bepalen de arbeidsbelasting op de individuele werknemer. Werkdruk, werktijden, werkhouding en werkplek zijn factoren die van invloed zijn op de arbeidsomstandigheden. Deze factoren kunnen zowel fysieke als psychische invloed hebben op werknemers. De werkgever moet beleid hebben om de arbeidsomstandigheden zo aangenaam mogelijk te maken.

De overheid houdt hier ook toezicht op. De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft diverse aandachtsgebieden. Ze houdt bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid van werknemers in de gaten, maar ook werk- en rusttijden. De Nederlandse arbeidsinspectie streeft, onder andere met het oog op de vergrijzing, ook naar duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Nieuws

Jonge vrouwen lopen onnodig vaak vast in werk

04-06-2024

Hoewel vrouwen gemiddeld hoger opgeleid zijn dan mannen, doen ze het minder goed op de arbeidsmarkt. Jonge vrouwen verzuimen meer en hebben...

Eén op drie werkenden vindt werken in privétijd normaal

03-06-2024

Drie op de tien werkende Nederlanders vindt het normaal om ook af en toe in privétijd te werken. Bij een kwart is dit noodzakelijk om het we...

Samenwerken in een Sociaal Medisch Team

01-05-2024

De arboprofessional in een wat grotere organisatie werkt regelmatig samen met andere deskundigen. Zo zijn bij het verzuim- en re-integratieb...

OR moet arbeidsomstandigheden kritisch bewaken

19-04-2024

Ondernemingsraden doen er goed aan om zowel het beleid rond arbeidsomstandigheden, als de handhaving ervan en de communicatie erover eens kr...