Ondernemingsraad

Een ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van werknemers binnen een onderneming. In de OR hebben werknemers uit de onderneming zitting, die zich verkiesbaar hebben gesteld en door de werknemers in de onderneming zijn gekozen. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) kent een aantal rechten waarmee deze werknemers namens de OR invloed op de onderneming kunnen uitoefenen. Zo is er overlegrecht (verdiepingsartikel), initiatiefrecht, adviesrecht en instemmingsrecht op de door de wet bepaalde onderwerpen.

Op deze pagina vindt u over dit onderwerp links naar het laatste nieuws, antwoorden op veelgestelde vragen en infographics. Ook vindt u hulpmiddelen (tools), zoals stappenplannen, voorbeeldreglementen, standaardbrieven en nog veel meer, zodat u snel met dit onderwerp aan de slag kunt in uw organisatie.

Hoe richten we een ondernemingsraad (OR) op?
Iedere organisatie met 50 werknemers of meer is verplicht om een ondernemingsraad (OR) in te stellen. Als er nu nog geen ondernemingsraad is dan moet de werkgever een ondernemingsraad oprichten. Deze toolbox leidt u door het gehele proces van oprichting heen.

Hoe organiseren we rechtsgeldige OR-verkiezingen?
Volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) moet de ondernemingsraad iedere 2, 3 of 4 jaar nieuwe OR-verkiezingen houden. Het verkiezingsproces is aan veel regels onderworpen. Deze toolbox helpt u stapsgewijs bij het succesvol organiseren van rechtsgeldige verkiezingen.

Uitgelicht

Geen OR? Toch inspraak!

Organisaties met 50 werknemers of meer moeten een ondernemingsraad (OR) hebben. Ook in kleinere organisaties zonder OR hebben...

Nieuws
Door redactie OR
Publicatiedatum: 07-02-2020

Hoe ver gaat de invloed van de PVT?

In organisaties tot 50 werknemers kan een bestuurder zijn werknemers inspraak geven via een personeelsvertegenwoordiging...

Nieuws
Door redactie OR
Publicatiedatum: 17-02-2020

Het adviesrecht van de PV, PVT en OR (artikel...

Het adviesrecht is één van de belangrijkste bevoegdheden van de medezeggenschap in een organisatie. Brengt de ondernemingsraad...

Nieuws
Door redactie OR
Publicatiedatum: 24-02-2020

 

Moeten familiebedrijven ook cijfers overleggen aan de OR?

Familiebedrijven | Publicatiedatum 21-03-2023

Onze OR ontvangt geen financieel-economische cijfers. Als we daarom vragen is het antwoord dat een familiebedrijf deze niet hoeft te geven. Klopt dat?

Wat is een 'regeling' volgens de WOR?

Wet op de ondernemingsraden (WOR) | Publicatiedatum 16-03-2023

Het instemmingsrecht van de ondernemingsraad heeft altijd betrekking op een voorgenomen besluit tot de vaststelling, wijziging of intrekking van een 'regeling'. Wat houdt...

Moeten wijzigingen van functieomschrijvingen voor reorganisatie langs de OR?

Ondernemingsraad | Publicatiedatum 14-02-2023

Onze bestuurder wil een aantal functieomschrijvingen wijzigen vanwege een reorganisatie. Moet hij die wijzigingen eerst voorleggen aan de OR?

Richt in 8 stappen een ondernemingsraad op

Ondernemingsraad Publicatiedatum 30-07-2020

U wilt (of moet) een ondernemingsraad (OR) in uw bedrijf oprichten. Dit vergt nogal wat organisatie. U moet voldoen aan verschillende wettelijke eisen. In deze toolbox...

Werk-privébeleid opstellen voor werknemers

Balans werk-privé 11 minuten | 15-03-2023

Werknemers kunnen mogelijk niet altijd chocola maken van alle verschillende wetten en regels die de werk-privébalans kunnen beïnvloeden. Het...

Kiesstelsels verschillen in kandidaatstelling, stemmen en uitslag

OR-verkiezingen 6 minuten | 14-03-2023

Uw OR moet in uw reglement vastleggen hoe u de OR-verkiezingen organiseert. U kunt kiezen uit twee (hoofd)kiesstelsels: het personen- en het...

OR & primaire, secundaire, tertiaire en quartaire arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden 5 minuten | 14-03-2023

Arbeidsvoorwaarden zijn voor werknemers de tegenprestatie voor hun verrichte arbeid. Werknemers hebben vaak recht op verschillende soorten a...

Stakingen

Arbeidsrecht Publicatiedatum 14-03-2023

Bij een staking zijn vaak drie partijen betrokken: de vakbond, werknemers en de werkgever. De OR bepaalt zelf of hij hier ook een rol in speelt.

Tijdspad verkiezingsrace OR

OR-verkiezingen Publicatiedatum 14-02-2023

De verkiezingen zijn voor de ondernemingsraad een belangrijke, spannende en intensieve periode. Een goede planning zorgt ervoor dat de OR goed georganiseerd voor de dag...

De preventiemedewerker: wettelijke taken en basisvoorwaarden

Preventiemedewerker Publicatiedatum 30-01-2023

Een preventiemedewerker is een deskundige werknemer op het gebied van preventie en bescherming. Zijn taak is het bijstaan van de werkgever bij het verminderen van arbeidsrisico’s...

Het informatierecht van de OR

Informatierecht Publicatiedatum 14-09-2022

De OR heeft recht op informatie van de bestuurder. Het gaat daarbij om alle inlichtingen en gegevens die de OR nodig heeft voor zijn taak (artikel 31 WOR). Deze gegevens...

Heeft u een vraag over Ondernemingsraad?

Walter Landwier
Walter Landwier
Senior trainer en adviseur
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Ondernemingsraad?

Walter Landwier
Walter Landwier
Senior trainer en adviseur
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie