Ondernemingsraad

Een ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van werknemers binnen een onderneming. In de OR hebben werknemers uit de onderneming zitting, die zich verkiesbaar hebben gesteld en door de werknemers in de onderneming zijn gekozen. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) kent een aantal rechten waarmee deze werknemers namens de OR invloed op de onderneming kunnen uitoefenen.

Iedere organisatie met 50 werknemers of meer is verplicht om een ondernemingsraad (OR) in te stellen. Als er nu nog geen ondernemingsraad is, moet de werkgever een ondernemingsraad oprichten. Een organisatie met minstens 10 maar minder dan 50 werknemers kan een personeelsvertegenwoordiging (PVT) in het leven roepen. Dat is sowieso verplicht als de meerderheid van de werknemers daarom vraagt. 

Nieuws

Instemmingsrecht OR: arbobeleid

21-06-2024

Regelingen op het gebied van arbobeleid, verzuimbeleid en re-integratiebeleid vallen onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR)...

OR heeft belangrijke rol bij strategische besluiten

19-06-2024

De bestuurder moet de ondernemingsraad (OR) betrekken bij allerlei strategische besluiten. Dat vraagt om een actieve opstelling van de OR. E...

Voorkom ongeldige OR-verkiezingen

17-06-2024

Om de paar jaar treedt de hele ondernemingsraad (OR) af. Voor het einde van de zittingstermijn moet de OR verkiezingen organiseren voor een...

Tips voor een eerlijk beloningssysteem

13-06-2024

Een werkgever is verplicht om arbeid van gelijke waarde gelijk te belonen. De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht op het belonings-...