Ondernemingsraad

Een ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van werknemers binnen een onderneming. In de OR hebben werknemers uit de onderneming zitting, die zich verkiesbaar hebben gesteld en door de werknemers in de onderneming zijn gekozen. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) kent een aantal rechten waarmee deze werknemers namens de OR invloed op de onderneming kunnen uitoefenen. Zo is er overlegrecht, initiatiefrecht, adviesrecht en instemmingsrecht op de door de wet bepaalde onderwerpen.

Uitgelicht

Welke OR-berichten las u het meest in 2019?

Arbeidsvoorwaarden, onderhandelingen over cao’s en het pensioenakkoord, en de rechten en plichten van de ondernemingsraad (OR) trokken...

Nieuws
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 23-12-2019

Een ambtelijk secretaris werven voor de OR

Als de OR toestemming heeft gekregen van de bestuurder om een ambtelijk secretaris aan te stellen, kan de sollicitatieprocedure starten....

Nieuws
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 08-01-2020

OR moet ambtelijk secretaris goed inwerken

Een ambtelijk secretaris kan een OR een hoop werk uit handen nemen. Het is wel belangrijk dat er een gedegen inwerktraject is, zodat...

Nieuws
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 24-01-2020

OR speelt grote rol bij financieel beleid

De OR heeft diverse bevoegdheden als het gaat om het financiële beleid van de organisatie. De OR heeft advies-, instemmings- en...

Infograhpic
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 17-12-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

OR-verkiezingen: digitaal of analoog stemmen?

OR-verkiezingen 4 minuten | 17-02-2020

Een digitale applicatie of toch weer met het potlood in een stemhokje? Hoe organiseert u de eerstvolgende OR-verkiezingen? Bij het maken van...

De rol van de vakbond bij de OR-verkiezingen

Ondernemingsraad 4 minuten | 10-02-2020

Vakbonden kunnen kandidaten aandragen voor de verkiezingen van de ondernemingsraad (OR). Om dit recht te kunnen uitoefenen, moeten de vakbon...

Jaarverslag is (ook) mooi middel om achterban te enthousiasmeren

Werkwijze OR 6 minuten | 30-12-2019

Net als uw bestuurder moet ook uw OR een jaarverslag opstellen. Het jaarverslag biedt uw OR de kans om aan de hele organisatie uw uitdagin...

Infographics

Stakingen

Staken Publicatiedatum 06-01-2020

Bij een staking zijn vaak drie partijen betrokken: de vakbond, werknemers en de werkgever. De OR bepaalt zelf of hij hier ook een rol in speelt.

OR speelt grote rol bij financieel beleid

Ondernemingsraad Publicatiedatum 17-12-2019

De OR heeft diverse bevoegdheden als het gaat om het financiële beleid van de organisatie. De OR heeft advies-, instemmings- en initiatiefrecht. Welke bedrijfseconomische...

OR heeft veel invloed op arbobeleid

Ondernemingsraad Publicatiedatum 18-11-2019

De OR heeft instemmingsrecht op het arbobeleid in een organisatie. Hierdoor heeft de OR een vinger in de pap bij de opstelling, uitvoering en evaluatie van de arboregels....

Faciliteiten van de OR

Ondernemingsraad Publicatiedatum 10-10-2019

Artikel 17, 18, 21 en 22 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geven een overzicht van de voorzieningen en faciliteiten waarop de ondernemingsraad (OR) recht heeft.

E-learning

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
Videocollege
12 minuten
16-09-2016
Initiatiefrecht van de OR
Videocollege
9 minuten
24-06-2016

Vraag en antwoord

OR-verkiezingen: mogen we van het tijdspad van de SER afwijken?
De wet kent geen termijnen voor de verkiezingsrace. De Sociaal Economische Raad (SER) heeft een tijdspad opgesteld dat in de praktijk goed werkt, maar de ondernemingsraad (OR) is niet verplicht dit te volgen. In het OR-reglement mag de ondernemingsraad (OR) een ander tijdspad opnemen.... Lees het hele antwoord