Ondernemingsraad

Een ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van werknemers binnen een onderneming. In de OR hebben werknemers uit de onderneming zitting, die zich verkiesbaar hebben gesteld en door de werknemers in de onderneming zijn gekozen. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) kent een aantal rechten waarmee deze werknemers namens de OR invloed op de onderneming kunnen uitoefenen. Zo is er overlegrecht, initiatiefrecht, adviesrecht en instemmingsrecht op de door de wet bepaalde onderwerpen.

Uitgelicht

Welke OR-berichten las u het meest in 2019?

Arbeidsvoorwaarden, onderhandelingen over cao’s en het pensioenakkoord, en de rechten en plichten van de ondernemingsraad (OR) trokken...

Nieuws
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 23-12-2019

Een ambtelijk secretaris werven voor de OR

Als de OR toestemming heeft gekregen van de bestuurder om een ambtelijk secretaris aan te stellen, kan de sollicitatieprocedure starten....

Nieuws
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 08-01-2020

OR moet ambtelijk secretaris goed inwerken

Een ambtelijk secretaris kan een OR een hoop werk uit handen nemen. Het is wel belangrijk dat er een gedegen inwerktraject is, zodat...

Nieuws
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 24-01-2020

OR speelt grote rol bij financieel beleid

De OR heeft diverse bevoegdheden als het gaat om het financiële beleid van de organisatie. De OR heeft advies-, instemmings- en...

Infograhpic
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 17-12-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

OR-instemming is nodig op het beleid voor terugkeer naar de werkplek

Werkplek 4 minuten | 07-07-2020

Nu de overheid de coronamaatregelen geleidelijk versoepelt, werken veel organisaties aan beleid voor de (gedeeltelijke) terugkeer naar de we...

Uw rechten en bevoegdheden bij een fusie in de praktijk

Ondernemingsraad 6 minuten | 07-07-2020

Krijgt uw organisatie te maken met een fusie of overname, dan heeft uw OR verschillende rechten en bevoegdheden. Deze verschillen per fase i...

OR-leden genieten wettelijke bescherming tegen benadeling

Ondernemingsraad 5 minuten | 10-06-2020

Als OR-lid stelt u zich onderzoekend en kritisch op. Dat is wat de wetgever en uw achterban van u verwachten. Maar daarmee steekt u ook uw n...

Infographics

Eerste taken startende OR-leden

Ondernemingsraad Publicatiedatum 22-04-2020

Er komt heel wat af op de leden van een gloednieuw geïnstalleerde of verkozen OR. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) biedt de nodige handvatten voor zowel de OR...

Stakingen

Staken Publicatiedatum 06-01-2020

Bij een staking zijn vaak drie partijen betrokken: de vakbond, werknemers en de werkgever. De OR bepaalt zelf of hij hier ook een rol in speelt.

OR speelt grote rol bij financieel beleid

Ondernemingsraad Publicatiedatum 17-12-2019

De OR heeft diverse bevoegdheden als het gaat om het financiële beleid van de organisatie. De OR heeft advies-, instemmings- en initiatiefrecht. Welke bedrijfseconomische...

OR heeft veel invloed op arbobeleid

Ondernemingsraad Publicatiedatum 18-11-2019

De OR heeft instemmingsrecht op het arbobeleid in een organisatie. Hierdoor heeft de OR een vinger in de pap bij de opstelling, uitvoering en evaluatie van de arboregels....

E-learning

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
Videocollege
12 minuten
16-09-2016
Initiatiefrecht van de OR
Videocollege
9 minuten
24-06-2016

Vraag en antwoord

Hoe stellen we de datum van de OR-verkiezingen vast?
De verkiezingsdatum moet in ieder geval liggen voor het einde van de zittingsperiode van de huidige ondernemingsraad (OR).  Na de verkiezingen kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen de uitslag van de verkiezingen. Tussen de verkiezingsdatum en de start van de nieuwe ondernemingsraad... Lees het hele antwoord