Directeur-grootaandeelhouder (dga)

De dga heeft een complexe fiscale en arbeidsrechtelijke positie. Er is sprake van een dga als een persoon werkt voor een bv waarvan hij 5% of meer van de aandelen heeft. In de praktijk is de dga vaak de enige aandeelhouder en bestuurder van zijn bv. Hierdoor heeft hij een bijzondere positie voor de inkomstenbelasting.

Hij heeft aan de ene kant te maken met box 2, voor zijn inkomen uit aanmerkelijk belang. Maar aan de andere kant kan de bv aan de dga als werknemer ook een auto van de zaak ter beschikking stellen. Of hij kan zichzelf op zakelijke gronden een lening verstrekken, of ter financiering van de eigen woning.

Gebruikelijk loon

Een dga mag niet bepalen hoeveel loon hij zichzelf uitbetaalt. Hij valt namelijk onder de gebruikelijkloonregeling. Dat wil zeggen dat hij in principe evenveel belast loon moet aanhouden als een vergelijkbare werknemer zonder aanmerkelijk belang, maar altijd minimaal € 47.000. Ook is een dga een werknemer van zijn eigen bv, maar voor de werknemersverzekeringen wordt hij niet als werknemer gezien. Om toch verzekerd te zijn voor ziekte en ongevallen, kan de dga zelf een verzekering afsluiten.

Pensioen

Tot enkele jaren terug kon een dga een pensioen in eigen beheer opbouwen binnen de eigen bv. Deze mogelijkheid is sinds 1 juli 2017 afgeschaft. Er zijn nog wel andere opties voor de dga om een oudedagsvoorziening op te zetten, bijvoorbeeld door een eigen pensioenverzekering of lijfrente aan te schaffen, of door kapitaal op te bouwen binnen uw bv of privé.

Uitgelicht

De dga en loonheffingen

Naast dat u als dga werkgever bent is het ook vaak zo dat u werknemer bent van de bv. U heeft dus een dubbelrol. Doordat...

Verdiepingsartikel
Door redactie Ondernemen
Publicatiedatum: 11-02-2022

Werknemersverzekeringen en de dga

In principe zijn alle werknemers in Nederland verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Als dga bent u echter werknemer...

Verdiepingsartikel
Door redactie Fiscaal
Publicatiedatum: 08-09-2020

Arbeidsovereenkomst directeur-grootaandeelhouder...

Als uw organisatie een dga heeft, kunt u in principe volstaan met een mondelinge overeenkomst. In de praktijk wordt een arbeidsovereenkomst...

Overeenkomst
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 08-08-2019

 

Levert bijschrijving rente rekening-courantschuld bv problemen op?

Aanmerkelijk belang (box 2) | Publicatiedatum 09-05-2022

De rekening-courantschuld aan mijn bv is flink opgelopen. Ik betaal hierover een rente, die op de schuld wordt bijgeschreven. Levert dit problemen op?

Kan ik als dga een thuiswerkvergoeding krijgen?

Directeur-grootaandeelhouder (dga) | Publicatiedatum 19-04-2022

Ik werk als enige werknemer van mijn bv vanuit huis. Kan ik voor mijn werk­ruimte de thuiswerkvergoeding gebruiken?

Mogen wij onze dga dezelfde WKR-vergoedingen bieden als een werknemer?

Directeur-grootaandeelhouder (dga) | Publicatiedatum 15-02-2022

Mogen wij onze directeur-grootaandeelhouder (dga) dezelfde vergoedingen onder de werkkostenregeling (WKR) bieden als een werknemer? Of gelden hier andere regels voor?

Zo werkt de belasting voor inkomsten en loon van de dga

Directeur-grootaandeelhouder (dga) Publicatiedatum 22-02-2022

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft een bijzondere positie voor de inkomstenbelasting. Naast box 1 en box 3 krijgt hij ook nadrukkelijk te maken met box 2, voor...

Zo bepaalt u het gebruikelijk loon voor de dga

Gebruikelijk loon Publicatiedatum 09-12-2021

Voor zijn werk in de eigen bv moet een directeur-grootaandeelhouder (dga) een salaris in de loonaangifte opnemen dat ‘gebruikelijk’ is voor zijn werkzaamheden....

De dga en de auto van de zaak

Auto van de zaak 5 minuten | 17-02-2022

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) kan een auto in privé kopen of via de eigen bv. Bij aanschaf van een nieuwe auto is aankoop via de bv...

De dga en loonheffingen

Directeur-grootaandeelhouder (dga) 5 minuten | 11-02-2022

Naast dat u als dga werkgever bent is het ook vaak zo dat u werknemer bent van de bv. U heeft dus een dubbelrol. Doordat u twee petten op he...

Inkomstenbelasting voor dga’s

Directeur-grootaandeelhouder (dga) 5 minuten | 11-02-2022

U bent als dga ook werknemer van uw bv. In die hoedanigheid krijgt u in ieder geval te maken met de inkomstenbelasting. Daarnaast komt u do...

Belastingplicht voor de VPB

Vennootschapsbelasting (VPB) Publicatiedatum 06-04-2022

De vraag wáár een bv is gevestigd, in Nederland of in een andere staat, is van belang voor de heffing van de VPB. Soms is geen discussie mogelijk: de bv...

De weg naar het gebruikelijk loon

Gebruikelijk loon Publicatiedatum 06-01-2022

De Belastingdienst gaat ervan uit dat de dga een 'gebruikelijk loon' krijgt. Maar welke route moet de dga nemen om bij dat salaris uit te komen?

Dividendbelasting

Directeur-grootaandeelhouder (dga) Publicatiedatum 05-01-2022

Een bv moet over door haar uitgekeerd dividend aan haar aandeelhouders dividendbelasting afdragen. Bekijk hier hoe dat fiscaal precies werkt.

Dga verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen?

Directeur-grootaandeelhouder (dga) Publicatiedatum 22-09-2021

Dga’s zijn in het algemeen niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Want zij zijn niet alleen werknemer maar ook werkgever. Toch is een dga in...

Heeft u een vraag over Directeur-grootaandeelhouder (dga)?

Sandra Verberk
Sandra Verberk
Arbeidsrecht
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Directeur-grootaandeelhouder (dga)?

Sandra Verberk
Sandra Verberk
Arbeidsrecht
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie