Directeur-grootaandeelhouder (dga)

De dga heeft een complexe fiscale en arbeidsrechtelijke positie. Er is sprake van een dga als een persoon werkt voor een bv waarvan hij 5% of meer van de aandelen heeft. In de praktijk is de dga vaak de enige aandeelhouder en bestuurder van zijn bv. Hierdoor heeft hij een bijzondere positie voor de inkomstenbelasting.

Hij heeft aan de ene kant te maken met box 2, voor zijn inkomen uit aanmerkelijk belang. Maar aan de andere kant kan de bv aan de dga als werknemer ook een auto van de zaak ter beschikking stellen. Of hij kan zichzelf op zakelijke gronden een lening verstrekken, of ter financiering van de eigen woning.

Gebruikelijk loon

Een dga mag niet bepalen hoeveel loon hij zichzelf uitbetaalt. Hij valt namelijk onder de gebruikelijkloonregeling. Dat wil zeggen dat hij in principe evenveel belast loon moet aanhouden als een vergelijkbare werknemer zonder aanmerkelijk belang, maar altijd minimaal € 47.000. Ook is een dga een werknemer van zijn eigen bv, maar voor de werknemersverzekeringen wordt hij niet als werknemer gezien. Om toch verzekerd te zijn voor ziekte en ongevallen, kan de dga zelf een verzekering afsluiten.

Pensioen

Tot enkele jaren terug kon een dga een pensioen in eigen beheer opbouwen binnen de eigen bv. Deze mogelijkheid is sinds 1 juli 2017 afgeschaft. Er zijn nog wel andere opties voor de dga om een oudedagsvoorziening op te zetten, bijvoorbeeld door een eigen pensioenverzekering of lijfrente aan te schaffen, of door kapitaal op te bouwen binnen uw bv of privé.

 

Toolboxen

Zorg als dga voor een juiste aangifte inkomstenbelasting

Directeur-grootaandeelhouder (dga) Publicatiedatum 28-09-2020

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft een bijzondere positie voor de inkomstenbelasting. Naast box 1 en box 3 krijgt hij ook nadrukkelijk te maken met box 2, voor...

Tools

Verdiepingsartikelen

Inkomstenbelasting voor dga’s

Directeur-grootaandeelhouder (dga) 5 minuten | 30-03-2021

U bent als dga ook werknemer van uw bv. In die hoedanigheid krijgt u in ieder geval te maken met de inkomstenbelasting. Daarnaast komt u do...

Een faire ‘waardering’ bepalen voor de verkopende ondernemer zelf

Bedrijfsoverdracht 6 minuten | 11-03-2021

De vent is de tent, de vrouw is het gebouw en de goodwill is vijf keer de winst. Aan dooddoeners geen gebrek als het gaat om de waardering v...

De dga en loonheffingen

Directeur-grootaandeelhouder (dga) 5 minuten | 16-02-2021

Naast dat u als dga werkgever bent is het ook vaak zo dat u werknemer bent van de bv. U heeft dus een dubbelrol. Doordat u twee petten op he...

Infographics

De terbeschikkingstellingsregeling

Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum 09-03-2021

Als dga kunt u bijvoorbeeld een bedrijfspand verhuren aan uw bv. Om te voorkomen dat u daar té veel belastingvoordeel van heeft is de terbeschikkingstellingsregeling...

De weg naar het gebruikelijk loon

Gebruikelijk loon Publicatiedatum 24-01-2021

De Belastingdienst gaat ervan uit dat de dga een 'gebruikelijk loon' krijgt. Maar welke route moet de dga nemen om bij dat salaris uit te komen?

Geld lenen, houd het zakelijk

Financiering Publicatiedatum 06-07-2020

Als dga lenen van de bv of juist áán de bv. Het kan allemaal, maar zulke leningen moeten wel ‘zakelijke’ voorwaarden hebben. Als het al te informeel...

Dividendbelasting

Directeur-grootaandeelhouder (dga) Publicatiedatum 13-08-2019

Een bv moet over door haar uitgekeerd dividend aan haar aandeelhouders dividendbelasting afdragen.

Vraag en antwoord

Kan ik mijzelf als dga een onbelaste bonus van € 2.400 toekennen?
Als u in 2021 nog voldoende vrije ruimte over heeft, kan uw bv u onder de WKR inderdaad een belastingvrije bonus geven. In 2020 en 2021 is deze vrije ruimte in verband met de coronacrisis zelfs tijdelijk verhoogd van 1,7% naar 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom.... Lees het hele antwoord