Directeur-grootaandeelhouder (dga)

De dga heeft een complexe fiscale en arbeidsrechtelijke positie. Er is sprake van een dga als een persoon werkt voor een bv waarvan hij 5% of meer van de aandelen heeft. In de praktijk is de dga vaak de enige aandeelhouder en bestuurder van zijn bv. Dit betekent niet dat hij zelf mag bepalen hoeveel loon hij zichzelf uitbetaalt. De dga valt namelijk onder de gebruikelijkloonregeling. Hij moet in principe evenveel belast loon aanhouden als een vergelijkbare werknemer zonder aanmerkelijk belang, maar altijd minimaal € 46.000. Een dga is een werknemer van zijn eigen bv, maar voor de werknemersverzekeringen wordt hij niet als werknemer gezien. Om toch verzekerd te zijn voor ziekte en ongevallen, kan de dga zelf een verzekering afsluiten. 

Uitgelicht

Coronasteun dga's: gebruikelijk loon en hoge bv-schuld

Het kabinet komt directeuren-grootaandeelhouders (dga's) die zijn getroffen door de coronacrisis met 2 maatregelen tegemoet. Zij mogen...

Nieuws
Door redactie BV Rendement
Publicatiedatum: 28-04-2020

Afschaffing dga-pensioen levert schatkist miljarden...

Ruim 18.000 directeuren-grootaandeelhouders (dga's) hebben in 2019 nog hun pensioen in eigen beheer 'weggewerkt'. Vorig jaar was namelijk...

Nieuws
Door redactie BV Rendement
Publicatiedatum: 16-06-2020

Kabinet stelt paal en perk aan al te hoge bv-schuld

Directeuren-grootaandeelhouders (dga's) krijgen na 2023 te maken met een heffing op 'excessieve' leningen bij hun eigen bv. Het definitieve...

Nieuws
Door redactie BV Rendement
Publicatiedatum: 22-06-2020

Pensioenopties voor de dga

Heeft u een bucketlist? Zo’n lijstje kietelt de fantasie en helpt dromen waar te maken. Meestal kom je pas aan je bucketlist toe als...

Verdiepingsartikel
Door redactie BV Rendement
Publicatiedatum: 01-07-2020

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Aandachtspunten bij het gebruikelijk loon voor de dga

Directeur-grootaandeelhouder (dga) 0 minuten | 16-09-2020

De gebruikelijkloonregeling bepaalt dat u een minimumbedrag aan loon in de loonheffingen moet betrekken voor aanmerkelijkbelanghouders van u...

Wel of niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen

Directeur-grootaandeelhouder (dga) 5 minuten | 08-09-2020

In principe zijn alle werknemers in Nederland verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Als dga bent u echter werknemer en werkgever tegeli...

Loonheffingen voor dga’s

Aangifte loonheffingen 6 minuten | 02-09-2020

Uw bv moet loonheffingen inhouden op het loon van werknemers. U neemt als dga een bijzondere positie in, omdat de gezagsverhouding anders is...

Infographics

Geld lenen, houd het zakelijk

Financiering Publicatiedatum 06-07-2020

Als dga lenen van de bv of juist áán de bv. Het kan allemaal, maar zulke leningen moeten wel ‘zakelijke’ voorwaarden hebben. Als het al te informeel...

De weg naar het gebruikelijk loon

Gebruikelijk loon Publicatiedatum 31-07-2019

De Belastingdienst gaat ervan uit dat de dga een 'gebruikelijk loon' krijgt. Maar welke route moet de dga nemen om bij dat salaris uit te komen?

De dga als extra garantie

Directeur-grootaandeelhouder (dga) Publicatiedatum 31-07-2019

Om financiers over de streep te trekken om toch vooral zaken te doen, kan de dga extra zekerheid bieden. Door als dga privé borg te staan voor de schulden van...

Vraag en antwoord

Mogen wij onze dga dezelfde WKR-vergoedingen bieden als een werknemer?
Ja, de werkkostenregeling geldt ook voor de dga. Onder de WKR kunt u een percentage van het totale fiscale loon van de organisatie besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen. Per 2020 is dat percentage voor de eerste € 400.000 van de loonsom... Lees het hele antwoord