Burn-out voorkomen
Videocollege
21 minuten
26-02-2020
Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
Videocollege
12 minuten
16-09-2020

Werknemer wil loonsanctie UWV: kan hij dat eisen?

Re-integratie | Publicatiedatum 30-11-2023

Eén van onze werknemers is bijna twee jaar arbeidsongeschikt. UWV heeft besloten dat we voldaan hebben aan al onze re-integratieverplichtingen en dat de werknemer...

Mogen we privéadressen van collega’s delen?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | Publicatiedatum 08-11-2023

Collega’s van een zieke werknemer willen zijn adres weten om hem een fruitmand te sturen. Mogen wij deze gegevens gewoon met ze delen?

Voor wie geldt de Arbeidstijdenwet wel en niet?

Arbeidstijden | Publicatiedatum 07-11-2023

In onze organisatie werken niet alleen eigen werknemers, maar ook uitzendkrachten en een aantal zzp'ers. Vallen zij ook onder de regels van de Arbeidstijdenwet voor werktijden,...

Zo voorkomt u werkstress door een te hoge werkdruk

Werkdruk Publicatiedatum 26-10-2023

Werkstress heeft verschillende oorzaken. Deze kan veroorzaakt worden door de organisatie, de aard en omvang van het werk, met de werknemer als persoon of een combinatie...

Snel aan de slag met de gevolgen van het pensioenakkoord

Pensioen via de werkgever Publicatiedatum 12-09-2023

Het pensioenakkoord dat in juni 2019 werd gesloten, heeft grote veranderingen voor de oudedagsvoorziening van werknemers in gang gezet. Welke wetten zijn voortgekomen...

Snel aan de slag met hulp aan werkende mantelzorgers

Balans werk-privé Publicatiedatum 29-08-2023

Eén op de vier werkende Nederlanders combineert een baan met het verlenen van intensieve mantelzorg. Dat is geen sinecure. Niet alleen is de emotionele belasting...

Zo zorgt u voor een veilige thuiswerkplek in zes stappen

Thuiswerken Publicatiedatum 15-08-2023

Als werknemers (wel eens) vanuit huis werken, stelt dat eisen aan de thuiswerkplek. Uw organisatie is verantwoordelijk voor de inrichting van de werkplek, ook als die...

Zo maakt u goede afspraken over thuiswerken

Thuiswerken Publicatiedatum 15-08-2023

Bij veel organisaties is geheel of gedeeltelijk thuiswerken mogelijk. Werkgevers doen er verstandig aan om goede afspraken te maken met hun werknemers over thuiswerken....

Het kantoor verantwoord inrichten

Gezondheid werknemer 4 minuten | 04-12-2023

De kantoortuin ziekmakend? Volgens de beroepsvereniging van bedrijfsartsen wel. Werken in een kantoortuin in combinatie met andere factoren...

Herziening van de SER-richtlijn voor de werk-privébalans

Balans werk-privé 6 minuten | 04-12-2023

Werknemers kunnen moeite hebben om een gezonde balans tussen werk en privé te bereiken en behouden. Daardoor lopen ze risico om overbelast t...

Mag een werkgever de griepprik verplichten?

Gezondheid werknemer 5 minuten | 04-12-2023

Ieder jaar stuurt de overheid een uitnodiging voor de griepprik naar iedereen die extra risico loopt om ernstig ziek te worden van het influ...

Premie in nieuw pensioenstelsel

Wet toekomst pensioenen Publicatiedatum 06-12-2023

Voor de opbouw van pensioen betalen meestal zowel de werkgever als de werknemer een deel van de pensioenpremie. Onder het nieuwe pensioenstelsel gelden nieuwe regels...

Kalender 2024 met weeknummers

Projectmanagement Publicatiedatum 05-12-2023

Wanneer zijn de schoolvakanties in 2024? En op welke dag valt Koningsdag? U vindt het allemaal in deze infographic, met als bonus een jaarkalender met weeknummers.

Regels en risico's voor nachtwerk

Arbeidstijden Publicatiedatum 28-11-2023

In Nederland werken zo'n 1,3 miljoen mensen soms of regelmatig 's nachts. Voor nachtwerk gelden aparte regels voor arbeids- en rusttijden. Ook moet de werkgever nachtwerkers...

Liftkeuring

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Publicatiedatum 22-11-2023

Uw lift moet regelmatig gecontroleerd worden. De lijst met controlepunten die de expert langsloopt, is enorm. In de infographic ziet u de controlepunten die volgens Het...