Burn-out voorkomen
Videocollege
21 minuten
26-02-2020
Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
Videocollege
12 minuten
16-09-2020

Wat brengt het nieuwe pensioenstelsel zzp’ers en dga’s?

Wet toekomst pensioenen | Publicatiedatum 08-09-2023

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen in werking getreden. Wat merken zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en directeuren-grootaandeelhouders (dga’s)...

Mogen we de social media van sollicitanten screenen?

Werving en selectie | Publicatiedatum 31-08-2023

We hebben in onze organisatie al een paar keer meegemaakt dat een werknemer tijdens de werving en selectieprocedure een wat te rooskleurig beeld van zichzelf schetste....

Wat zijn voordelen van hybride werken voor de werkgever?

Hybride werken | Publicatiedatum 14-08-2023

Binnen onze organisatie willen steeds meer werknemers een paar dagen per week thuiswerken. We begrijpen dat dit voor de werknemers een aantrekkelijke optie is. Als werkgever...

Snel aan de slag met de gevolgen van het pensioenakkoord

Pensioen via de werkgever Publicatiedatum 12-09-2023

Het pensioenakkoord dat in juni 2019 werd gesloten, heeft grote veranderingen voor de oudedagsvoorziening van werknemers in gang gezet. Welke wetten zijn voortgekomen...

Snel aan de slag met hulp aan werkende mantelzorgers

Balans werk-privé Publicatiedatum 29-08-2023

Eén op de vier werkende Nederlanders combineert een baan met het verlenen van intensieve mantelzorg. Dat is geen sinecure. Niet alleen is de emotionele belasting...

Zo zorgt u voor een veilige thuiswerkplek in zes stappen

Thuiswerken Publicatiedatum 15-08-2023

Als werknemers (wel eens) vanuit huis werken, stelt dat eisen aan de thuiswerkplek. Uw organisatie is verantwoordelijk voor de inrichting van de werkplek, ook als die...

Zo maakt u goede afspraken over thuiswerken

Thuiswerken Publicatiedatum 15-08-2023

Bij veel organisaties is geheel of gedeeltelijk thuiswerken mogelijk. Werkgevers doen er verstandig aan om goede afspraken te maken met hun werknemers over thuiswerken....

Snel aan de slag met hybride werken en samenwerken

Hybride werken Publicatiedatum 15-08-2023

Nu het in veel organisaties gebruikelijk is voor werknemers om gedeeltelijk vanuit huis te werken, stelt dat nieuwe eisen aan de manier waarop werknemers samenwerken...

Wat houden bedongen arbeid en passende arbeid in?

Re-integratie 4 minuten | 06-09-2023

Als een werknemer twee jaar arbeidsongeschikt is, kunt u hem ontslaan. Althans, als u zich aan alle regels heeft gehouden. Een uitwerking va...

De relatie tussen veerkracht, vitaliteit en verzuim op de werkvloer

Duurzame inzetbaarheid 6 minuten | 06-09-2023

Veerkracht, vitaliteit en verzuim zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In het laatste kwartaal van afgelopen jaar reikte het verzuimcijf...

Tips bij aanpak grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Arbeidsomstandigheden 6 minuten | 06-09-2023

De berichten over grensoverschrijdend gedrag vlogen u de afgelopen jaren om de oren. Organisaties hebben lang weggekeken en staan nu in de p...

Aandachtspunten transitieperiode Wet toekomst pensioenen

Wet toekomst pensioenen Publicatiedatum 19-09-2023

De Wet toekomst pensioenen is per 1 juli 2023 in werking getreden. Dit betekent dat alle pensioenregelingen aan de nieuwe regels moeten gaan voldoen. Dit aanpassen kost...

Aandachtspunten verstikkingsgevaar

Preventie Publicatiedatum 29-08-2023

In een besloten ruimte kan zuurstofgebrek en dus verstikkingsgevaar optreden. Daarom zijn aan het werken in zulke ruimten strenge eisen gesteld.

Wel of geen DPIA voor de AVG?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum 29-08-2023

Bent u verplicht een data protection impact assesment (DPIA) uit te voeren? Dat moet wanneer de gegevensverwerking van uw organisatie een privacyrisico oplevert. Als...

Prinsjesdag

Prinsjesdag Publicatiedatum 10-08-2023

De derde dinsdag in september is het Prinsjesdag. In deze infographic vindt u het programma, en wanneer u de Rendement-updates kunt verwachten.