Uitgelichte thema's

Tools

Verdiepingsartikelen

OR heeft flinke vinger in de pap bij keuze preventiemedewerker

Preventiemedewerker Publicatiedatum 25-11-2019

Sinds vorig jaar heeft uw OR instemmingsrecht op de invulling, omvang en de positie van de functie van de preventiemedewerker én op de persoon. Als coördinator op het...

Herkennen en voorkomen van een bore-out onder werknemers

PSA Publicatiedatum 06-11-2019

Burn-outklachten, daar bent u als arboprofessional alert op. Maar inmiddels speelt ook het omgekeerde: bore-out. Het wordt wel de nieuwe welvaartsziekte genoemd. Bore-out...

Begeleiding bij burn-out

Burn-out Publicatiedatum 04-10-2019

U doet er alles aan om te voorkomen dat werknemers overbelast raken. Helaas is dat niet altijd te sturen. Het kan dan ook nuttig zijn om in te zoomen op de diepere...

De invloed van de ondernemingsraad op de RI&E

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Publicatiedatum 06-09-2019

De Arbowet verplicht elke werkgever een RI&E met bijbehorend plan van aanpak te maken. Vanuit zowel de WOR als de Arbowet heeft de medezeggenschap een belangrijke rol...

Invloed van agile werken op het ziekteverzuim van de medewerkers

Preventie Publicatiedatum 04-09-2019

‘Werk jij al agile?’ U hoort het steeds meer. Agile werken is in opkomst, omdat het daardoor mogelijk is om beter in te spelen op veranderingen. Werkgevers en consultants...

Infographics

Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Arbeidsongeval Publicatiedatum 09-10-2019

Vindt er een arbeidsongeval plaats op de werkvloer, dan is dat een flinke schok voor zowel de werknemers als de werkgever. Volgens de Arbowet is uw organisatie verplicht...

Bedrijfscultuur

Arbeidsomstandigheden Publicatiedatum 15-08-2019

Een bedrijfscultuur is opgebouwd uit vele elementen, op elk niveau van de organisatie. Samengevoegd leiden ze tot het model in de infographic.

Rechten OR bij inspecties

Inspectie SZW Publicatiedatum 14-08-2019

Eén van de stimulerende taken van de OR (artikel 28 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden) is het bevorderen van gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Inspectie...

Loondoorbetaling bij verlof

Verlofregelingen Publicatiedatum 13-08-2019

Een werknemer kan gebruikmaken van verschillende verlofvormen. Hij heeft niet bij elk type verlof recht op (volledige) loondoorbetaling.

Doelgroepregister

Arbeidsbeperking Publicatiedatum 13-08-2019

In het doelgroepregister van UWV staan de personen geregistreerd die onder de doelgroep van de banenafspraak voor arbeidsbeperkten vallen. Werkgevers kunnen dit register...

E-learning

Burn-out voorkomen
Videocollege
21 minuten
Publicatiedatum: 26-02-2014
Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
Videocollege
12 minuten
Publicatiedatum: 16-09-2016

Vraag en antwoord

Hoe zeg ik het beste 'nee' tegen extra werk?
'Nee' zeggen op het werk is vaak erg moeilijk, omdat iedereen het fijn vindt om een ander te helpen. Om die reden gebruiken veel mensen liever 'zachtere' woorden die voor henzelf aangeven dat ze ergens geen tijd voor hebben. Voor de andere partij is dat echter niet duidelijk. Zij zien... Lees het hele antwoord