Sterke wachtwoorden
Videocollege
10 minuten
13-02-2020
Debiteurenbeheer
Videocollege
10 minuten
26-02-2020

Heeft duurzaam arbeidsongeschikte werknemer recht op transitievergoeding?

Transitievergoeding | Publicatiedatum 29-02-2024

We willen het contract opzeggen van een volledig en duurzaam arbeidsongeschikte werknemer. Hij krijgt een IVA-uitkering. Heeft hij recht op de transitievergoeding?

Wat kan de werkgever doen als een werknemer steelt?

Fraude | Publicatiedatum 27-02-2024

Wij hebben u ontdekt dat een collega zich iets onrechtmatig heeft toegeëigend en ons dus bestolen heeft. Wat moet er met de werknemer gebeuren?

Moeten we de aansprakelijkheid van vrijwilligers verzekeren?

Vrijwilligers | Publicatiedatum 27-02-2024

Hoe zit het met aansprakelijkheid als een vrijwilliger schade veroorzaakt? Kunnen wij een beroep doen op onze bestaande verzekering als een vrijwilliger schade aanricht,...

Zo regelt u een loonbeslag zonder hoofdbrekens

Loonbeslag Publicatiedatum 21-02-2024

Als werknemers schulden hebben die uit de hand lopen, zal de schuldeiser via een gerechtsdeurwaarder beslag leggen op het loon van de werknemer. Dat heeft gevolgen voor...

Zo maakt uw organisatie afspraken over flexibele beloning

Beloning Publicatiedatum 19-02-2024

Steeds vaker kunnen werknemers een deel van hun arbeidsvoorwaarden zelf kiezen, bijvoorbeeld door de mogelijkheid tot uitruilen van loonbestanddelen via een cafetariasysteem,...

Zo behandelt u de reiskosten van werknemers correct

Reiskosten Publicatiedatum 14-02-2024

Een reiskostenvergoeding aan werknemers geven is niet verplicht, maar wel gebruikelijk bij zakelijke reizen. Om onbelast te kunnen blijven, moet de vergoeding aan bepaalde...

Snel aan de slag met afspraken over zakelijk fietsen

Fiets van de zaak Publicatiedatum 14-02-2024

Groene arbeidsvoorwaarden worden steeds populairder. Het faciliteren van een fiets voor werknemers kan zo'n arbeidsvoorwaarde zijn. Er zijn diverse mogelijkheden voor...

Snel aan de slag met duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen Publicatiedatum 09-02-2024

De overheid komt met steeds meer regelgeving om de klimaatdoelen te halen en een duurzame economie te creëren. Op hun beurt stellen ook werknemers, klanten en leveranciers...

Gerichte vrijstellingen voor arbovoorzieningen aan werknemers

Werkkostenregeling (WKR) 5 minuten | 01-03-2024

Gezonde en veilige arbeidsomstandigheden zijn niet alleen belangrijk voor de werknemers en de organisatie, maar ook gewoon een verplichting...

Vragen over de transitievergoeding bij ontslag

Transitievergoeding 6 minuten | 23-02-2024

Als uw organisatie een werknemer ontslaat of zijn arbeidsovereenkomst niet verlengt, moet u hem een transitievergoeding betalen. De werkneme...

Deelname aan het verkeer slim verzekeren

Ondernemersverzekeringen 4 minuten | 21-02-2024

Veel werknemers moeten voor hun werk de weg op. Er zijn natuurlijk de onderhoudsmonteurs en de verkopers die dagelijks in de auto zitten. Ma...

Wat valt in welke box en waarom?

Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum 06-02-2024

De Nederlandse inkomstenbelasting vindt plaats aan de hand van het zogeheten boxenstelsel. Dit wil zeggen dat er drie verschillende categorieën (boxen) zijn waarin...

Winst uit aanmerkelijk belang (Box 2 IB)

Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum 06-02-2024

U heeft een aanmerkelijk belang als u (eventueel samen met uw fiscale partner) minstens 5% of meer van de aandelen, winstbewijzen, genotsrechten of opties in een onderneming...

De verschillende octrooien

Intellectueel eigendom Publicatiedatum 01-02-2024

Het vastleggen van het intellectueel eigendom van een technische uitvinding gaat via een octrooi, ook wel patent genoemd. Een onderneming kan een Nederlands, Europees...

Uitzonderingen op minimumloon

Minimumloon Publicatiedatum 01-02-2024

Werkgevers zijn verplicht om werknemers minstens het wettelijk minimumloon te betalen dat bij hun leeftijd hoort. Er zijn echter twee situaties waarin dat niet hoeft:...