OR en geschillen

Een goede samenwerking tussen de bestuurder en medezeggenschap biedt ruimte voor verschillende meningen en inzichten. Dat draagt juist bij aan een goede besluitvorming. Toch kan er in de relatie tussen de bestuurder en OR ooit een kink in de kabel komen. Bijvoorbeeld als procedures niet goed worden gevolgd of bij een wezenlijk verschil van inzicht.

Bij een geschil is het van belang dat beide partijen er alles aan doen om weer tot elkaar te komen. Lukt dit ondanks alle inspanningen niet, dan is er soms nog maar één uitweg: de zaak uit handen geven. Hier zijn verschillende procedures voor, onder meer bij de kantonrechter en de Ondernemingskamer (OK) van het gerechtshof Amsterdam.

Nieuws

Rechten OR bij een verhuizing van de organisatie

11-03-2024

Bij een voorgenomen verhuizing van de organisatie heeft de ondernemingsraad (OR) recht op een adviesaanvraag. Vaak spelen ook andere rechten...

Groepsgewijs inlenen arbeidskrachten? Adviesrecht!

22-11-2023

De ondernemingsraad (OR) heeft altijd recht op een adviesaanvraag bij het groepsgewijs werven of inlenen van arbeidskrachten. Ook als dit al...

OR heeft het recht om commissaris voor te dragen

08-11-2023

Een OR heeft natuurlijk altijd de mogelijkheid om commissarissen aan te bevelen. Maar vaak hoeft de zittende RvC daar niets mee te doen. Bij...

Voer de druk op de bestuurder op!

14-07-2023

De OR heeft de mogelijkheid om voor conflicten op basis van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) naar de bedrijfscommissie en naar de rechte...