OR en geschillen

Een goede samenwerking tussen de bestuurder en medezeggenschap biedt ruimte voor verschillende meningen en inzichten. Dat draagt juist bij aan een goede besluitvorming. Toch kan er in de relatie tussen de bestuurder en OR ooit een kink in de kabel komen. Bijvoorbeeld als procedures niet goed worden gevolgd of bij een wezenlijk verschil van inzicht.

Bij een geschil is het van belang dat beide partijen er alles aan doen om weer tot elkaar te komen. Lukt dit ondanks alle inspanningen niet, dan is er soms nog maar één uitweg: de zaak uit handen geven. Hier zijn verschillende procedures voor, onder meer bij de kantonrechter en de Ondernemingskamer (OK) van het gerechtshof Amsterdam.

Nieuws

Voer de druk op de bestuurder op!

14-07-2023

De OR heeft de mogelijkheid om voor conflicten op basis van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) naar de bedrijfscommissie en naar de rechte...

Adviesrecht OR bij fusie of overname over de grens

10-07-2023

Een bestuurder moet de ondernemingsraad altijd om advies vragen bij een fusie, overname of duurzame samenwerking met een andere Nederlandse...

Bedrijfsonderdeel sluiten: alleen met OR-advies

30-06-2023

Het komt voor dat een bestuurder ervoor kiest om een bedrijfsonderdeel te sluiten. Dat kan zijn om in financieel zwaar weer het hoofd boven...

Staking breken mag niet zomaar

25-03-2022

Lopen de spanningen tussen en werkgever en werknemers zó hoog op dat de werknemers besluiten te staken, dan is het voor de ondernemingsraad...