Vraag & antwoord

Welke instantie is verantwoordelijk voor het (jeugd-)LIV en LKV?

LKV en (jeugd-)LIV | 19-05-2021

Voor het (jeugd-)LIV en LKV ontvangen we zowel post van UWV als van de Belastingdienst. Welke instantie is waarvoor verantwoordelijk? UWV is verantwoordelijk voor de...

Wat zijn inconveniënten en inconveniënte uren?

Arbeidsvoorwaarden | 04-05-2021

In de cao en op internet lezen we dat we een toeslag moeten betalen over inconveniënte uren. Maar wat zijn inconveniënten eigenlijk? Synoniemen van inconveniënten...

Geldt het minimumloon voor alle werknemers?

Minimumloon | 03-05-2021

Deze zomer krijgen een aantal kinderen van werknemers een vakantiebaantje in onze organisatie. Is er een minimumbedrag dat we aan deze jongeren moeten uitbetalen? Het...

Wat kunnen wij doen nu wij de Aangiftebrief loonheffingen en de betalingskenmerken zijn kwijtgeraakt?

Aangifte loonheffingen | 26-04-2021

Ondanks uw goede advies zijn wij de Aangiftebrief loonheffingen kwijtgeraakt en daarmee de betalingskenmerken. Wat kunnen wij doen? Jaarlijks ontvangt u in november van...

Kunnen wij de reiskosten van werknemers voor vaccinatie vergoeden?

Reiskosten | 26-04-2021

Kunnen wij een onbelaste reiskostenvergoeding geven aan een werknemer die onder werktijd naar een vaccinatielocatie reist? Reiskosten van werknemers die onder werktijd...

Wie is eigenaar van een laptop die de werknemer zelf koopt vanuit de WKR?

Werkkostenregeling (WKR) | 26-04-2021

Wij vergoeden de laptops die werknemers zelf kopen vanuit de werkkostenregeling. Zijn deze laptops eigendom van de werk­nemer of van ons? Als u een laptop heeft vergoed...

Over welke loonbestanddelen is vakantiegeld verschuldigd?

Vakantiebijslag | 20-04-2021

Iedere werknemer heeft recht op vakantiegeld en de werkgever moet dit uitbetalen. Maar over welk bedrag moet hij dat vakantiegeld berekenen?  De werkgever is in...

Hoe moet ik een stagiair betalen?

Stagiairs | 16-04-2021

Er komt binnenkort een stagiair bij mij werken. Hoe moet ik hem verlonen? Als er binnen uw onderneming een stagiair werkzaam is, is het belangrijk dat u de vergoedingen...

Wat is het verschil tussen vervallen en verjaren van vakantiedagen?

Vakantiedagen | 24-03-2021

Wettelijke vakantiedagen hebben een vervaltermijn en bovenwettelijke vakantiedagen een verjaringstermijn. Wat is het verschil? De wettelijke vakantiedagen vervallen een...

Geldt de Algemene termijnenwet ook voor de uiterste betaaldata van de loonheffingen?

Aangifte loonheffingen | 24-03-2021

Geldt de Algemene termijnenwet ook voor de uiterste betaaldata van de loonheffingen en hebben we daardoor soms langer de tijd om te betalen? Nee, dat is niet het geval....