Vraag & antwoord

Wat betekent een demissionair kabinet voor Prinsjesdag?

Prinsjesdag | 18-09-2023

Het is al vaker voorgekomen dat het kabinet demissionair is op Prinsjesdag. Wat heeft dat voor gevolgen voor de plannen? Een demissionair kabinet is een kabinet...

Wat brengt het nieuwe pensioenstelsel zzp’ers en dga’s?

Wet toekomst pensioenen | 08-09-2023

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen in werking getreden. Wat merken zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en directeuren-grootaandeelhouders (dga’s)...

Vergoedt de fiscus belastingrente als het te lang duurt en ik geld terugkrijg?

Contact met de Belastingdienst | 08-09-2023

Vergoedt de fiscus ook belastingrente als hij te lang doet over het vaststellen van een aanslag IB en ik geld terugkrijg? De Belastingdienst vergoedt u belastingrente...

Hoe weten we zeker dat onze cafetariaregeling klopt?

Beloning | 05-09-2023

We staan op het punt om een cafetariaregeling te introduceren in de organisatie, waar werknemers op vrijwillige basis een deel van hun brutoloon kunnen uitruilen voor...

Wat is de meerwaarde van een dure smartphone?

Zakelijke apparatuur | 31-08-2023

Sommige smartphones zijn behoorlijk prijzig. Dus wat is nu eigenlijk de meerwaarde of het voordeel van zo’n kostbaar apparaat? Er even van uitgaande dat de behuizing...

Hoe zit het met het concurrentiebeding bij thuiswerken?

Concurrentiebeding | 16-08-2023

Sinds corona werken onze werknemers voornamelijk thuis. Hoe zit het nu met het geografisch bereik uit het concurrentiebeding? De werkgever bepaalt in een concurrrentiebeding...

Wat zijn voordelen van hybride werken voor de werkgever?

Hybride werken | 14-08-2023

Binnen onze organisatie willen steeds meer werknemers een paar dagen per week thuiswerken. We begrijpen dat dit voor de werknemers een aantrekkelijke optie is. Als werkgever...

Wat moet er allemaal in het transitieplan van het pensioenakkoord?

Wet toekomst pensioenen | 11-08-2023

Ik heb gehoord dat onze onderneming door het pensioenakkoord als werkgever een pensioentransitieplan moet gaan opstellen? Wat moet daar allemaal instaan? De afspraken...

Hoelang duurt de transitiefase van het pensioenakkoord?

Wet toekomst pensioenen | 11-08-2023

In juni 2019 hebben de betrokken partijen een pensioenakkoord bereikt. Hoelang duurt het voor alle afspraken voor de nieuwe pensioenwetgeving zijn ingevoerd?  Het...

Wat is het transitieplan van het pensioenakkoord?

Wet toekomst pensioenen | 11-08-2023

In juni 2019 hebben de betrokken partijen een pensioenakkoord bereikt. Nu is er gesproken over een transitiefase en een bijbehorend transitieplan. Wat is dat? De afspraken...