Tools

Dekkingsgraad

Marktanalyse | Pensioen via de werkgever | 16-05-2022

De dekkingsgraad geeft de gezondheid van Nederlandse pensioenfondsen aan. Deze tool geeft een ontwikkeling van de gemiddelde dekkingsgraad.

Loonindexcijfers

Marktanalyse | Loonadministratie | 16-05-2022

In dit overzicht krijgt u inzicht in de loonindexcijfers 2015 tot heden. De tool wordt periodiek geactualiseerd.

Een onderhandelingsgesprek voeren

Gesprekshandleiding | Persoonlijke vaardigheden | 12-05-2022

Hoewel het waarschijnlijk geen dagelijkse kost voor u is, onderhandelt u wellicht meer dan u denkt. Ontwikkel uw onderhandelingsvaardigheden

Voorbeeld Nulurencontract

Overeenkomst | Arbeidsovereenkomst | 12-05-2022

Gebruik deze overeenkomst als u een nulurencontract nodig heeft.

Aanzeggen en verlengen dienstverband bepaalde tijd

Maatwerkbrief | Arbeidsrecht | 05-05-2022

Gebruik deze maatwerkbrief om tijdig een arbeidsovereenkomst aan te zeggen en te verlengen.

Aanzeggen dienstverband bepaalde tijd, geen verlenging

Maatwerkbrief | Arbeidsovereenkomst | 05-05-2022

Gebruik deze maatwerkbrief om een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd aan te zeggen, zonder verlenging.

Wat is vermogensetikettering?

Video | Inkomstenbelasting (IB) | 05-05-2022

Vermogensetikettering is het aangeven of vermogensbestanddelen tot het zakelijk of privévermogen van een ondernemer behoren.

Overeenkomst geldlening tussen bv en natuurlijk persoon

Overeenkomst | Directeur-grootaandeelhouder (dga) | 02-05-2022

Als een bv geld uitleent aan een natuurlijk persoon, zoals de dga, kan dit worden vastgelegd in deze voorbeeldovereenkomst

Leenovereenkomst dga eigen woning

Overeenkomst | Directeur-grootaandeelhouder (dga) | 02-05-2022

Als dga kunt u met uw bv een lening aangaan ter financiering van uw eigen woning. U kunt hiervoor deze voorbeeldovereenkomst gebruiken.

Aanstellingsbrief sollicitant

Maatwerkbrief | Werving en selectie | 02-05-2022

Is een sollicitant aangenomen voor een functie, bevestig dit dan via een aanstellingsbrief. Hulp nodig? Deze voorbeeldbrief helpt u hierbij.