Tools

Social media in het relatiebeding

Video | Arbeidsovereenkomst | 29-02-2024

Maakt u in een relatiebeding afspraken over contacten via social media, dan moeten die afspraken voldoen aan dezelfde voorwaarden.

Voor- en nadelen van een beëindigingsovereenkomst

Checklist | Ontslag met wederzijds goedvinden | 22-02-2024

Gebruik deze checklist om alle voors en tegens af te wegen van een ontslag met wederzijds goedvinden.

Motiveer de bedrijfseconomische noodzaak bij ontslag

Checklist | Ontslag | 22-02-2024

Gebruik deze checklist om per bedrijfseconomische grond vaststellen welke informatie u met de ontslagaanvraag moet meesturen.

Serieuze arbeidsrisico's bij zittend beroep

Video | Gezondheid werknemer | 22-02-2024

Minder bewegen in combinatie met veel zitten, brengt risico's voor de gezondheid van de werknemers met zich mee. Hoe gaat u daarmee om?

Voorwaarden voor flexibel belonen via cafetariaregeling

Checklist | Beloning | 19-02-2024

Uitruilen van loon via een cafetariaregeling is niet altijd mogelijk. Wat zijn de voorwaarden voor deze vorm van flexibel belonen?

Model loonstaat

Formulier | Loonadministratie | 16-02-2024

Deze tool biedt u een loonstaat met alle door de Belastingdienst vereiste componenten.

Model gegevens vastleggen voor de loonheffingen

Formulier | Aangifte loonheffingen | 16-02-2024

Deze tool biedt u een handig formulier om de benodigde gegevens van de werknemer vast te leggen en aangifte loonheffingen te kunnen doen.

Alle ontslagroutes in één overzicht

Checklist | Ontslag | 15-02-2024

Gebruik deze checklist om te bepalen welke ontslaggrond- en procedure de beste keuze is in uw situatie.

Geen milieubeleid zonder de OR

Video | Duurzaam ondernemen | 15-02-2024

Volgens de Wet op de Ondernemingsraden heeft de OR de taak om de zorg voor het milieu te bevorderen. Hoe, dat ziet u in deze video

Overeenkomst fiets van de zaak

Overeenkomst | Fiets van de zaak | 13-02-2024

Gebruik deze overeenkomst om met uw werknemer afspraken te maken over de fiets van de zaak.