Nieuws

bv

Einde aanvraagperiode subsidie vaste lasten TVL nadert

Ondernemen | 18-01-2021 | Corona-advies

Organisaties die in de coronacrisis nog iets terug willen zien van hun doorlopende kosten kunnen een beroep doen op de tegemoetkoming vaste...

s

Losse correctieberichten over 2020 pas vanaf 1 februari

Salarisadministratie | 18-01-2021 | Aangifte loonheffingen

Werkgevers doen er goed aan losse correctieberichten over 2020 pas vanaf 1 februari 2021 te versturen. Als een werkgever de correctie eerder...

fa

Coronafraude afgelopen jaar punt van aandacht bij FIOD

Financiële administratie | 18-01-2021 | Fraude

In 2020 rondde de FIOD, de opsporingsdienst van financiële en belastingfraude van de Belastingdienst, ruim 900 onderzoeken af. Afgelopen jaa...

f

Adviseur aansprakelijk bij onduidelijk aangeven risico

Fiscaal | 18-01-2021 | Successiewet

Waarschuwt een belastingadviseur zijn cliënt niet duidelijk voor de fiscale risico’s die het aangaan van een bepaalde constructie met zich m...

s

Geef vóór 1 februari derdenbetalingen uit 2020 door

Salarisadministratie | 18-01-2021 | Loonadministratie

Als een werkgever in 2020 zogenoemde uitbetalingen aan derden heeft gedaan, moeten die voor 1 februari 2021 zijn doorgegeven aan de Belastin...

hr

Geen loon voor werknemer die weigert mondkapje te dragen

HR | 14-01-2021 | Corona-advies

Een werkgever is bevoegd om de loonbetaling aan een werknemer op te schorten en hem de toegang tot het werk te ontzeggen zolang hij weigert...

f

Pakketje AliExpress 21% duurder door BTW

Fiscaal | 14-01-2021 | Aangifte BTW

Vanaf 1 juli 2021 vervalt de invoervrijstelling voor de BTW bij goederenzendingen van niet meer dan € 22 door ondernemers buiten de EU aan c...

s

Beslagvrije voet nu afhankelijk van hoogte inkomen

Salarisadministratie | 14-01-2021 | Loonbeslag

Sinds 1 januari 2021 geldt de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet. De wet vereenvoudigt de berekeningswijze van de beslagvrije voet en doet...

bv

Belastingadviseurs nog vol vragen over aanpak bv-schuld

Ondernemen | 13-01-2021 | Aanmerkelijk belang (box 2)

Belastingadviseurs willen nog veel meer duidelijkheid van het kabinet over de aanpak van hoge schulden van directeuren-grootaandeelhouders (...

hr

Wetsvoorstel voor afkoop pensioen en RVU deels uitgesteld

HR | 13-01-2021 | Pensioenakkoord

De Eerste Kamer heeft het voorstel voor de Wet pensioenbedrag ineens, RVU en verlofsparen aanvaard. Op het deel van het wetsvoorstel dat ove...