Nieuws

f

Maar schenking één echtgenoot bij goederengemeenschap

Fiscaal | 11-08-2022 | Successiewet

Een schenking die een in gemeenschap van goederen gehuwde persoon heeft gedaan, leidt niet automatisch tot de conclusie dat deze dan voor de...

s

Zakelijke reis over water: vergoeding boot en veerpont

Salarisadministratie | 10-08-2022 | Reiskosten

Soms maakt een werknemer een zakelijke reis per veerpont of per boot. Maar hoewel beide vervoersmiddelen zich verplaatsen over water, is het...

s

Auto van de zaak vóór indiensttreding? Bijtelling

Salarisadministratie | 08-08-2022 | Auto van de zaak

Als een werkgever een nieuwe werknemer voordat hij in dienst komt alvast een auto ter beschikking stelt, krijgt de werkgever te maken met ee...

f

Financiële gevolgen ‘onzuivere’ pensioenregeling groot

Fiscaal | 08-08-2022 | Pensioen via de werkgever

Het pensioen via de werkgever dat werknemers opbouwen in de zogenoemde tweede pijler moet aan veel wet- en regelgeving voldoen. Het is daarb...

f

Adviseur aansprakelijk ondanks negeren fiscaal advies

Fiscaal | 04-08-2022 | Aangifte BTW

Een ondernemer die fiscaal advies van zijn adviseur negeerde kan daar de adviseur toch voor aansprakelijk stellen. De adviseur had er nameli...

s

Toelichting foutmeldingen tweede halfjaar 2022

Salarisadministratie | 03-08-2022 | Aangifte loonheffingen

Op de website van de Belastingdienst is de publicatie ‘Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens bij de aangifte loonheffingen 2e halfjaa...

s

Drie veranderingen in vernieuwd besluit loonheffingen

Salarisadministratie | 01-08-2022 | Werkkostenregeling (WKR)

Ruim zeven jaar na de laatste wijziging heeft de staatssecretaris van Financiën een besluit over loonheffingen opnieuw geactualiseerd. Het b...

f

Inspecteur tast mis met informatiebeschikking

Fiscaal | 01-08-2022 | Belastingcontrole

De Belastingdienst kan bij belastingplichtigen informatie opvragen met een zogeheten informatiebeschikking. De belastingplichtige is dan ver...

f

Eigen woning veel duurder door voorstellen rapport

Fiscaal | 28-07-2022 | Hypotheek en eigen woning

Belastingplichtigen met een eigen woning zullen door de voorstellen die zijn opgenomen in het rapport ‘Licht uit, spot aan: de vermogensverd...

s

Nieuwe versie kennisdocument WTL staat online

Salarisadministratie | 27-07-2022 | LKV en (jeugd-)LIV

Op de website van de Rijksoverheid staat een vernieuwde versie van het kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL). Daarin is onder...