Algemene voorwaarden
Videocollege
31 minuten
04-01-2020
Verzekeringen
Videocollege
23 minuten
04-01-2020

Wanneer krijgen we een boete van de Autoriteit Persoonsgegevens?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | Publicatiedatum 06-06-2023

Hoewel wij er alles aan doen om aan de AVG te voldoen, is onze grote angst natuurlijk een hoge boete. Hoe reëel is de kans op een boete van de AP?

Wanneer eindigt een loonbeslag?

Loonbeslag | Publicatiedatum 05-06-2023

Hoelang moeten we een loonbeslag voor een werknemer uitvoeren? Kunnen we dit op initiatief van de werknemer beëindigen?

Wat is het verschil tussen loonbeslag en looncessie?

Loonbeslag | Publicatiedatum 05-06-2023

Een werknemer wil dat we een deel van zijn loon rechtstreeks overmaken aan een schuldeiser. Hij komt met een akte van cessie aanzetten. Werkt dat hetzelfde als een loonbeslag...

Stap voor stap door de Wet verbetering poortwachter

Wet verbetering poortwachter Publicatiedatum 22-05-2023

Bij arbeidsongeschiktheid is de Wet verbetering poortwachter van toepassing. In deze wet is geregeld welke stappen u moet ondernemen om uw werknemer te re-integreren...

Zo voorkomt u langdurig verzuim door een burn-out

Burn-out Publicatiedatum 09-05-2023

Een burn-out is ontzettend vervelend voor uw werknemer en leidt vaak tot langdurig ziekteverzuim. Het is daarom in het belang van zowel de werkgever als de werknemer...

Zo maakt u eenvoudig een goed personeelshandboek

Arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum 09-05-2023

In deze toolbox staan voorbeelden van personeelsregelingen over (primaire) arbeidsvoorwaarden, onkosten, vakantie, verlof, verzuim, ongewenst gedrag, huisregels en gedrag....

Snel aan de slag met duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen Publicatiedatum 09-05-2023

De overheid komt met steeds meer regelgeving om de klimaatdoelen te halen en een duurzame economie te creëren. Op hun beurt stellen ook werknemers, klanten en leveranciers...

Veilig werken bij extreem weer regelt u in zes stappen

Arbeidsomstandigheden Publicatiedatum 02-05-2023

Deskundigen voorspellen dat we vaker te maken krijgen met extreme weersomstandigheden als gevolg van klimaatveranderingen. Maar wat de oorzaak ook is: tijdens een onweersbui,...

Vrijwillige deelname aan het bedrijfstakpensioenfonds

Pensioen via de werkgever 4 minuten | 01-06-2023

Als een werkgever vrijwillig meedoet met de pensioenregeling van een bedrijfstakpensioenfonds, of de werkgever is van plan dat te gaan doen,...

Mogelijkheden voor financiële werknemersparticipatie

Arbeidsvoorwaarden 6 minuten | 01-06-2023

Heeft uw organisatie er weleens aan gedacht om werknemers te laten meedelen in de bedrijfswinst? Zo’n vorm van financiële werknemersparticip...

Mkb kiest vaker voor alternatieve financiering

Zakelijke financiering 5 minuten | 01-06-2023

De Stichting MKB Financiering doet jaarlijks onderzoek naar alternatieve financiering om de trends aan de aanbodkant van de non-bancaire fin...

Scrumboard en kanbanbord

Projectmanagement Publicatiedatum 06-06-2023

Scrum en kanban zijn beide agile werkmethoden. De overeenkomsten en verschillen zijn goed te zien op de schematische borden die ze gebruiken. In deze infographic vindt...

Hybride werken voor altijd

Hybride werken Publicatiedatum 01-06-2023

Sinds de coronapandemie is thuiswerken niet meer weg te denken. Als uw organisatie ook kiest voor een combinatie van thuiswerken en werken op locatie, is het zaak om...

Onbelaste smartphones

Werkkostenregeling (WKR) Publicatiedatum 30-05-2023

Er zijn drie manieren om werknemers onbelast een smartphone te vergoeden, te verstrekken of ter beschikking te stellen.

Alternatieve financiering

Zakelijke financiering Publicatiedatum 25-05-2023

Er zijn verschillende vormen van alternatieve (non-bancaire) financiering. De belangrijkste zijn crowdfunding, kredietunies, microfinanciering, mkb-aandelen, regionale...