Algemene voorwaarden
Videocollege
31 minuten
04-01-2020
Verzekeringen
Videocollege
23 minuten
04-01-2020

Geldt letsel door flauwvallen ook als arbeidsongeval?

Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW) | Publicatiedatum 20-06-2024

Een werknemer is flauwgevallen en heeft daarbij een hersenschudding opgelopen. Hij heeft daarna doorgewerkt. Moeten we dit melden als arbeidsongeval?

Hoeveel bevallingsverlof blijft er over bij late geboorte?

Zwangerschap | Publicatiedatum 18-06-2024

Een werkneemster is vier weken voor haar verwachte bevallingsdatum met zwangerschapsverlof gegaan, maar haar kind is twee weken te laat geboren. Hoeveel verlof heeft...

Wat zijn de regels bij ziekte door zwangerschap?

Zwangerschap | Publicatiedatum 17-06-2024

Een werkneemster heeft zich een tijd geleden ziek gemeld. Onlangs bleek dat de ziekte verband houdt met haar zwangerschap. Deze ziekmelding is gedaan voordat het zwangerschaps-...

Zo regelt u doorwerken of ontslag AOW’er

Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum 17-06-2024

Er zijn vele redenen waarom werkgevers graag oudere werknemers in dienst houden of nemen. Ze willen de kennis en ervaring van de werknemer nog niet missen of ze kampen...

Geboorte- en ouderschapsverlof regelen doet u zo

Geboorteverlof Publicatiedatum 03-06-2024

De wetgever heeft - naast het bevallingsverlof - voorzien in drie verlofvormen, specifiek voor ouders die werken: het geboorteverlof, het aanvullende geboorteverlof en...

Zo regelt u de verzekeringen voor uw onderneming goed

Ondernemersverzekeringen Publicatiedatum 30-05-2024

Ondernemen is niet zonder risico’s. Het is niet mogelijk om alle risico’s uit te sluiten, maar met de juiste verzekeringen komt u een heel eind. Wordt u bijvoorbeeld...

Grip houden op uw debiteuren in 7 stappen

Debiteurenbeheer Publicatiedatum 24-05-2024

Goed debiteurenbeleid kan problemen door betalingsachterstanden van klanten voorkomen. Deze toolbox geeft u de informatie en de tools voor de opzet en uitvoering van...

Regel zelf een ontslag met wederzijds goedvinden

Ontslag met wederzijds goedvinden Publicatiedatum 30-04-2024

In deze toolbox vindt u alle informatie die u nodig heeft om zelf een ontslag met wederzijds goedvinden te regelen. U vindt duidelijke informatie over wat een beëindigingsovereenkomst...

Wat mag een curator wel en niet bij een faillissement?

Faillissement 6 minuten | 20-06-2024

Als uw bv failliet gaat, neemt de curator vanaf dag één de totale controle over. Hij neemt de sleutels in, wil uw wachtwoorden hebben en stu...

Het voordeel van de balanced scorecard

Projectmanagement 6 minuten | 20-06-2024

Door een overvloed aan data ziet menig financial door de bomen het bos niet meer. Om het overzicht te behouden kan er gelukkig gebruik worde...

Procedure starten vanwege overtreding van concurrentiebeding

Concurrentiebeding 4 minuten | 18-06-2024

Veel werkgevers kiezen ervoor om in de arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding op te nemen. Hiermee willen ze voorkomen dat ex-werknemers...

Draagvlak creëren

Leidinggeven Publicatiedatum 20-06-2024

Verandering gaat vaak gepaard met weerstand. Het is daarom zaak om bij medewerkers zo veel mogelijk draagvlak voor de verandering te creëren. Hoe meer u van de tips...

Veiligheidstekens

Arbeidsongeval Publicatiedatum 19-06-2024

Het gebruik van veiligheidstekens of pictogrammen kan het risico van misverstanden en arbeidsongevallen verkleinen. Door het gebruik van kleuren en symbolen kunnen werknemers...

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Zwangerschap Publicatiedatum 17-06-2024

Een werkneemster heeft op grond van de Wet arbeid en zorg (WAZO) rond haar bevalling recht op minimaal 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. In deze infographic...

Loondoorbetaling bij verlof

Verlofregelingen Publicatiedatum 11-06-2024

Een werknemer kan gebruikmaken van verschillende verlofvormen. Hij heeft niet bij elk type verlof recht op (volledige) loondoorbetaling.