Verdiepingsartikelen

De ‘jubelton’-schenking verdwijnt, wat kan er nog wel?

Successiewet | 4 minuten | 16-05-2022

Het is zover: 2022 is het laatste jaar van de ‘jubelton’. De verhoogde schenkingsvrijstelling voor een eigen woning gaat in 2023 al flink om...

Bedrijfsstrategie aanpassen aan het ‘nieuwe normaal’

Bedrijfscontinuïteit | 7 minuten | 16-05-2022

De afgelopen twee jaar heeft u mogelijk snelle en rigoureuze beslissingen moeten nemen om uw onderneming draaiende te houden. U kunt echter...

Actie ondernemen tegen machtsmisbruik leverancier

Ondernemingsrecht | 6 minuten | 16-05-2022

In de ideale wereld kunt u kiezen uit tien leveranciers die elkaar stevig beconcurreren en allemaal proberen om de beste service tegen de sc...

Investeringsfaciliteiten voor ondernemers

Investeren | 6 minuten | 12-05-2022

Bent u als ondernemer voor de inkomstenbelasting (IB) of de vennootschapsbelasting (VPB) van plan om te investeren in nieuwe bedrijfsmiddele...

Nieuw: verzoek om meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Arbeidsrecht | 4 minuten | 10-05-2022

Met ingang van 1 augustus 2022 wordt het arbeidsrecht weer eens gewijzigd. Die wijziging is het gevolg van de Richtlijn betreffende transpar...

Aandacht voor de vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting (VPB) | 5 minuten | 10-05-2022

Uw bv moet in principe de aangifte VPB over 2021 voor 1 juni 2022 hebben ingediend. Aan de hoogte van de winst valt nu niet meer zoveel te d...

Onderbouwing van aanvraag bedrijfseconomisch ontslag

Ontslag | 6 minuten | 06-05-2022

Soms zorgen ontwikkelingen ervoor dat er geen plek meer is voor één of meerdere werknemers. Denk aan een reorganisatie, financiële tegenvall...

Het portretrecht en de werknemer

Arbeidsrecht | 6 minuten | 06-05-2022

Werkgevers gebruiken steeds vaker foto’s van hun werknemers, bijvoorbeeld op hun website of op posters of folders. Een werkgever mag deze fo...

Open communicatie als middel voor personeelsbehoud

Werving en selectie | 5 minuten | 05-05-2022

Het binnenhalen van goede werknemers is in deze krappe arbeidsmarkt moeilijk genoeg. Werkgevers gaan dan ook ver om talent binnen te slepen....

Het lage-inkomensvoordeel (LIV): bedragen en voorwaarden

LKV en (jeugd-)LIV | 4 minuten | 29-04-2022

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is per 2017 ingevoerd als eerste onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL). Vandaag de dag is h...