Toolboxen

Zo beperkt u schade aan uw onderneming door fraude

Fraude | Publicatiedatum 26-03-2024

Hieronder staan per soort fraude (door medewerkers, door externen, door ondernemingen, etc.) de belangrijkste dingen die u moet weten. Daarnaast vindt u handige tools...

Snel aan de slag met vrijwilligers in uw organisatie

Vrijwilligers | Publicatiedatum 22-03-2024

Sportorganisaties, algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) en andere organisaties die niet onder de vennootschapsbelasting vallen, kunnen vrijwilligers inzetten om...

Zo regelt u ontslag van een zieke werknemer

Ontslag | Publicatiedatum 21-03-2024

Het opzegverbod bij ziekte staat eraan in de weg om een werknemer te ontslaan vanwege zijn arbeidsongeschiktheid. Dat neemt niet weg dat een ontslag om andere redenen...

Snel aan de slag met de gevolgen van het pensioenakkoord

Pensioen via de werkgever | Publicatiedatum 06-03-2024

Het pensioenakkoord dat in juni 2019 werd gesloten, heeft grote veranderingen voor de oudedagsvoorziening van werknemers in gang gezet. Welke wetten zijn voortgekomen...

Zo regelt u een loonbeslag zonder hoofdbrekens

Loonbeslag | Publicatiedatum 21-02-2024

Als werknemers schulden hebben die uit de hand lopen, zal de schuldeiser via een gerechtsdeurwaarder beslag leggen op het loon van de werknemer. Dat heeft gevolgen voor...

Zo maakt uw organisatie afspraken over flexibele beloning

Beloning | Publicatiedatum 19-02-2024

Steeds vaker kunnen werknemers een deel van hun arbeidsvoorwaarden zelf kiezen, bijvoorbeeld door de mogelijkheid tot uitruilen van loonbestanddelen via een cafetariasysteem,...

In negen stappen naar een goede strategische personeelsplanning (SPP)

Strategische personeelsplanning (SPP) | Publicatiedatum 15-02-2024

Welke invloed de ontwikkelingen hebben op de vraag naar arbeid (zoals flexibel zijn, abstracter kunnen denken) en op het aanbod van arbeid (zoals hogere pensioenleeftijd,...

Zo behandelt u de reiskosten van werknemers correct

Reiskosten | Publicatiedatum 14-02-2024

Een reiskostenvergoeding aan werknemers geven is niet verplicht, maar wel gebruikelijk bij zakelijke reizen. Om onbelast te kunnen blijven, moet de vergoeding aan bepaalde...

Snel aan de slag met afspraken over zakelijk fietsen

Fiets van de zaak | Publicatiedatum 14-02-2024

Groene arbeidsvoorwaarden worden steeds populairder. Het faciliteren van een fiets voor werknemers kan zo'n arbeidsvoorwaarde zijn. Er zijn diverse mogelijkheden voor...

Snel aan de slag met duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen | Publicatiedatum 09-02-2024

De overheid komt met steeds meer regelgeving om de klimaatdoelen te halen en een duurzame economie te creëren. Op hun beurt stellen ook werknemers, klanten en leveranciers...