Gezondheid werknemer

Gezonde werknemers zijn productiever, verzuimen minder en zijn duurzaam inzetbaar. Ze zijn vitaler en daardoor enthousiaster over hun werk. Dat draagt bij een goede werksfeer. Het gaat hierbij niet alleen om fysieke gezondheid, maar ook om de mentale gezondheid van werknemers.

Hoewel leefstijl een keuze van de werknemers zelf is, kunnen werkgevers hierop wel invloed uitoefenen. Een PAGO of PMO kan hiervoor een goed middel zijn, maar ook een goed vitaliteits- en gezondheidsbeleid is belangrijk.

Nieuws

Mentale vitaliteit meten met het Stoplicht Systeem

26-03-2024

Bij verzuim kunnen problemen spelen op drie gebieden: werk, privé en de persoon zelf. Op alle gebieden moet de werknemer veilig en gezond ku...

Boost voor preventie met Preventief Medisch Onderzoek

22-02-2024

Werkgevers die het Preventief Medisch Onderzoek willen inzetten voor preventie moeten ervoor zorgen dat werknemers enthousiast worden om era...

Werkcultuur in Nederland onvoldoende gericht op bewegen

13-02-2024

Door bewegingsarmoede kunnen mensen allerlei aandoeningen krijgen en lopen ze risico vroegtijdig te overlijden. De Nederlandse Sportraad adv...

Hoge werkdruk kent zowel psychische als lichamelijke risico’s

07-02-2024

Sommige werkzaamheden kunnen leiden tot een hoge bloeddruk. Dit is wetenschappelijk vastgesteld in het langlopende onderzoeksproject ‘Lifeli...