RI&E

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) (toolbox) is het belangrijkste document voor het arbobeleid. Hierin brengt u in kaart welke risico’s werknemers lopen bij hun werkzaamheden. In het bijbehorende plan van aanpak geeft u aan hoe u deze risico’s gaat aanpakken. Dit document is wettelijk verplicht. Elke werkgever móet een RI&E opstellen. Hier zijn talloze hulpmiddelen voor, bijvoorbeeld de vele branche-RI&E’s.

Is uw RI&E klaar, dan moet u deze door een gecertificeerde arbodeskundige of arbodienst laten toetsen. Daarna moet u ervoor zorgen dat de RI&E up-to-date blijft. Als de Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW) uw organisatie controleert, zal de inspecteur dan ook zeker naar uw RI&E vragen. Ontbreekt de RI&E of is er geen recente RI&E, dan krijgt u wel de tijd om het euvel te herstellen, maar een goede indruk op de Nederlandse Arbeidsinspectie maakt u dan niet.

Nieuws

Het verschil: identificeren en legitimeren

19-07-2024

Werkgevers moeten iedere werknemer die bij de organisatie in dienst treedt tijdig identificeren. Op de werkvloer moeten werknemers zich op h...

RIVM waarschuwt voor risico infectie mazelenvirus

09-07-2024

Het RIVM en het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten waarschuwen onbeschermde mensen voor een verhoogd risico op besmetting met het mazel...

Verzekering bhv eerder noodzaak dan luxe

26-06-2024

Natuurlijk wordt een bhv’er opgeleid om zo veilig mogelijk te werken. Toch kan er tijdens noodsituaties van alles misgaan. De werkgever is a...

Instemmingsrecht OR: arbobeleid

21-06-2024

Regelingen op het gebied van arbobeleid, verzuimbeleid en re-integratiebeleid vallen onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR)...