RI&E

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) (toolbox) is het belangrijkste document voor het arbobeleid. Hierin brengt u in kaart welke risico’s werknemers lopen bij hun werkzaamheden. In het bijbehorende plan van aanpak geeft u aan hoe u deze risico’s gaat aanpakken. Dit document is wettelijk verplicht. Elke werkgever móet een RI&E opstellen. Hier zijn talloze hulpmiddelen voor, bijvoorbeeld de vele branche-RI&E’s.

Is uw RI&E klaar, dan moet u deze door een gecertificeerde arbodeskundige of arbodienst laten toetsen. Daarna moet u ervoor zorgen dat de RI&E up-to-date blijft. Als de Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW) uw organisatie controleert, zal de inspecteur dan ook zeker naar uw RI&E vragen. Ontbreekt de RI&E of is er geen recente RI&E, dan krijgt u wel de tijd om het euvel te herstellen, maar een goede indruk op de Nederlandse Arbeidsinspectie maakt u dan niet

Nieuws

Minder betalen dan minimum kan leiden tot flinke boete

19-02-2024

In de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is vastgelegd op hoeveel loon elke werknemer vanaf 21 jaar minimaal recht heeft per uu...

OR moet discriminatie achterban bestrijden

12-02-2024

Volgens de Arbowet heeft de bestuurder de verplichting om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) tegen te gaan. Discriminatie valt hieronder....

OR heeft instemmingsrecht bij de RI&E

07-02-2024

Werkgevers kunnen niet om de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van hun organisatie heen. Maar ook de ondernemingsraad (O...

Machinerichtlijn voor betere veiligheid

31-01-2024

Het werken met machines kan risico’s met zich meebrengen voor de gezondheid en de kans op arbeidsongevallen vergoten. Daarom moeten ze aan s...

Recent verschenen