OR en arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden zijn veelomvattend en hebben direct gevolgen voor werknemers. De OR is er daarom nauw bij betrokken. Afhankelijk van de arbeidsvoorwaarden en de regelingen waarin deze zijn vastgelegd, heeft de OR verschillende rechten en verplichtingen. Zo kent artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) de OR instemmingsrecht toe bij een aantal onderwerpen op die onder arbeidsvoorwaarden vallen. Denk aan onderwerpen zoals: pensioen, een winstdelingsregeling of een spaarregeling, een arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling of het belonings- of functiewaarderingssysteem.  

Daarnaast heeft de OR op grond van artikel 28 WOR de taak om te bevorderen dat de bestuurder de wet, een eventuele cao en de gemaakte afspraken rond arbeidsvoorwaarden binnen de organisatie naleeft. Ook kan de OR de bestuurder concrete voorstellen voor verbetering doen op basis van het initiatiefrecht (artikel 31 WOR). 

 

 

Nieuws

OR kan ook als vakbond onderhandelen

06-09-2023

Waar het gaat om de arbeidsvoorwaarden in de organisatie is de ondernemingsraad (OR) een belangrijke overlegpartner voor de bestuurder. Dank...

Rol van de OR bij de werkkostenregeling (WKR)

14-08-2023

De werkkostenregeling (WKR) is voor de werkgever een voordelige manier om werknemers iets extra’s te bieden. Via de WKR kan hij namelijk bep...

OR moet randvoorwaarden stellen aan winstdeling

28-07-2023

Winstdeling kan een goed middel zijn om de betrokkenheid bij de organisatie te vergroten en zo werknemers aan te trekken en te behouden. Hoe...

OR belangrijk bij wijzigen arbeidsvoorwaarden

03-07-2023

Als de werkgever eenzijdig de arbeidsvoorwaarden wil wijzigen, speelt ook de ondernemingsraad (OR) een belangrijke rol. De kans dat de werkg...